Trường hợp nhà đầu tư đã xây dựng xong nhà xưởng nhưng nếu không hoạt động trong 12 tháng mà không thông báo và giải trình lý do với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư về việc này thì cơ quan quản lý về đầu tư có thể áp dụng khoản 2 Điều 68 Nghị định 108/2006/NĐ-CP về chấm dứt hoạt động dự án.

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Theo quy định tại điều 13, Luật đầu tư, nhà đầu tư có quyền tự quyết định về hoạt động đầu tư, kinh doanh đã đăng ký, do đó, khi có nhà xưởng dư thừa, doanh nghiệp có quyền cho thuê, tuy nhiên doanh nghiệp phải bổ sung chức năng cho thuê nhà xưởng vào Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đã cấp.

Trước đây, về mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng của doanh nghiệp KCN, Thủ tưởng chính phủ đã có ý kiến chấp thuận tại văn bản số 3145/VPCP-QHQT ngày 8/6/2005 và Bộ kế hoạch đầu đã có văn bản hướng dẫn thực hiện số 4738/BKH-KCN & KCX ngày 15/7/2005, trong đó,doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh KCN được phép cho thuê văn phòng, nhà xưởng dư thừa.

Để thực hiện các mục tiêu trên, doanh nghiệp phải đăng ký bổ sung mục tiêu cho thuê lại nhà xưởng phù hợp với pháp luật về kinh doanh bất động sản, mục tiêu này được hoạch toán riêng, tương ứng với mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật, gọi:  1900.6162

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê