1. Khi nào được đặc cách xét tuyển công chức?

Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề xin được tư vấn: Tôi tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành môi trường năm 2009. Tháng 8/2010, tôi được UBND thành phố quyết định tuyển dụng vào làm hợp đồng tại UBND phường. Khi đó UBND phường đã có cán bộ phụ trách lĩnh vực môi trường nên tôi được lãnh đạo phường ký hợp đồng cho tôi phụ trách lĩnh vực lao động - Thương binh và xã hội.

Từ lúc tôi về làm tại Phường chưa có đợt tuyển dụng công chức nào. Trong quá trình làm việc tôi có theo học lớp Thạc sĩ Công tác xã hội. Hiện tại, tôi mới chỉ học xong lớp chuyển đổi ngành công tác xã hội mà chưa thi thạc sĩ. Đến nay (T7/2016), Thành phố tôi có đợt tổ chức thi tuyển công chức cấp xã. Vậy theo Luật sư tôi có thuộc diện được đặc cách công chức không qua thi tuyển không?

Rất mong được Luật sư hồi âm sớm! Xin cảm ơn Luật sư!

>> Luật sư tư vấn pháp luật lĩnh vực luật lao động:1900.6162

Trả lời:

Về điều kiện xét tuyển đặc cách công chức được quy định tại Điều 14 Nghị định 115/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều luật viên chức và Điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng , ký kết hợp đồng làm việc và đền vù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức quy định về điều kiện được đặc cách thi tuyển công chức như sau:

Điều 13. Tiếp nhận vào làm viên chức

1. Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng quy định tại khoản này), gồm:

Người đang là cán bộ, công chức cấp xã;

Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

Người đang làm việc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Người đang làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống.

c) Người đã từng là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 7.Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bằng tốt nghiệp; trường hợp bằng tốt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.

Từ những quy định nêu trên, nếu bạn đã phụ trách lĩnh vực Lao động - TB&XH liên tục trong vòng 36 tháng, đáp ứng được các điều kiện tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2012/TT-BNV trên thì bạn hoàn toàn có thể được đặc cách tuyển công chức mà không cần qua thi tuyển.

2. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có thể xét tuyển vào công chức không ?

Luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020) được thông qua, đối với quy định về phương thức tuyển dụng công chức thì ngoài thi tuyển cũng có trường hợp xét tuyển.

So với quy định hiện hành tại Luật cán bộ, công chức 2008, Luật còn bổ sung thêm hình thức xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng sau:

- Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tuyển dụng thông qua xét tuyển.

- Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; (hiện hành không quy định nội dung này)

- Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương cử đi học. (hiện hành không quy định nội dung này)

* Thực hiện Công khai kết quả đánh giá cán bộ:

Đây là một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, (nội dung này sửa đổi, bổ sung Điều 29 Luật Cán bộ, công chức)

Theo đó, căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ vẫn được phân loại thành 04 mức:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả này được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến người được đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ này công tác.

3. Những điều công chức không được làm?

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động công vụ của mình; Nghiêm cấm cán bộ, công chức uống rượu, bia... là hai trong nhiều quy định công chức không được làm trước, trong và sau Tết Nguyên đán:

Thứ nhất: Biếu - Nhận quả trái quy định

Căn cứ: Quyết định 59/2019/QĐ-TTg:

Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, nhận thay người khác hoặc nhận qua các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác trong những trường hợp sau:

- Cơ quan, đơn vị và cá nhân tặng quà có liên quan đến hoạt động công vụ do mình hoặc người mà mình nhận thay chịu trách nhiệm giải quyết (trước, trong và sau khi thực hiện công vụ) hoặc thuộc phạm vi quản lý.

- Quà tặng của các cơ quan, đơn vị và cá nhân mà việc tặng quà đó không rõ mục đích.

- Việc tặng quà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng

Thứ hai: Dùng ngân sách đi thăm, chúc Tết lãnh đạo

Căn cứ: Chỉ thị 34/CT-TTg:

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không dùng ngân sách tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp

Thứ ba: Sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội...

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước quán triệt, thực hiện nghiêm việc không sử dụng phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, Lễ hội...

Căn cứ: Chỉ thị 34/CT-TTg

Thứ tư: Sử dụng giờ hành chính để đi việc riêng ảnh hưởng đến công việc

Căn cứ: Chỉ thị 34/CT-TTg

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm: Đánh bạc

Căn cứ: Chỉ thị 26/CT-TTg

Không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức

Thứ sau: Uống rượu bia trong giờ làm việc

Chỉ thị 26 nêu rõ: nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức

4. Hướng dẫn cách xếp bậc lương công chức, viên chức

Vấn đề xếp bậc công chức, viên chức như thế nào là câu hỏi thường gặp đối với các bạn có dự định hoặc đã và đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp…Bởi lẽ vấn đề này ảnh hưởng lớn đến tiền lương mà bạn sẽ nhận được.

Vậy cách xếp bậc công chức, viên chức như thế nào? Sau đây là một số chia sẻ cho các bạn

Thứ nhất, xếp bậc lương công chức, viên chức ban đầu

Đến thời điểm hiện nay, chưa có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể cách xếp bậc lương công chức, viên chức ban đầu khi mới được tuyển dụng, bổ nhiệm. Tuy nhiên, một số nơi thường áp dụng xếp bậc 1 cho trường hợp mới được tuyển dụng, bổ nhiệm vào công chức, viên chức.

Trường hợp ngoại lệ:

- Đối với công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ thì được xếp lương bậc 2.

- Đối với công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ thì đựơc xếp lương bậc 3.

Thứ hai, xét nâng bậc lương

- Trường hợp đối với viên chức đã có thời gian công tác, có đóng BHXH bắt buộc đã làm những công việc chuyên môn nghiệp phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm đựơc tuyển dụng thì được xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm.

- Đối với các công chức, viên chức ngành Tòa án, ngành Kiếm sát nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì thời gian để xét nâng bậc lương như sau:

+ Thuộc các ngạch từ loại A0 đến loại A3 thì sau 03 năm (đủ 36 tháng) được xét nâng 01 bậc lương.

+ Thuộc các ngạch loại B, loại C, nhân viên thừa hành, nhân viên phục vụ thì sau 02 năm (đủ 24 tháng) được xét nâng 01 bậc lương.

Lưu ý trường hợp kéo dài thời hạn nâng bậc lương

Nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm, bị kỷ luật (theo hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật sẽ bị kéo dài thêm thời gian tính nâng bậc lương so với thời gian nêu trên:

+ Kéo dài thêm 06 tháng nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách, cảnh cáo.

+ Kéo dài thêm 12 tháng nếu bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức.

Lưu ý trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn

+ Nếu lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ mà chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh thì được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn tối đa 12 tháng so với quy định.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương trước hạn 01 năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

+ Nếu đã có thông báo nghỉ hưu và hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và chưa đủ điều kiện thời gian giữ bậc để được nâng bậc lương thường xuyên tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu thì được nâng 01 bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với quy định.

Thứ ba, xét chuyển ngạch

- Khi thay đổi công việc hoặc chuyển công tác, không đựơc kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch.

- Nếu chuyển sang làm công việc mới không phù hợp với ngạch công chức, viên chức đang giữ thì phải chuyển ngạch.

- Nếu luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ đến làm công việc khác có mức lương thấp hơn thì được giữ ngạch, bậc lương đang hưởng.

- Nếu chuyển công tác mà công việc mới phù hợp với ngạch đang giữ thì được tiếp tục trả lương theo giấy thôi trả lương của đơn vị cũ.

- Khi được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo thì giữ nguyên ngạch, bậc lương đang hưởng, đồng thời được hưởng thêm phụ cấp chức vụ lãnh đạo được đảm nhiệm. Nếu ngạch công chức, viên chức đang giữ không phù hợp với chuyên môn theo chức danh lãnh đạo mới được đảm nhiệm thì phải chuyển ngạch.

- Nếu đã giữ chức danh lãnh đạo khi thôi giữ chức danh này thì không được dùng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đã được hưởng trước đó để xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch công chức, viên chức đang giữ.

- Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp thì được bổ nhiệm, xếp lương vào ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí chuyên môn và nghiệp vụ mới được đảm nhiệm.

Lưu ý: Chế độ tập sự hoặc thử việc khi chuyển công tác được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương ở ngạch công chức, viên chức được bổ nhiệm khi chuyển công tác.

5. Thủ tục xét đặc cách viên chức

Quy trình xem xét tiếp nhận vào viên chức được thực hiện theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 115 năm 2020. Cụ thể, thủ tục này được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Sơ yếu lý lịch viên chức (lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác);

- Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bản sao);

- Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ);

- Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác (có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác).

Bước 2: Xem xét, tiếp nhận

Xem xét vào viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Đối tượng: Chỉ áp dụng với người có ít nhất 05 năm làm ở vị trí yêu cầu trình độ đại học trở lên, phù hợp vị trí cần tuyển, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nêu trên.

- Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

  • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được đề nghị theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
  • Sát hạch về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung và hình thức sát hạch được Hội đồng kiểm tra, sát hạch báo cáo người đứng đầu cơ quan tuyển dụng trước khi thực hiện.
  • Báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị tuyển dụng kết quả kiểm tra, sát hạch.

- Người đứng đầu cơ quan tuyển dụng viên chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức thống nhất trước khi quyết định tiếp nhận.

Xem xét vào viên chức giữ chức vụ quản lý

- Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các trường hợp được xem xét đặc cách tuyển dụng vào viên chức.

- Hình thức: Không thực hiện việc sát hạch, kiểm tra như khi xem xét vào viên chức không giữ chức vụ quản lý. Tuy nhiên, những đối tượng nêu trên phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm. Đồng thời, quyết định bổ nhiệm là quyết định tiếp nhận vào viên chức.

Mọi vướng mắc pháp lý vui lòng gọi ngay: 1900.6162 để được luật sư tư vấn và giải đáp trực tuyến.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến - Công ty luật Minh Khuê