Đổ xô rút tiền ngân hàng (RUN ON BANK) là tình trạng gắn với sự hoảng hốt do những người gửi tiền ngân hàng bất thình lình đâm ra hoảng sợ về sự an toàn của tiền gửi của họ và tìm cách rút ra cùng một lúc.

A situation associated with panic, whereby bank depositors become suddenly alarmed about the safety of their money and seek to withdraw it simultaneously.