1. Tổ chức thi công xây dựng là gì?

Tổ chức thi công xây dựng là một tổ chức có đủ điều kiện và năng lực để thực hiện các công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị liên quan đến các loại công trình xây dựng. Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, công việc thi công xây dựng bao gồm việc xây dựng và lắp đặt thiết bị cho các công trình mới, công trình sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi hoặc phá dỡ công trình xây dựng. Để được coi là một tổ chức thi công xây dựng, tổ chức đó phải đáp ứng các yêu cầu và điều kiện sau đây:

- Đủ điều kiện pháp lý: Tổ chức thi công xây dựng cần đáp ứng các yêu cầu và thủ tục pháp lý được quy định bởi pháp luật để hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Điều này bao gồm việc đăng ký kinh doanh, đáp ứng các quy định về chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường và các quy định khác liên quan đến việc thi công xây dựng.

- Năng lực kỹ thuật: Tổ chức thi công xây dựng cần có đội ngũ nhân viên có kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc xây dựng và lắp đặt thiết bị. Đội ngũ này phải có đủ khả năng quản lý, điều hành và thực hiện các công việc xây dựng theo đúng quy trình, tiêu chuẩn và quy định của ngành xây dựng.

- Công cụ, thiết bị và vật liệu: Tổ chức thi công xây dựng cần sở hữu và sử dụng các công cụ, thiết bị và vật liệu cần thiết để thực hiện công việc xây dựng. Đây là các công cụ, thiết bị và vật liệu phù hợp với quy mô và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng cụ thể.

- Tài chính và quản lý: Tổ chức thi công xây dựng cần có khả năng tài chính và quản lý hợp lý để thực hiện các dự án xây dựng. Điều này bao gồm khả năng quản lý nguồn lực, tiến độ, nguồn vốn và các khía cạnh khác của dự án để đảm bảo hoàn thành công việc xây dựng theo đúng quy định.

=> Tổ chức thi công xây dựng đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng. Việc đảm bảo rằng tổ chức này đáp ứng các yêu cầu và điều kiện cần thiết là điều cần thiết để đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng công trình.

 

2. Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức thi công xây dựng

Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình được quy định trong Điều 95 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết các điều kiện cần đáp ứng tương ứng với từng hạng năng lực:

- Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học, 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.

+ Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

+ Tổ chức đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng. Tổ chức cũng đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

- Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận và thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học, 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.

+ Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

+ Tổ chức đã trực tiếp thi công công tác xây dựng của hạng mục công trình, công trình hoặc bộ phận công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại đối với trường hợp thi công công tác xây dựng. Tổ chức cũng đã trực tiếp thi công lắp đặt thiết bị của hạng mục công trình, công trình liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên đối với trường hợp thi công lắp đặt thiết bị vào công trình.

- Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn phải có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.

+ Tổ chức phải có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu để đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận.

=> Vì vậy, để đáp ứng được năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình, các điều kiện trên phải được đáp ứng tùy theo hạng năng lực của tổ chức.

 

3. Các trường hợp tổ chức hoạt động thi công xây dựng mà không cần có chứng chỉ

Dưới đây là các trường hợp tổ chức hoạt động xây dựng mà không cần phải có chứng chỉ năng lực:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 15/2021/NĐ-CP). Điều này áp dụng cho các tổ chức tham gia quản lý dự án xây dựng dưới sự quản lý của các cơ quan quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc khu vực. Tuy nhiên, nếu tổ chức tham gia tư vấn quản lý dự án, chứng chỉ năng lực có thể là yêu cầu.

- Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Các tổ chức tham gia vào việc thiết kế, giám sát hoặc thi công các hệ thống phòng cháy chữa cháy trong công trình không yêu cầu chứng chỉ năng lực.

- Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình. Các tổ chức tham gia vào việc thiết kế, giám sát hoặc thi công các hệ thống thông tin liên lạc và viễn thông trong công trình không cần chứng chỉ năng lực.

- Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình. Các tổ chức tham gia vào việc thực hiện các công việc hoàn thiện như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự không cần chứng chỉ năng lực, miễn là công việc này không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình.

- Tham gia hoạt động xây dựng đối với các công trình cấp IV, công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng, đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông, và dự án chỉ có các công trình được nêu tại điểm này. Đối với các công trình thuộc loại này, không yêu cầu chứng chỉ năng lực để tham gia hoạt động xây dựng.

- Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014. Các tổ chức xây dựng của nước ngoài phải tuân thủ quy định về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, không yêu cầu chứng chỉ năng lực cho các tổ chức nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng theo giấy phép đã được cấp.

Quý khách hàng tham khảo thêm nội dung bài viết sau của công ty Luật Minh khuê: Quy định mới việc lập nhật ký thi công xây dựng công trình?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, chúng tôi sẵn lòng hỗ trợ. Quý khách hàng có thể liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp thắc mắc từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!