Khó khăn cho chúng tôi:

1. Giấy tờ công ty đã từng bị hủy do mưa bão, hồ sơ lưu không còn thì việc kiểm tra lại nhân sự của từng tháng trong giai đoạn từ năm 2013 đến giờ thật sự là một khó khăn!

2. Phí công đoàn từ thời gian 2013 đến nay, phục vụ cho công tác gì? doanh nghiệp chúng tôi được lợi gì? người lao động trong doanh nghiệp chúng tôi được lợi gì? vì theo như lời thuyết phục của LĐLĐ thì lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi người lao động nhưng hiện tại chưa thấy lợi gì đã thấy bất lợi!

3. Vì sao từ thời điểm chúng tôi chuyển về địa bàn quận 3, LĐLĐ không gặp gỡ trao đổi để đến bây giờ buộc chúng tôi vào tình thế khó (không đóng thì phạm luật, đóng thì uất ức) Tôi muốn hỏi cụ thể Luật buộc đóng phí công đoàn áp dụng từ ngày tháng năm nào? và có luật nào hỗ trợ truy cứu trách nhiệm đối với những thiệt hại của doanh nghiệp mà do công tác của đơn vị nhà nước chậm trễ gây nên không?!

Xin cảm ơn!

 

Trả lời

Xin chào Anh/Chị. Cảm ơn Anh/Chị đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Liên quan đến nội dung Anh/Chị hỏi, Công ty xin trả lời như sau:

I. Cơ sở pháp lý

-Luật công đoàn 2012

>> Xem thêm:  Giáo viên kiêm phó chủ tịch công đoàn có được hưởng chế độ giảm giờ làm không ?

- Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn tài chính công đoàn

II. Nội dung phân tích

Việc Liên đoàn lao động quận 3 yêu cầu Công ty Anh/Chị phải đóng kinh phí công đoàn từ thời điểm 2013 là có cơ sở pháp lý theo Luật Công đoàn 2012 và Nghị định 191/2013 về tài chính công đoàn. Theo đó, khoản 4, Điều 4, NĐ 191/2013 quy định đối tượng đóng kinh phí công đoàn là "4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư." . Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí theo quy định tại Điều 5, NĐ 191/2013 như sau: "Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội."

" Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2020 ?

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động."

Theo đó pháp luật chỉ quy định những doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, hoạt động theo luật doanh nghiệp thì phải đóng phí công đoàn mà không có sự ngoại trừ dành cho các doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn, do đó việc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu công ty bạn đóng phí công đoàn là đúng.

Đối với các doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng phí công đoàn được quy định trong nghị định 88/2015/NĐ-CP như sau:

“ Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách tính lương và phu cấp cho cán bộ công đoàn của Công ty ?

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Thời điểm tính kinh phí này là thời điểm Luật công đoàn 2012 có hiệu lực căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, NĐ 191/2013: "1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn tại Điều 5 Nghị định này được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực thi hành.". Thời điểm Luật Công đoàn 2012 có hiệu lực là ngày 1/1/2013.Theo đó bên LĐLĐ truy thu phí công đoàn của bên bạn từ năm 2013 là đúng vì luật công đoàn 2012 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2013. Do công ty Anh/Chị chưa thành lập công đoàn nên phí công đoàn được thu sẽ nộp được nộp cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Trong trường hợp công tyAnh/Chị đã mất hồ sơ lưu về nhân sự thì có thể căn cứ trên các giấy tờ lưu về tài chính, kế toán về việc trả lương hoặc đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính phí công đoàn bị truy thu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn đang quan tâm. Việc đưa ra ý kiến tư  vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do khách hàng  cung cấp. Mục đích đưa ra bản tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ email: Tư vấn pháp luật doanh nghiệp qua Email hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Hướng dẫn trình tự xây dựng và thủ tục đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp