Cho em hỏi em có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản không và cách tính sinh trước và sau ngày 15 của tháng là như thế nào ạ. Nếu được thì em phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Mong nhận được câu trả lời tư vấn từ luật sư à. Em cám ơn.

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Khuê. Vướng mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014;

Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Luật sư tư vấn:  

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

>> Xem thêm:  Mở công ty riêng khi đang xin trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thai sản ?

Đối với trường hợp lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội, muốn hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;...

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi....

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, đối với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động nhưng vẫn đủ điều kiện theo quy định thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, trước tiên cần xét trường hợp của bạn. Thời gian dự sinh của bạn là ngày 19 tháng 5 năm 2018. Thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được tính từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018. Trong khoảng thời gian này, bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được vừa đủ 6 tháng để đảm bảo điều kiện được hưởng chế độ thai sản. 

2. Thế nào là cách tính sinh trước và sinh sau ngày 15 của tháng

Điều 9 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH có hướng dẫn như sau:

1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

Ví dụ 13: Chị A sinh con ngày 18/01/2017 và tháng 01/2017 có đóng bảo hiểm xã hội, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 02/2016 đến tháng 01/2017, nếu trong thời gian này chị A đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị A được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Ví dụ 14: Tháng 8/2017, chị B chấm dứt hợp đồng lao động và sinh con ngày 14/12/2017, thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 12/2016 đến tháng 11/2017, nếu trong thời gian này chị B đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên hoặc từ đủ 3 tháng trở lên trong trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì chị B được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Để dễ hiếu, chúng tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể vào trường hợp của bạn. Giả sử:

Trường hợp 1, thời điểm dự sinh của bạn là ngày 19 tháng 5 năm 2018 và tháng 5 này bạn có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì theo quy định, nếu bạn làm việc từ 14 ngày trong 1 tháng trở lên thì tháng đó sẽ được đóng bảo hiểm xã hội. Và nếu bạn sinh con sau ngày 15 thì tháng 5 sẽ được tính cả vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ được xác định từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018. (xác định theo điểm b Khoản 1 Điều 9)

Trường hợp 2, thời điểm dự sinh của bạn là ngày 19 tháng 5 năm 2018 và tháng 5 này bạn không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thì theo quy định, nếu bạn không làm việc từ 14 ngày trong 1 tháng trở lên thì tháng đó sẽ không được đóng bảo hiểm xã hội. Và nếu bạn sinh con sau ngày 15 thì tháng 5 này sẽ không được tính cả vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Như vậy, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn sẽ được xác định từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Chúng ta đã học được những gì trước khi chào đời ?

>> Xem thêm:  Về việc sinh con của phụ nữ là giáo viên đã ly hôn ?