Trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2015 không có quy định về di chúc chung là một trong những điểm khác so với quy định của các Bộ luật dân sự trước đây. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, Bộ luật dân sự năm 2015 không quy định về di chúc chung không có nghĩa là cấm lập di chúc chung. Iheo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 3 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyên, nghĩa vụ dân sự của mình trên cơ sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận. Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng”.

Do vậy, nếu di chúc chung tuân theo các quy định về di chúc hợp pháp (Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015) thì vẫn hợp pháp. Ví dụ: Di chúc đánh máy, hai vợ chồng cùng ký, có đủ nhân chứng, nội dung không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không có thỏa thuận khác thì khi một người chết trước, phần di chúc của người đã chết vẫn có hiệu lực.

Tuy nhiên, Bộ luật dân sự năm 2015 không quy định về di chúc chung thì không có những quy định biệt lệ về di chúc chung như quy định của pháp luật trước đây. Ví dụ như quy định về hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng:

-   Điều 671 Bộ luật dân sự năm 1995 quy định:

“Trong trường hợp vợ, chồng lập di chúc chung mà có một người chết trước, thì chỉ phần di chúc liên quan đẽnphần di sản của người chết trong tài sản chung có hiệu lực pháp luật; nếu vỢ, chồng có thỏa thuận trong di chúc về thời điểm có hiệu lực của dỉ chúc là thời điểm người sau cùng chết, thì di sản của vợ, chồng theo di chúc chung chỉ được phân chia từ thời điểm đó”.

-   Điều 668 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

“Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết”.

Lưu ý: Nếu di chúc chung được lập ở thời điểm trước Bộ luật dân sự năm 2015 thì vẫn có hiệu lực và xử lý theo quy định của pháp luật ở thời điểm lập. Xem thêm: Di chúc chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm nào ?

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)