Hầu hết các doanh nghiệp dù mới thành lập hay đã hoạt động đều lựa chọn dịch vụ kế toán vì tiện ích, tiết kiệm chi phí. Chính từ nhu cầu đó đã có nhiều người lựa chọn thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán để khởi nghiệp. Tuy nhiên, kinh doanh dịch vụ kế toán là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán cần đáp ứng những điều kiện gì Công ty Luật Minh Khuê xin tổng hợp và gửi đến các bạn một số quy định mới nhất liên quan như sau:

 

1. Một số khái niệm cơ bản

1.1 Khái niệm kế toán

Kế toán được hiểu đơn giản là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân…. Kế toán là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế.

 

1.2 Khái niệm dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán là lĩnh vực được chúng tôi chú trọng đầu tư về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Đội ngũ các kế toán trưởng, các chuyên gia về thuế và các luật sư của Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ khách hàng tạo lập các giải pháp hiệu quả về thuế – kế toán cho các giao dịch và hoạt động kinh doanh trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

 

1.3 Khái niệm công ty dịch vụ kế toán

Công ty dịch vụ kế toán có thể hiểu là công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp khác theo hợp đồng thỏa thuận với nhau. Công ty dịch vu kế toán là đơn vị độc lập, không chịu sự phụ thuộc vào doanh nghiệp nào. Công ty dịch vụ kế toán nhận sự ủy quyền của các doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến hạch toán tài chính, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thiện các báo cáo theo quy định của pháp luật kế toán.Công ty dịch vụ kế toán là một đơn vị kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực kế toán và tài chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Các dịch vụ mà một công ty dịch vụ kế toán thường cung cấp bao gồm:

- Dịch vụ kế toán: bao gồm việc hỗ trợ khách hàng xử lý các sổ sách, chứng từ kế toán, lập báo cáo tài chính, định giá tài sản, đánh giá thương hiệu,...

- Dịch vụ tư vấn thuế: cung cấp các thông tin, kiến thức về thuế và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế.

- Dịch vụ tư vấn tài chính: cung cấp các thông tin về kế hoạch tài chính, đầu tư, định giá doanh nghiệp, tài trợ vốn và quản lý tài chính.

- Dịch vụ kiểm toán: cung cấp các dịch vụ kiểm toán, đánh giá bảng cân đối kế toán và các tài liệu tài chính khác.

Công ty dịch vụ kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức đạt được sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và tài chính.

 

2. Công việc dịch vụ kế toán bao gồm những gì?

Công việc của dịch vụ kế toán thường bao gồm:

- Tư vấn chung các quy định của pháp luật về thuế, kế toán, các chính sách và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;

- Giới thiệu các giải pháp tối ưu về thuế, kế toán cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;

- Lập hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục kê khai thuế, hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế;

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ; hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Lập và nộp các tờ khai thuế, báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn… theo đúng quy định pháp luật;

- Thông báo cho khách hàng số thuế phải nộp (nếu có) và thời hạn nộp thuế;

- Hoàn chỉnh sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề phát sinh;

- Các công việc khác tùy vào thực tế hồ sơ của doanh nghiệp

Trên cơ sở các hoạt động này, dịch vụ kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp và tổ chức đạt được sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và tài chính. Dịch vụ kế toán là đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp luật, cung cấp thông tin tài chính đầy đủ và chính xác, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định kinh doanh và cải thiện quy trình kế toán và tài chính của doanh nghiệp.

 

3. Những đối tượng được đăng ký thành lập công ty dịch vụ kế toán

Theo quy định tại Điều 58 Luật kế toán năm 2015, những đối tượng không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân

- Người đang bị cấm hành nghề dịch vụ kế toán theo bản án, quyết định của Tòa án, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đã bị kết án một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế liên quan đến tài chính, kế toán chưa được xóa án tích; người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn 06 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt.

- Người bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các đối tượng không thuộc trường hợp trên sẽ có đủ điều kiện đăng ký công ty dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật.

 

4. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán mới nhất 

Căn cứ theo Điều 57, 58, 59 Luật kế toán 2015 thì doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

1. Có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự;

- Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

- Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

2. Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Bên cạnh đó cần đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 59 quy định cụ thể về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Điều 59: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập theo các loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

b) Công ty hợp danh;

c) Doanh nghiệp tư nhân.

2. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được góp vốn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khác, trừ trường hợp góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

4. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây:

a) Góp vốn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán;

b) Thành lập chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài;

c) Cung cấp dịch vụ qua biên giới theo quy định của Chính phủ.

 

5. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo Điều 60 Luật kế toán 2015 quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật

- Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề

- Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

  • Đối với công ty hợp danh

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất hai thành viên hợp danh là kế toán viên hành nghề; Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty hợp danh phải là kế toán viên hành nghề.

  • Đối với công ty tư nhân

- Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

- Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề; Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Ngoài 3 loại hình trên, doanh nghiệp có thể thành lập công ty dịch vụ kế toán theo phương thức đăng ký kinh doanh hộ cá thể. Với loại hình này, điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán đó là:

- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

- Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

 

6. Trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp dịch vụ kế toán

Cũng tương tự như thành lập công ty hoạt động trong các lĩnh vực khác, để thành lập công ty dịch vụ kế toán cần thực hiện thủ tục tại Cơ quan Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở và xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Bộ Tài chính (Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán). Cơ sở pháp lý: Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020Nghị định 78/2015/NĐ- CPNghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ thành lập, đăng ký doanh nghiệp công ty kế toán, trình tự gồm các bước như sau

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin để lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp dịch vụ kế toán có thể lựa chọn một số loại hình công ty.

Cụ thể: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân.

– Lựa chọn tên công ty và tiến hành tra cứu tên công ty để xác định được tên công ty của mình dự kiến đăng ký không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn. Để tra cứu tên công ty bạn có thể truy cập vào website của “Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia” để tra cứu.

– Chuẩn bị nơi đặt trụ sở của công ty, đảm bảo địa chỉ trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty. Địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Xác định mức vốn điều lệ của công ty

– Xác định người đại diện theo pháp luật của công ty và xác định chức danh của người đại diện theo pháp luật

– Xác định các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, dự kiến kinh doanh theo bảng mã ngành nghề kinh tế Việt Nam

– Chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên công ty là cá nhân

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp kế toán

Để thành lập doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

– Điều lệ công ty

– Danh sách thành viên/cổ đông công ty (Phụ thuộc vào loại hình công ty lựa chọn)

– Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty, các thành viên trong công ty

– Văn bản ủy quyền cho người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

– Bản sao chứng minh nhân dân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty

Bước 3: Ký và nộp hồ sơ hành lập doanh nghiệp

Sau khi soạn xong chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty, thành viên/cổ đông/chủ sở hữu sẽ tiến hành ký các giấy tờ trong hồ sơ đã chuẩn bị ở bước 2 và tiến hành nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính

Bước 4: Nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ của bạn hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ sẽ trực tiếp đến bộ phận một cửa xếp giấy hẹn và nhận kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5: Đặt con dấu pháp nhân công ty và công bố mẫu dấu của doanh nghiệp

Cung cấp 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho đơn vị khắc dấu để tiến hành khắc dấu cho công ty. Sau khi có con dấu sẽ tiến hành công bố mẫu dấu này.

Bước 6: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Trên đây là bài viết chia sẻ của Luật Minh Khuê về điều kiện, thủ tục thành lập công ty kế toán. Trong trường hợp có bất vấn đề phát sinh liên quan đến các vấn đề nêu trên, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại tổng đài trực tuyến 19006162  để được tư vấn và hướng dẫn. Hy vọng bài viết trên giúp ích tới các bạn trẻ có cái nhìn khái quát nhất về kinh doanh dịch vụ kế toán muốn mở công ty làm những gì? Luật Minh Khuê chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý và theo dõi bài viết!