1. Hiểu thế nào về kinh doanh bất động sản ?

Kinh doanh bất động sản, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, là một lĩnh vực hoạt động đa dạng và phức tạp, tập trung vào việc tìm kiếm lợi nhuận thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Chính sách này đã xác định rõ mục đích cụ thể của kinh doanh bất động sản, đặc biệt là sự bỏ vốn để xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, và quyền sử dụng đất có sẵn hạ tầng kỹ thuật trong các dự án bất động sản.

Trong đó, một trong những hoạt động quan trọng nhất của kinh doanh bất động sản là việc tạo lập và phát triển các dự án bất động sản. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không chỉ đầu tư vào việc xây dựng nhà ở mà còn tập trung vào việc xây dựng các công trình lớn, như trung tâm thương mại, khu đô thị mới, và các dự án có quy mô lớn khác. Bằng cách này, họ có thể tạo ra giá trị gia tăng cho khu vực và cộng đồng xung quanh.

Ngoài ra, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cũng quy định rõ các hình thức chuyển nhượng và giao dịch khác nhau trong lĩnh vực này. Chuyển nhượng dự án bất động sản là một trong những phương tiện chính để doanh nghiệp có thể chuyển nhượng quyền sở hữu và kiểm soát các dự án đang triển khai. Điều này mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư khác nhau tham gia vào thị trường và mở rộng quy mô kinh doanh của họ.

Hơn nữa, khía cạnh cho thuê cũng đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp có thể cho thuê nhà ở, công trình xây dựng, hoặc quyền sử dụng đất trong các dự án đã có hạ tầng kỹ thuật. Điều này không chỉ giúp họ thu hồi vốn nhanh chóng mà còn tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ việc cho thuê.

Với hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/01/2025, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 không chỉ định rõ các quy định về hình thức hoạt động mà còn đặt ra những yêu cầu về quản lý và giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản, mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng và doanh nghiệp

 

2. Nhà nước có chính sách gì đối với đầu tư kinh doanh bất động sản?

Chính sách của Nhà nước đối với đầu tư kinh doanh bất động sản, theo quy định tại Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, là một bộ khung chi tiết và toàn diện, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành này, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình giao dịch.

Trước hết, Nhà nước đã thiết lập chính sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia vào đầu tư kinh doanh bất động sản, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước tại từng thời kỳ và địa bàn cụ thể. Sự khuyến khích này không chỉ giúp tạo ra nguồn vốn mà còn thúc đẩy sự đa dạng và tích hợp trong ngành bất động sản.

Đặc biệt, Nhà nước đặt ra chính sách ưu đãi cho các tổ chức và cá nhân đầu tư vào xây dựng nhà ở xã hội và các dự án bất động sản được ưu đãi đầu tư. Điều này nhằm khích lệ việc phát triển các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội, đồng thời giúp tăng cường tiện ích và chất lượng cuộc sống trong cộng đồng.

Ngoài ra, Nhà nước còn chủ động đầu tư vào công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài phạm vi dự án, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án được ưu đãi đầu tư. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng hạ tầng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của các dự án bất động sản.

Hơn nữa, Nhà nước đặt ra chính sách khuyến khích đầu tư vào dự án dịch vụ công ích đô thị và công trình hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án bất động sản. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của các dự án nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống trong cộng đồng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các dịch vụ công ích.

Đồng thời, để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn và bền vững, Nhà nước đã đề ra các chính sách để điều tiết thị trường. Điều này bao gồm cả việc thực hiện thanh toán không sử dụng tiền mặt trong giao dịch bất động sản, giúp nâng cao tính minh bạch và giảm rủi ro giao dịch.

Cuối cùng, Nhà nước còn khuyến khích việc thực hiện giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch chính thức, tạo điều kiện công bằng và minh bạch cho cả người mua và người bán. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng giao dịch mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh tích cực và đáng tin cậy trong lĩnh vực bất động sản

 

3. Cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản cần tuân theo điều kiện gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh bất động sản phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể để đảm bảo hoạt động của họ tuân thủ theo quy định của pháp luật.

- Để được phép kinh doanh bất động sản, cá nhân phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã. Điều này đặt ra yêu cầu về tính chính thức và pháp lý của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

- Yêu cầu về việc công khai thông tin. Cá nhân kinh doanh bất động sản phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp, tại trụ sở Ban Quản lý dự án (đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản), và tại sàn giao dịch bất động sản (nếu kinh doanh qua sàn) một loạt các thông tin liên quan. Các thông tin này bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật. Ngoài ra, thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản (nếu có) cũng phải được công khai. Điều này giúp tạo ra một môi trường minh bạch và giúp người mua và bán bất động sản có thông tin đầy đủ và chính xác.

Các thông tin đã được công khai cần được cập nhật kịp thời ngay sau khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Điều này làm cho quá trình công khai thông tin trở nên linh hoạt và đáp ứng được sự biến động trong hoạt động kinh doanh của cá nhân. Cập nhật thông tin đảm bảo rằng mọi người liên quan đều có thông tin chính xác và hiện đại về doanh nghiệp và các hoạt động kinh doanh của họ.

- Một điều kiện quan trọng nữa là cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ được phép kinh doanh các loại bất động sản có đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định pháp luật về loại hình bất động sản cụ thể và đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh không vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng và các vấn đề liên quan khác.

Tóm lại, điều kiện của cá nhân kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành không chỉ tập trung vào khía cạnh hình thức pháp lý của doanh nghiệp mà còn chú trọng vào việc tạo ra một môi trường giao dịch minh bạch và công bằng, đồng thời đảm bảo rằng các hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật

 

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định mới nhất

Theo quy định tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2023, chủ đầu tư dự án bất động sản có nhiều trách nhiệm quan trọng nhằm đảm bảo sự minh bạch, công bằng, và an toàn trong quá trình triển khai dự án.

- Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm đầy đủ trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý, và khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án theo các quy định về xây dựng và liên quan.

- Trách nhiệm về nguồn tài chính. Chủ đầu tư phải bảo đảm có đủ nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được chấp thuận và phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và tiếp tục của dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng và thị trường bất động sản.

- Chủ đầu tư cũng phải thực hiện quy định về bàn giao nhà ở. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho bên mua hoặc từ thời điểm bên thuê mua nhà ở đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Điều này đảm bảo quyền lợi và tính chính xác của các thông tin quan trọng liên quan đến bất động sản mà người mua hoặc thuê mua đã đầu tư.

- Chủ đầu tư không được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng quan trọng như đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, và quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản. Điều này nhằm bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm của chủ đầu tư trong các giao dịch chính quan trọng liên quan đến dự án.

 - Thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, xây dựng, sử dụng đất và giao dịch bán, cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng bảo đảm người mua, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng đã mua, thuê mua của chủ đầu tư.

- Xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án theo đúng quy hoạch chi tiết, thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng, nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tuân thủ các quy chuẩn về xây dựng.

- Việc bàn giao nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Trường hợp bàn giao nhà ở xây dựng thô không phải là nhà chung cư cho bên mua, thuê mua thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà ở đó.

- Trách nhiệm khác của chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, chủ đầu tư dự án bất động sản chịu trách nhiệm đa dạng và toàn diện theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và an toàn của thị trường bất động sản

Bài viết liên quan: Kinh doanh bất động sản là gì? Điều kiện kinh doanh bất động sản?

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!