Vậy tôi có thuộc diện được hưởng trợ cấp lần đầu không thưa luật sư? Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê. 

Điều kiện hưởng trợ cấp lần đầu đối với công chức ở miền núi ? 

Luật sư tư vấn luật lao động gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

2. Nội dung tư vấn

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có quy định như sau:

"Điều 6. Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

Theo đó, tại Điều 2 Nghị định này quy định các đối tượng như sau:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

Theo quy định trên. các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp....công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là người đang công tác, hoặc đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trong trường hợp của bạn, bạn bắt đầu làm công chức từ ngày 1/1/2011, ngày Nghị định trên có hiệu lực là ngày 1/3/2011. Như vậy, bạn thuộc vào trường hợp đang công tác khi Nghị định có hiệu lực thi hành. Như vậy, bạn thuộc vào đối tượng áp dụng chính sách hưởng trợ cấp trên. Hơn nữa, bạn làm việc ở huyện miền núi này từ 1/1/2011, đến nay được hơn 4 năm. Nếu bạn là nữ, thời điểm này bạn có thể được nhận trợ cấp lần đầu. Còn nếu bạn là nam, phải đến khi đủ 5 năm (kể từ ngày 1/1/2011) thì bạn mới có thể được hưởng trợ cấp lần đầu.

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng!

Trân trọng ./.

Bộ phận Tư vấn Luật Lao động.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?