rộng rãi thì quả là chung chung và gây khó hiểu quá. Vậy xin luật sư có thể phân tích rõ hơn để tôi hiểu những quy định pháp luật này được hay không ạ ?

Cảm ơn luật sư nhiều! (Người hỏi: Lê Trường Giang, ĐH Công Nghiệp Hà Nội)

 

Luật sư tư vấn:

Vấn đề Bạn quan tâm, xin được trao đổi cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng được bảo hộ với thiết kế bố trí mạch tích hợp 

Đối tượng được bảo hộ theo quy định tại các Điều 68, Điều 70 và Điều 71 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Văn bản hợp nhất luật sở hữu trí tuệ số 07/VBHN-VPQH năm 2019), như sau:

-    Thiết kế bố trí các tính nguyên gốc;

-    Thiết kế bố trí đó kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí;

-    Tại thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí chưa được biết rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn.

Như vậy, một đối tượng được tạo ra thỏa mãn tất cả các điều kiện trên thì được pháp luật bảo hộ.

 

2. Phân tích các điều kiện được bảo hộ thiết ké bố trí mạch tích hợp

Thiết kế bố trí mạch tích hợp trước hết là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả thiết kế bố trí đó. Việc sáng tạo của tác giả ra thiết kế bố trí là dựa trên tính độc lập tư duy, tìm tòi và sáng tạo có mục đích của tác giả. Những người giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả sáng tạo mà không tham gia vào việc tạo ra thiết kế bố trí bằng lao động sáng tạo thì không được coi là tác giả của thiết kế mạch tích hợp đó. Một điều kiện được bảo hộ đối với thiết kế bố trí là vào thời điểm được tạo ra, thiết kế bố trí chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn. Thiết kế bố trí được bảo hộ xét về mặt không gian và thời gian khi nó được tạo ra chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí. Nguyên tắc này nhằm bảo đảm tính mới của thiết kế bố trí và được hiểu rằng vào thời điểm một thiết kế bố trí được sáng tạo ra trước đó đã không có bất kỳ việc sử dụng hay miêu tả nào đã được ghi trong tài liệu hay đã được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí. Như vậy, trong trường hợp một thiết kế bố trí đã được công bố công khai bất ký đâu và do ai đã công bố công khai trong một tài liệu mà công chúng đã biết, đã áp dụng thì thiết kế bố trí đó không còn tính mới và không được bảo hộ. Mặt khác, một thiết kế bố trí cũng bị coi là mất tính mới trong trường hợp những nhà sản xuất mạch tích hợp đã áp dụng thiết kế bố trí đó trong sản xuất và đã tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp tương tự như thiết kế bố trí của tác giả, tuy rằng tác giả đó độc lập trong việc tạo ra nó.

Có thể kết luận, một thiết kế bố trí được bảo hộ phải là thiết kế bố trí có tính nguyên gốc, nó là kết quả lao động sáng tạo của chính chủ thể sáng tạo mà tại thời điểm sáng tạo, thiết kế bố trí chưa được biết đến rộng rãi ngay trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí và trong giới những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn:

Nếu xét theo điều kiện được bảo hộ thì những nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn không được coi là sáng tạo của chính tác giả, không có tính nguyên gốc, một điều kiện bắt buộc của sáng tạo và chúng chỉ phát sinh trong phạm vi của kỹ năng khai thác thiết kế bố trí mà không có mối liên hệ nào với việc tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp. Những yếu tố như nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn chỉ được xem là những "hậu tố phái sinh" trên cơ sở thiết kế bố trí có tính nguyên gốc. Những yếu tố là thành phần hậu tố này tồn tại độc lập với sự tồn tại và tính nguyên gốc của thiết kế bố trí. Hàm lượng trí tuệ chứa đựng trong các nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn không thể làm thay đổi đặc tính sáng tạo nguyên gốc là đối tượng được bảo hộ.

Tuy nhiên, nếu xét về mặt kinh tế thì những nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp thực hiện bởi mạch tích hợp xét trong một hoàn cảnh nào đó sẽ mang lại những lợi ích không nhỏ cho người sử dụng. Cũng tương tự như vậy, nếu xét về sự sáng tạo, tính mới thì những thông tin, phần mềm có trong mạch tích hợp bán dẫn không phải bản thần nội tại của thiết kế bố trí mà chúng chỉ là những yếu tố độc lập với thời điểm thiết kế bố trí mạch được sáng tạo ra. Xem thêm: Mạch tích hợp bán dẫn là gì ? Tại sao cần bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ?

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vự sở hữu trí tuệ bạn có thể sử dụng: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật qua email hay Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi: 1900.6162, hoặc có thể Đặt lịch để gặp luật sư tư vấn trực tiếp tại văn phòng. Đội ngũ luật sư của Công ty luật Minh Khuê luôn sẵn sàng phục vụ bạn./.