có được chia thừa kế theo pháp luật không ? Cảm ơn!

Người hỏi: Nguyễn Mạnh (Bắc Giang)

 

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 643 Bộ luật dân sự năm 2015 về hiệu lực của di chúc thì:

“3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực”.

Như vậy, nếu một phần di sản thừa kế không còn tồn tại sau khi người lập di chúc chết, thì phần di chúc liên quan đến khối di sản không còn tồn tại đó bị vô hiệu, các phần khác của di chúc sẽ không bị vô hiệu nếu không bị ảnh hưởng bởi phần không hợp pháp. Trường hợp phần di sản không còn tồn tại chỉ liên quan đến nội dung di chúc để lại cho một trong các đồng thừa kế, thì người thừa kế được chỉ định hưởng khối di sản không còn tồn tại đó sẽ không được nhận di sản, nhưng các nội dung khác về việc phân chia di sản còn lại cho các đồng thừa kế khác vẫn có hiệu lực nên vẫn được nhận di sản theo đúng nội dung di chúc.

Điều này có thể dẫn đến tình trạng bất bình đẳng trong việc thừa kế di sản của người chết giữa các đồng thừa kế, mặc dù ý chí của người chết thể hiện rõ trong di chúc là sẽ phân chia đều số di sản để lại cho các đồng thừa kế.

Tuy nhiên, đối với người được chỉ định thừa kế đối với phần di sản không còn tồn tại có thể xem xét yêu cầu chia một phần di sản theo quy định về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015 nếu đủ điều kiện luật định.

Xem thêm: Chia di sản xong rồi mới phát hiện ra hàng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc thì xử lý thế nào ? 

Di chúc chung lập trước khi Bộ luật dân sự năm 2015 có hiệu lực thì xử lý thế nào ?

Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm nào ?

Có nhiều bản di chúc mà nội dung mâu thuẫn với nhau thì xử lý thế nào ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)