1. Đối tượng áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

Đối tượng mà biện pháp cưỡng chế bằng việc ngừng sử dụng hóa đơn được áp dụng đến là những cá nhân, tổ chức nào? Điều này được quy định cụ thể trong Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Cơ sở cho việc áp dụng biện pháp này là trong các tình huống sau đây:

Cá nhân hoặc tổ chức bị áp đặt biện pháp cưỡng chế để thực hiện quyết định hành chính liên quan đến quản lý thuế, nhưng không thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế sau đây: Rút tiền từ tài khoản của cá nhân hoặc tổ chức đó tại Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản; Khấu trừ một phần thu nhập hoặc tiền lương; Tạm dừng thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

Hoặc đã thực hiện các biện pháp trên nhưng vẫn chưa thu đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Hoặc theo đề xuất của cơ quan hải quan.

Hoặc nằm trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 của Điều 125 trong Luật Quản lý thuế 2019.

Quy trình áp dụng các biện pháp cưỡng chế được thực hiện như sau: Đối với các biện pháp cưỡng chế được nêu ở các điểm a, b và c trong khoản 1 trên, cơ quan quản lý thuế sẽ tùy theo tình hình cụ thể để chọn biện pháp cưỡng chế phù hợp nhất. Đối với các biện pháp cưỡng chế nêu ở các điểm d, đ, e và g trong khoản 1 trên, nếu không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế ban đầu, cơ quan quản lý thuế sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau đó. Trong trường hợp quyết định cưỡng chế về một số biện pháp vẫn còn hiệu lực nhưng không đạt được kết quả mong muốn, và cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin và điều kiện, thì sẽ tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc các biện pháp cưỡng chế tiếp theo theo quy định ở khoản 1 trên.

 

2. Theo quy định thì quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn được ban hành tại các thời điểm nào?

Quyết định về việc cưỡng chế thông qua biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn là một quy trình quan trọng trong hệ thống quản lý thuế của một quốc gia. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong việc thu thuế, cũng như để thúc đẩy việc tuân thủ các quy định thuế của cá nhân và tổ chức. Theo quy định của Điều 34 khoản 3 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời điểm mà quyết định cưỡng chế thông qua biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn được ban hành được xác định một cách rõ ràng. Theo đó:

Ngày hết thời hiệu của quyết định cưỡng chế từ việc trích tiền từ tài khoản hoặc phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế, hoặc khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của cá nhân, là thời điểm ngay sau khi quyết định được thực thi. Trong trường hợp quyết định cưỡng chế liên quan đến thủ tục hải quan, việc ngừng sử dụng hóa đơn có thể áp dụng ngay sau khi quyết định được thực hiện hoặc sau khi đủ điều kiện chuyển sang biện pháp cưỡng chế khác theo quy định tại Điều 125 Luật Quản lý thuế 2019.

Nếu quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đã hết hiệu lực mà người nộp thuế vẫn chưa thanh toán đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước, và không đáp ứng được các điều kiện để áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác, thì cơ quan quản lý thuế vẫn có thể tiếp tục áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, miễn là biện pháp này có hiệu quả.

Trong trường hợp cơ quan quản lý thuế có thông tin và điều kiện để thực hiện biện pháp cưỡng chế khác trước hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo có hiệu quả hơn, thì họ có thể áp dụng đồng thời cả hai biện pháp này để đảm bảo việc thu tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước được thực hiện một cách hiệu quả nhất.

Việc xác định thời điểm và các biện pháp cưỡng chế trong quy trình thuế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính công bằng và hiệu quả của hệ thống thu thuế. Điều này giúp tăng cường sự tuân thủ của các cá nhân và tổ chức đối với các quy định thuế, đồng thời đảm bảo rằng ngân sách nhà nước được thu đầy đủ và kịp thời.

 

3. Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn

Trong hệ thống quản lý thuế của một quốc gia, việc thi hành các biện pháp cưỡng chế là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ và thu hồi thuế đối với các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ thuế. Quy định về trình tự và thủ tục thực hiện biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Đầu tiên, cơ quan thuế phải thực hiện hai bước chính sau khi quyết định cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn. Trước hết, vào cùng ngày ban hành quyết định, cơ quan thuế phải đăng tải thông báo về quyết định cưỡng chế và việc ngừng sử dụng hóa đơn trên trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn để thực hiện việc này là 24 giờ kể từ khi quyết định được ban hành. Thứ hai, trong thời gian thực hiện biện pháp cưỡng chế, cơ quan thuế sẽ không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn từ tổ chức hoặc cá nhân đang bị cưỡng chế. Hơn nữa, cơ quan thuế cũng sẽ không cấp mã cho hóa đơn điện tử hoặc cấp hóa đơn mới cho người nộp thuế bị cưỡng chế, trừ trường hợp được quy định tại điểm d của khoản 4 Điều 34.

Khi một cá nhân hoặc tổ chức nào đó đề nghị sử dụng hóa đơn để thanh toán tiền lương cho công nhân hoặc các khoản chi phí khác đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, và điều này xảy ra trong thời gian cưỡng chế, cơ quan thuế có thể xem xét và cho phép việc sử dụng hóa đơn tiếp tục. Tuy nhiên, điều kiện là người nộp thuế phải ngay lập tức nộp ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách nhà nước.

Khi cơ quan thuế quyết định chấm dứt việc thực hiện biện pháp cưỡng chế, họ cũng phải tuân thủ các quy định cụ thể. Ngay trong ngày ban hành quyết định chấm dứt, cơ quan thuế cần phải đăng tải thông báo về việc này trên các phương tiện truyền thông chính thức như trang thông tin điện tử của ngành thuế hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn để thực hiện việc này cũng là 24 giờ kể từ khi quyết định được ban hành.

Trong bối cảnh phức tạp của quản lý thuế, việc thi hành các biện pháp cưỡng chế là không thể tránh khỏi. Việc có quy định rõ ràng về trình tự và thủ tục thực hiện như trong Nghị định 126/2020/NĐ-CP không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng mà còn tạo ra sự minh bạch và dễ dàng trong việc thực hiện các biện pháp này từ phía cơ quan thuế và các bên liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường sự tin cậy và minh bạch trong hệ thống thuế của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thu thuế và quản lý tài chính nhà nước.

Xem thêm >>> Trường hợp bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp phải làm gì ?

Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hoặc cần giải đáp về nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp lý liên quan, chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khách thông tin liên hệ để được hỗ trợ một cách nhanh chóng và tốt nhất. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Sau khi nhận được yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ nhanh chóng phản hồi và cung cấp thông tin, lời khuyên hoặc giải pháp phù hợp nhằm giúp quý khách giải quyết vấn đề hiệu quả nhất. Sự hài lòng của quý khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đáp ứng mọi yêu cầu và mong muốn của quý khách. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi là đối tác pháp lý đáng tin cậy. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách trong mọi vấn đề pháp lý quan trọng.