Trả lời:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê, câu hỏi của Quý khách được giải đáp như sau:

Điều 128. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Giao dịch giữa chú bạn và người được chú bạn nhờ có mục đích là dùng tiền bạc bằng cách nào đó không mang ý nghĩa trong sáng để đưa bạn vào làm việc tại Vietinbank dễ dàng hơn những người khác, vì thế xét về khía cạnh chuẩn mực đạo đức xã hội pháp luật không bảo về những giao dịch như vậy. Và cũng theo Điều 128 Bộ luật dân sự năm 2005 như trên đã trích thì đó là giao dịch dân sự vô hiệu, các bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận khôi phục lại tình trạng ban đầu. Trong trường hợp của bạn, vì bên kia trốn tránh nên có lẽ họ không có thiện chí, bạn có thể dùng các đoạn ghi âm làm chứng cứ để khởi kiện vụ án dân sự đòi lại tài sản.

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê