tiền tệ

Bài tư vấn về chủ đề tiền tệ

Giao dịch phi tiền tệ (NONMONETARY TRANSACTION)

Giao dịch phi tiền tệ (NONMONETARY TRANSACTION)
Trong nền kinh tế tiền tệ, có nhiều cách khác nhau để tính giá trị, bao gồm tiền, hàng hóa, hàng tồn kho, vốn tài chính, đầu tư và thậm chí các mặt hàng vô hình như bằng sáng chế, bản quyền và thậm chí là thiện chí.

Chọn lựa chu chuyển và vai trò tiền tệ trong hệ thống Keynes

Chọn lựa chu chuyển và vai trò tiền tệ trong hệ thống Keynes
John Maynard Keynes ủng hộ cho sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, bởi nhờ đó chính phủ sẽ sử dụng chính sách tài chính và chính sách tiền tệ để điều chỉnh tổng cầu do đó làm giảm nhẹ những ảnh hưởng bất lợi do suy thoái kinh tế hay bùng nổ kinh tế gây ra

Các học thuyết về tiền tệ giai đoạn cổ điển

Các học thuyết về tiền tệ giai đoạn cổ điển
Có thể nói hầu hết cơ sở trong kinh tế học tiền tệ đều bị tan rã trong thế kỷ 18. Đến thế kỷ 19 có rất ít vấn đề để bàn luận, đa phần là chấp nhận thuyết tiền tệ của Cantillon và Hume, đôi lúc chỉ bổ sung thêm thắt vào các học thuyết đã có trước đó

Bàn về tiền tệ nới lỏng (EASY MONEY) là gì ?

Bàn về tiền tệ nới lỏng (EASY MONEY) là gì ?
Tiền tệ nới lỏng (EASY MONEY) là nói về tín dụng dành cho công chúng thông qua hệ thống ngân hàng, khi Dự trữ Liên bang cho phép tín dụng ngân hàng mở rộng... Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn ...
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng