- Năm 1989, vượt biển sang đảo Galang, Indonesia.
- Từ năm 1991, định cư tại Toronto, Canada; tác viên cộng đồng; cộng tác với các tạp chí, diễn đàn của Người Việt hải ngoại.

 

Tác phẩm đã xuất bản

Tác phẩm đã in trước 1975

+ Tội Của Họ (kịch)
+ Bài Ca Người Nô Lệ Mới (thơ)

 

Tại hải ngoại: (những cuốn có dấu * đã tái bản và phát hành trong nước do các NXB Văn Học, Văn Hoá Thông Tin, Hội Nhà Văn, Tôn Giáo...)
+ Giáo Lý Mới Thời Ðại Mới: Ðức Tin Công giáo (Sách Giáo lý của HÐGM Hà lan), dịch*
+ Chân Dung Một Giáo Hoàng, tuyển dịch
+ Ðức Giê-su: Cuộc Ðời Và Thời Ðại, dịch *
+ Krishnamurti: Cuộc Ðời Và Lời Giảng, biên dịch *
Tập I: Ðời Không Tâm Ðiểm *
Tập II: Dòng Sông Thanh Tẩy *
Tập III: Krishnamurti Tinh Yếu *
+ Chuyện Kinh Thánh của Pearl Buck, dịch *
+ Về Từ Cõi Chết của Elie Wiesel, dịch *
Tập I: Ðêm *
Tập II: Rạng Sáng *
Tập III:Tai Nạn *
+ Chuyện Người Hành Hương, dịch và chú giải *
+ Máu Hồng Y của Brian Moore, dịch *
+ Hiến Chương Nhân Bản 2000, dịch và chú giải
+ Một Hồ Sơ Chủ Nghĩa Hậu Hiện Ðại, biên khảo *
+ Trăng Huyết, trường thiên tiểu thuyết (chung với A. Grey)
+ Truyện Tì bà Của Nguyễn Bính, sưu khảo và chú thích
+ Cẩm Nang Sống Thiền, biên dịch
+ Một Thời Ðể Nhớ – Tuyển tập thơ chung 10 tác giả

 

Phỏng vấn, viết về tác giả

 

+ Bộ sách mới về Triết học của Nguyễn Ước (BBC)
+ Giới thiệu sách: Cẩm nang sống thiền của Nguyễn Ước
+ Một bài thơ mới tìm được: Tiếng hát người nô lệ mới
+ Phỏng vấn Nguyễn Ước về cuốn Trăng Huyết

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Đắk Nông

Các bài viết

 

- Họ đã sống và được đối xử ra sao?
- HIẾN CHƯƠNG NHÂN BẢN 2000, Lời kêu gọi một Chủ nghĩa 

- Nhân bản toàn cầu mới
- Triết học Ấn Độ
- Phật giáo thời kỳ đầu
- Triết học Kỳ Na giáo
Nho giáo đại cương
- Ðạo học đại cương
- Ðại cương Phật giáo Đại thừa
- Mật tông đại cương
- Đại cương Thiền tông
- Triết học tôn giáo
- Đường vào triết học
- Ý nghĩa của triết học
- Nội dung của tri thức
- Triết học khoa học
- Paris, des Vietnamiens: những hạt bụi nghiêng mình
- Ngôn ngữ và Luận lý học
- Triết học tâm trí
- Ðạo đức học
- Triết học chính trị
- Triết học lục địa
- Các ngành triết học
- Biên cương mới
- Phạm vi của triết học ngày nay
- Krishnamurti: Chân lý là đất không lối mòn
- Định mệnh của một thi sĩ
- Bàn về vạn vật
- Dân tộc tôi, đồng bào tôi
- Bàn về phẩm tính
- Bàn về Lượng tính
- Khalil, tên dị giáo
- Kinh nghiệm toàn trị tại Trung quốc
- Bàn về Không gian và Thời gian

(MKLAW FIRM biên tập và sưu tầm)

 

>> Xem thêm:  Công ty luật, Văn phòng luật sư tư vấn luật miễn phí tại Gia Lai