Luật sư tư vấn về chủ đề "mạch tích hợp"

mạch tích hợp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mạch tích hợp.

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ là gì ?

Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được bảo hộ là gì ?
Thưa lật sư, Cho tôi hỏi một số thắc mắc về thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, cụ thể là Điều kiện chung đối với thiết kế bố trí được bảo hộ là như thế nào? Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí là như thế nào ? Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí là như thế nào ? Cảm ơn!

Tư vấn thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tư vấn thủ tục Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn
Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn áp dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp điện tử cũng là một trong những đối tượng được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ dịch vụ đăng ký này tại Cục sở hữu Trí tuệ của Việt Nam: