Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 

2. Nội dung phân tích

Thưa Luật sư, tháng 12/2016 em sinh em bé. Nhưng em nghỉ việc trước lúc sinh, nên em muốn nhờ luật sư tư vấn các giấy tờ liên quan để em làm thủ tục hưởng thai sản (thời gian em tham gia bảo hiểm đủ điều kiện tự làm thai sản rồi ạ). 

Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng thai sản như sau:

"Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

>> Xem thêm:  Người lao động có thỏa thuận không đóng bảo hiểm xã hội với công ty thì bị xử phạt như thế nào?

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

2. Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 của Luật này phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú.

3. Trường hợp người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

4. Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập".

Cho em hỏi vợ em sinh ra mà không đóng bảo hiểm xã hội còn em đóng được 4 tháng, sau đó không đóng khoảng 5 năm, đến tháng 11/2015 em vào công ty khác làm va được đóng từ ngày đó đến bây giờ em vẫn đang theo và vợ em sinh vào tháng 5/2016 em được bảo hiểm 5 ngày nghỉ theo luật, em có được hưởng thêm quyền lợi gì nữa không ?

Lao động nam khi vợ sinh con sẽ được hưởng hai chế độ như sau theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

"Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con.

2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

>> Xem thêm:  Các trường hợp người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ?

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.".

Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.".

Vì vợ bạn có tham gia bảo hiểm xã hội nên bạn sẽ không được hưởng chế độ trợ cấp một lần khi sinh con. 

Thưa Luật sư, em sinh em bé và nghỉ làm cách đây khoảng 03 năm rồi mà chưa có được hưởng bảo hiểm thai sản. Vậy giờ em có làm được không ?

 Nếu bạn sinh con cách đây 03 năm, tức là lúc đó vẫn đang áp dụng Luật bảo hiểm xã hội năm 2006, cho nên không bị hạn chế thời gian hưởng chế độ thai sản. Thời điểm hiện tại bạn vẫn có thể làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản. 

Em là giáo viên THCS, hiện em đang được hưởng bậc lương từ tháng 10/2016 là 3,66. Từ 14/2/2016 đến ngày 14/8/2016 em nghỉ sinh vậy thì tiền thai sản tính thế nào ?

Mức hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

>> Xem thêm:  Cách đơn giản để biết Công ty có đóng Bảo Hiểm Y Tế cho bạn hay không ?

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.".

Bạn nghỉ sinh từ 14/2/2016 thì sẽ tính lương của bạn bình quân trong tháng 1/2016, tháng 12/2015, tháng 11/2015, 10/2015, 9/2015, 8/2015. Vì bạn không cung cấp được thời gian trước bạn hưởng lương với hệ số bao nhiêu, nên bạn căn cứ quy định trên để biết thêm chi tiết.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tiền lương tháng 13, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ có chịu thuế thu nhập cá nhân không ?

>> Xem thêm:  Đóng bảo hiểm thất nghiệp có gián đoạn hay phải liên tục ?