Trên giấy đặt cọc ghi rõ: số tiền đặt cọc là cơ sở để bên bán làm các thủ tục liên quan đến tách thửa và ký kết hợp đồng mua bán giữa hai bên sau khi thủ tục tách thửa hoàn tất, đảm bảo điều kiện chuyển nhượng. Nếu hợp đồng mua bán không được ký kết giữa các bên mà do lỗi của bên mua thì bên mua chịu mất số tiền đã cọc; do lỗi của bên bán thì bên bán phải hoàn lại 200% số tiền đặt cọc. Bên bán có trách nhiệm hoàn tất thủ tục tách thửa trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, hơn 40 ngày sau thủ tục mới được hoàn tất. Tôi không muốn mua lô đất đó nữa vì liên quan đến kế hoạch tài chính của tôi đến thời điểm hiện tại không đảm bảo, do đã bố trí nguồn tiền vào việc khác. Tôi đã thương lượng với bên bán nhưng họ không đồng ý trả lại tiền cọc cho tôi. Như vậy, cho tôi hỏi luật sư: tôi có thể khởi kiện bên bán ra tòa để đòi lại số tiền tôi đã đặt cọc đồng thời yêu cầu bên bán trả chi phí lãi vay trong thời gian bên bán làm thủ tục hay không?

 Kính mong luật sư tư vấn giúp. Xin chân thành cảm ơn !

 

Luật sư trả lời:

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng đặt cọc như sau:

Điều 328. Đặt cọc

1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Theo quy định của pháp luật thì khi bạn từ chối giao kết hợp đồng thì bạn là người mất tiền cọc. Tuy nhiên nếu trường hợp có thỏa thuận cụ thể thì việc bồi thường cọc sẽ theo thỏa thuận của các bên.

Xem xét hợp đồng đặt cọc giữa hai bên thỏa thuận có quy định như thế nào về việc bồi thường tiền cọc. Ở đây, bạn chỉ nói rằng bên bán trong thời hạn 30 ngày không hoàn tất thủ tục; nhưng không nói cụ thể việc không hoàn thiện trong 30 ngày sẽ dẫn đến trách nhiệm bồi thường cọc.

Tuy nhiên, có một chi tiết, đó là nếu hợp đồng chấm dứt mà do lỗi của bên bán thì bên bán phải hoàn trả 200%, vì vậy nếu trường hợp này bạn chấm dứt vì lý do là quá thời hạn 30 ngày- do lỗi của bên bán và chứng minh được lý do đó thì bạn có quyền kiện ra tòa để yêu cầu trả tiền cọc và bồi thường.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự đặt cọc mua đất, gọi:  1900.1975  để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê