1. Các đối tượng kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng từ ngày 08/02/2024

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 17/2023/TT-NHNN quy định về đối tượng kiểm tra của đơn vị kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng gồm có như sau:

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng đối với các đối tượng kiểm tra sau:

+ Tổ chức tín dụng (trừ đối tượng quy định khác).

+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

+ Tổ chức hoạt động thông tin tín dụng.

+ Đối tượng kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khi cần thiết.

​- Đơn vị thuộc cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng kiểm tra các đối tượng kiểm tra quy định tại Điều 8 Thông tư 17/2023/TT-NHNN, bao gồm đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng đối với đối tượng kiểm tra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở, bao gồm:

+ Quỹ tín dụng nhân dân.

+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ đối tượng quy định khác).

+ Chi nhánh, phòng giao dịch của tổ chức tín dụng.

+ Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

+ Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng.

​- Các đơn vị hành chính khác thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện kiểm tra việc chấp hành chính sách, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng tham mưu, giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với đối tượng kiểm tra, bao gồm:

+ Tổ chức tín dụng (trừ đối tượng quy định khác).

+ Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

+ Tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng.

​- Trường hợp cần thiết, các đơn vị kiểm tra thực hiện kiểm tra đối với đối tượng kiểm tra khác khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Cơ quan chủ trì kiểm tra bao gồm cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Các đối tượng kiểm tra bao gồm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức hoạt động thông tin tín dụng, và các đơn vị khác trong ngành ngân hàng. Đối với việc kiểm tra, Thông tư quy định đối tượng, đơn vị thực hiện, và phạm vi kiểm tra rõ ràng, giúp tăng cường sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình giám sát. Các quy định cụ thể giúp định rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc chấp hành chính sách và pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý vi phạm. Hệ thống quy định và cơ chế kiểm tra trong nội dung trên giúp bảo đảm tính tuân thủ của các đơn vị trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đồng thời hỗ trợ quản lý và giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

 

2. Quy trình tiến hành kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Các bước thực hiện quy trình kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, theo quy định tại Điều 10 Thông tư 17/2023/TT-NHNN, được mô tả chi tiết như sau:

Bước 1: Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phải công bố Quyết định kiểm tra để thông báo cho đối tượng kiểm tra và các bên liên quan về việc tiến hành kiểm tra.

Bước 2: Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo và cung cấp thông tin.

Đoàn kiểm tra chính thức yêu cầu đối tượng kiểm tra báo cáo và cung cấp thông tin theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Bước 3: Đoàn kiểm tra trao đổi và thảo luận với đối tượng kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra thực hiện trao đổi, thảo luận trực tiếp với đối tượng kiểm tra về nội dung kiểm tra.

- Trường hợp cần thiết, Trưởng đoàn kiểm tra có thể quyết định làm việc trực tiếp với những người có liên quan và yêu cầu đối tượng kiểm tra giải trình bằng văn bản về những vấn đề chưa rõ.

Bước 4: Đoàn kiểm tra căn cứ thông tin và tài liệu để xem xét đối tượng kiểm tra.

- Đoàn kiểm tra căn cứ các thông tin, hồ sơ, tài liệu được đối tượng kiểm tra cung cấp để xem xét và đánh giá đối tượng kiểm tra theo nội dung, mục đích, yêu cầu kiểm tra.

- Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp bổ sung thông tin, hồ sơ, tài liệu.

Bước 5: Lập biên bản kết quả làm việc với đối tượng kiểm tra.

Kết quả làm việc với đối tượng kiểm tra phải được lập thành biên bản giữa đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Bước 6: Xử lý vi phạm và báo cáo vụ việc.

- Nếu phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt.

- Trường hợp hành vi vi phạm không thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền để xử lý.

- Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm, Trưởng đoàn kiểm tra phải báo cáo người ra quyết định kiểm tra và chuyển ngay hồ sơ vụ việc, tài liệu có liên quan đến cơ quan điều tra để xem xét và quyết định theo quy định của pháp luật.

 

3. Nguyên tắc kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 17/2023/TT-NHNN, việc kiểm tra chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng tuân theo 4 nguyên tắc quan trọng như sau:

- Việc kiểm tra được thực hiện đúng thẩm quyền và trên cơ sở quy định pháp luật:

+ Các hoạt động kiểm tra phải được thực hiện bởi những người có thẩm quyền theo quy định pháp luật và đúng phạm vi thẩm quyền của mình.

+ Đảm bảo rằng việc kiểm tra tuân thủ các quy định của Thông tư và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất:

+ Hoạt động kiểm tra có thể được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch được lập trước, đảm bảo đối tượng kiểm tra được xác định một cách rõ ràng.

+ Cũng có thể tiến hành kiểm tra đột xuất để đánh giá tình hình một cách không lường trước, đặc biệt là khi có dấu hiệu hay nghi ngờ về việc vi phạm.

- Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, kịp thời, phối hợp hiệu quả:

+ Hoạt động kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan, và trung thực, giúp xác định mức độ tuân thủ và hiệu quả của chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

+ Kết quả kiểm tra cần được công bố đối với cộng đồng một cách dân chủ và kịp thời để tạo minh bạch và minh chứng cho quá trình kiểm tra.

- Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra:

+ Đảm bảo rằng không có sự chồng chéo hay trùng lặp về nội dung, thời gian, hoặc đối tượng kiểm tra giữa các đơn vị kiểm tra.

+ Trong trường hợp phát hiện sự chồng chéo, thủ trưởng các đơn vị kiểm tra cần thống nhất và điều chỉnh để thực hiện một cuộc kiểm tra duy nhất, tăng tính hiệu quả và giảm thiểu sự lãng phí.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ mới nhất (Mẫu số B03-DN)

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng. Nếu quý khách hàng đang đối diện với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần sự tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi khuyến khích quý khách hàng liên hệ ngay với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng, mang lại sự an tâm và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết của mình qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi và giải đáp mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.