Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "mạch tích hợp"

mạch tích hợp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mạch tích hợp.

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp tại Việt nam

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp tại Việt nam
Quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.