1. Doanh nghiệp có quyền từ chối nghỉ phép năm của người lao động ?

Xin phép luật sư cho tôi hỏi, Người sử dụng lao động có quyền từ chối đơn xin nghỉ phép năm (hưởng lương) của người lao động hay không trong trường hợp người lao động có các yếu tố như sau : Người lao động vẫn còn đủ số ngày nghỉ phép năm; Người lao động đã làm cho doanh nghiệp hơn một năm; Doanh nghiệp không có quy địch lịch nghỉ phép năm;

Thời gian nghỉ phép năm do người lao động tự quyết định; Doanh nghiệp không có quy định về thời gian báo trước khi xin nghỉ phép; Người lao động báo trước 3 ngày.

Xin chân thành cảm ơn!

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 113 Bộ luật lao động năm 2019 về Nghỉ hàng năm:

"1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm".

Trong các trường hợp thông thường người lao động sẽ làm đơn xin nghỉ phép để giải quyết nhu cầu của cá nhân. Tức là người lao động chủ động trong việc nghỉ phép. Luật Lao động cho phép người lao động được thoả thuận với công ty để nghỉ phép năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Tuy vậy, do công ty là bên có quyền điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, và người lao động phải tuân thủ sự điều hành đó. Do đó, công ty có quyền quyết định việc nghỉ phép của người lao động. Công ty có thể từ chối việc nghỉ phép của nhân viên nếu hoạt động của công ty có thể bị ảnh hưởng do sự vắng mặt của người đó. Tuy nhiên công ty phải tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động lịch nghỉ. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về công ty. Ý kiến của người lao động chỉ để công ty tham khảo.

Như vậy, theo quy định tại khoản 3 ở trên thì nghỉ phép năm vào ngày nào là dựa trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động và người lao động. Việc người sử dụng lao động không đồng ý là quyền của họ và đúng quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cách xác định thời gian làm việc để tính ngày nghỉ phép năm ?

2. Quy định mới nhất của luật lao động về ngày nghỉ phép và chế độ nghỉ phép năm ?

Kính chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi: Tôi đi làm ở xí nghiệp may được 17 năm. Nay tôi chuyển công tác về cơ quan mới đuợc 8 năm, khi nghỉ phép họ tính cho tôi là 13 ngày phép là đúng hay sai?
Cảm ơn!

Quy định mới nhất của luật lao động về ngày nghỉ phép và chế độ nghỉ phép năm ?

Luật sư tư vấn luật lao động về chế độ nghỉ phép năm, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Bộ luật lao động quy định khá rõ về vấn đề này, Điều 113, Điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Vậy, theo quy định trên và thông tin chị cung cấp. Chị làm ở cơ quan mới được 8 năm vậy chị được nghỉ phép 13 ngày là hoàn toàn đúng. Vì ngày nghỉ phép được tính khi làm việc cho một chủ sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, đồng thời chị đã làm việc cho công ty mới trên 5 năm nên chị còn được tính thêm 1 ngày nghỉ phép.

>> Tham khảo bài viết liên quan:Quy định của luật lao động về ngày nghỉ phép ?

>> Xem thêm:  Tư vấn về cách tính ngày nghỉ phép năm quy định mới nhất 2021 ?

3. Công ty quy định phải làm đủ 12 tháng mới được nghỉ phép năm có đúng luật lao động không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em làm cho 1 cty CP có quy định ngày phép năm được tính khi làm đủ 12 tháng mới được nghỉ phép năm. Em vào công ty làm được 04 tháng. Sau đó em xin nghỉ việc tại cty, cho em hỏi vậy theo quy định của ngày nghỉ phép năm em có được nghỉ 12 ngày không hay chỉ được nghỉ 4 ngày?
Rất mong câu trả lời của luật sư!

Công ty quy định phải làm đủ 12 tháng mới được nghỉ phép năm có đúng luật lao động không ?

