1. Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn còn lại sau khi giải thể không?

Sau khi quyết định giải thể, một doanh nghiệp thường phải đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý, trong đó có việc quản lý và sử dụng các hóa đơn còn lại. Trong phạm vi luật pháp tại Việt Nam, việc sử dụng các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng lại là một vấn đề phức tạp và được quy định một cách cẩn thận.

Theo quy định của pháp luật, sau khi doanh nghiệp đã được công nhận giải thể và hợp lệ từ cơ quan thuế, họ không được phép tiếp tục sử dụng những hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng (hóa đơn đã hết giá trị sử dụng). Điều này làm nảy sinh một vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là khi họ cần sử dụng các hóa đơn để thực hiện các giao dịch thanh lý tài sản sau quá trình giải thể.

Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, doanh nghiệp có thể yêu cầu cấp hóa đơn điện tử cho các hoạt động thanh lý tài sản. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn và chứng từ, có những quy định cụ thể về việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các trường hợp nhất định.

Trong trường hợp của doanh nghiệp sau khi giải thể và đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế, nhưng vẫn cần sử dụng hóa đơn để giao cho người mua trong quá trình thanh lý tài sản, họ có thể được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch pháp lý một cách hợp lý và tránh được những rủi ro pháp lý có thể phát sinh.

Tuy nhiên, việc sử dụng các hóa đơn đã hết hạn sử dụng mà không được phép có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, việc này có thể bị xem là vi phạm và sẽ bị xử phạt tương ứng. Hành vi sử dụng các hóa đơn, chứng từ không hợp pháp không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp mà còn có thể gây ra những vấn đề pháp lý nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và thậm chí là tồn tại của doanh nghiệp.

Vì vậy, việc quản lý và sử dụng các hóa đơn sau khi giải thể là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý của doanh nghiệp. Để tránh gặp phải những rủi ro và hậu quả không mong muốn, doanh nghiệp cần phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng các hóa đơn và chứng từ, đồng thời nắm vững quy trình và thủ tục cụ thể mỗi khi có nhu cầu sử dụng các tài liệu này.

 

2. Quy định về hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ hết giá trị sử dụng bị xử phạt vi phạm hành chính ?

Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ đã hết giá trị sử dụng là một vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực thuế và quản lý hóa đơn tài chính của doanh nghiệp. Căn cứ vào Nghị định 125/2020/NĐ-CP, việc này được xem là một hành vi vi phạm hành chính và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Trước hết, để hiểu rõ hơn về việc xử phạt này, chúng ta cần phân tích các hành vi được xem là vi phạm. Theo quy định của Nghị định trên, các trường hợp sau đây được coi là sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp:

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ giả.

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ đã hết giá trị sử dụng.

- Sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng do cơ quan thuế cưỡng chế, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế.

- Sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

- Sử dụng hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Sử dụng hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Khi một doanh nghiệp vi phạm các điều khoản này, hậu quả sẽ là việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Theo Điều 28 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức phạt có thể từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng cho mỗi hành vi vi phạm. Tuy nhiên, nếu vi phạm nghiêm trọng hơn, có thể áp dụng mức phạt tối đa là 100.000.000 đồng. Đồng thời, biện pháp khắc phục hậu quả cũng được áp dụng, bao gồm việc buộc hủy hóa đơn đã sử dụng. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, cũng như để ngăn chặn hành vi vi phạm trong tương lai.

Nói chung, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đã hết giá trị sử dụng không chỉ là một vi phạm hành chính mà còn đe dọa đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn, chứng từ là vô cùng cần thiết để đảm bảo tính công bằng và trật tự trong hoạt động kinh doanh.

 

3. Quy định về các tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế, hóa đơn chứng từ 

Các quy định về tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế và hóa đơn chứng từ là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu thuế và quản lý hóa đơn. Tại Việt Nam, các quy định này được điều chỉnh cụ thể trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trong lĩnh vực thuế và hóa đơn chứng từ được xác định dựa trên quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Một vi phạm được coi là có tình tiết tăng nặng khi số tiền thuế liên quan hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ vượt quá một mức cụ thể. Cụ thể, nếu số tiền thuế vi phạm từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng trở lên, thì vi phạm đó được xem là có quy mô lớn theo quy định tại điểm l khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, nếu vi phạm hành chính liên quan đến ít nhất 10 số hóa đơn, thì cũng được xác định là có quy mô lớn theo quy định tương tự.

Với việc áp dụng các quy định này, những cá nhân hoặc tổ chức vi phạm sẽ phải chịu hình phạt tương xứng với mức độ của vi phạm. Điều này nhấn mạnh tính cần thiết của việc tuân thủ quy định thuế và hóa đơn chứng từ, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm từ các cơ quan chức năng.

Ví dụ, trong trường hợp một cá nhân hoặc doanh nghiệp sử dụng các hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để trốn thuế hoặc giảm thuế một cách cố ý và vượt quá ngưỡng mức quy định, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm trọng từ cơ quan chức năng. Các hình phạt này có thể bao gồm tiền phạt đối với vi phạm thuế và/hoặc hóa đơn, cũng như các biện pháp khác như thu hồi số thuế trốn, chậm nộp hoặc không nộp.

Bên cạnh việc xử lý hình phạt, cơ quan chức năng cũng có thể áp dụng các biện pháp khác nhằm ngăn chặn việc tái phạm và củng cố sự tuân thủ pháp luật trong tương lai. Điều này có thể bao gồm việc áp dụng biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp có nguy cơ vi phạm, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định về hóa đơn và chứng từ, cũng như tăng cường cơ cấu và năng lực của cơ quan chức năng để xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực này.

Tổng thể, việc áp dụng các quy định về tình tiết tăng nặng trong lĩnh vực thuế và hóa đơn chứng từ là một phần quan trọng của nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh lành mạnh và minh bạch. Bằng cách này, việc tuân thủ pháp luật về thuế và hóa đơn không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn là yếu tố quan trọng giúp tạo điều kiện công bằng cho mọi cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trên thị trường.

Xem thêm >>> Đòi lại đất đã giao sau khi giải thể hợp tác xã ? Đất đã hiến cho hợp tác xã có lấy lại được không ?

Khi có thắc mắc về quy định pháp luật, vui lòng liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn