Căn cứ :

  • Luật Doanh nghiệp 2014
  • Luật Đầu tư 2014
  • Nghị định 118/2015/ND-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Luật sư tư vấn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty/ thành viên/ cổ đông trong công ty góp, cam kết góp. Theo Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp có quyền điều chỉnh, tăng giảm vốn điều lệ theo tình hình kinh doanh của công ty. Tuy nhiên đối với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có hình thức và cách thức khác nhau, đặc biệt đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn đầu tư nước ngoài việc thay đổi vốn điều lệ cần thực hiện như sau :

Doanh nghiệp lưu ý : Kể từ ngày 1/7/2015, thời điểm chính thức có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014 thì các doanh nghiệp tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp 2 loại giấy tờ thay thế cho giấy chứng nhận đầu tư trước đây, đó là:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : Ghi nhận thông tin của doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư được ghi nhận trong giấy chứng nhận đầu tư
  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Ghi nhận thông tin của nhà đầu tư nước ngoài, thông tin dự án thực hiện tại Việt Nam, ưu đãi đầu tư (nếu có)

Từ việc thay đổi trên, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi tăng vốn điều lệ cần thực hiện các thủ tục sau :

Bước 1 : Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư

Theo Điều 23 Nghị định 118/2015/NĐ-CP

“Thực hiện thủ tục đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài

  1. Trước khi thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến, nhà đầu tư nộp hồ sơ cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.”                                                                     Như vậy, trước khi thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần kê khai trực tuyến các thông tin cần đăng ký, thay đổi, bổ sung tại địa chỉ https://dautunuocngoai.gov.vn

Bước 2 : Điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án

Thông thường, khi doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, vốn thực hiện dự án thường bằng với vốn điều lệ công ty. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ mà công ty dự định tăng.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án đầu tư, tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đầu tư nước ngoài, Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án, trong thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. (Nghị định 118/2015-NĐ/CP)

Bước 3 : Thực hiện tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục tăng vốn dự án, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, Sở Kế hoạch đầu tư thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.