Luật sư tư vấn:

Quan điểm của Luật Minh Khuê đối với yêu cầu đặt ra từ phía Quý khách hàng như sau:

Điều 113, Bộ Luật lao động năm 2019 quy định về Nghỉ hằng năm như sau:

“1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.”

Theo quy định trên thì bạn mới làm việc được 4 tháng nên số ngày nghỉ phép năm của chị sẽ là 4 ngày, tương ứng với số tháng chị làm việc cho công ty. Nếu trong khoảng thời gian này chị chưa nghỉ phép năm, thì khi chị nghỉ việc, chị sẽ được công ty thanh toán số tiền lương tương ứng với những ngày chưa nghỉ.

Trân trọng!

>> Xem thêm:  Làm việc được 6 tháng có được nghỉ phép năm hay không ? cách tính thế nào ?

4. Làm việc chưa đủ 12 tháng có được nghỉ phép năm không ?

Thưa Luật sư. Luật sư cho em hỏi là em vào làm việc từ tháng 8/2015. Thời gian thử việc của công ty em quy định là 3 tháng, tức là hết tháng 10/2015 em hết thử việc. Vậy có phải từ tháng 11 trở đi mỗi tháng em có 1 ngày phép năm đúng không ạ?
Xin chân thành cảm ơn!

Làm việc chưa đủ 12 tháng có được nghỉ phép năm không ?

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 113, Bộ luật lao động 2019:

"Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Theo quy định trên, nếu đủ 12 tháng làm việc tính từ thời điểm học nghề, thử việc... hoặc ký kết hợp đồng thì người lao động được nghỉ hàng năm là 12 ngày làm việc trong điều kiện công việc bình thường. Và chế độ nghỉ hàng năm này sẽ được áp dụng từ sau khi người lao động đủ 12 tháng làm việc. Còn trong trường hợp chưa làm đủ 12 tháng thì người lao động vẫn được nghỉ hàng năm, tuy nhiên số ngày nghỉ đó sẽ tương ứng với số thời gian làm việc.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Hướng dẫn chế độ nghỉ hàng năm theo quy định luật lao động ?

>> Xem thêm:  Không nghỉ phép năm có được trả lương hay không?

5. Cho công nhân nghỉ phép năm hàng tháng (Mỗi tháng nghỉ 1 ngày) không lương thì có đúng luật không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: công ty cho công nhân nghỉ phép năm theo tháng. Mỗi tháng một người phải nghỉ một ngày, nhưng chỉ không mất chuyên cần chứ không được hưởng lương ngày phép năm đó. Vậy cho em hỏi nghĩ phép năm theo tháng vậy có được hưởng lương không ?
Cảm ơn.

Cho công nhân nghỉ phép năm hàng tháng (Mỗi tháng nghỉ 1 ngày) không lương thì có đúng luật không ?

Luật sư trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Khuê của chúng tôi, trường hợp của bạn được tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn nêu trên thì bạn cần xác định rõ một số nội dung sau để giải quyết vấn đề của mình:

Trong trường hợp của bạn, bạn được nghỉ phép hàng năm theo tháng, chỉ được tính chuyên cần mà không được tính lương. Theo quy định của Bộ luật lao động 2019 thì khi bạn được nghỉ thì bạn vẫn sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động, cụ thể:

Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, ng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Như vậy, nghỉ hàng năm là những ngày nghỉ được hưởng nguyên lương. Việc công ty bạn không trả lương cho những ngày phép năm là trái pháp luật. Bạn nên khiếu nại lên ban quản lý công ty để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có thể bảo lưu ngày phép năm cũ khi qua năm mới không?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động?

Trả lời:

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

 2. Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.

Câu hỏi: Hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động?

Trả lời:

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng lao động.

Câu hỏi: Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

Trả lời:

1. Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và chữ ký của từng người lao động.

3. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

c) Người đại diện của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

d) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

4. Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

5. Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Điều 19. Giao kết nhiều hợp đồng lao động

1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.