1. Tư vấn về việc truy thu kinh phí công đoàn ?

Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Công ty thành lập năm 2012 , đến năm 2015 thì công ty có đủ 10 người và bắt đầu tham gia công đoàn. Tuy nhiên, Công đoàn lại bắt công ty phải truy thu ngược lại kinh phí công giai đoạn từ 2013 đến 2015.
Vậy cho tôi hỏi có luật nào quy định như vậy không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Người gửi: C.M

Kinh phí công đoàn được quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 như sau:

"Điều 26. Tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:...

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;..."

Đổi tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định trên được quy định tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công đoàn như sau:

"Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động."

Theo quy định trên thì kể cả khi công ty bạn chưa bắt đầu tham gia công đoàn thì cũng phải đóng kinh phí công đoàn. Nếu công ty bạn không đóng kinh phí công đoàn thì có thể bị truy thu.

Công ty bạn thành lập năm 2012 nhưng chỉ bị truy thu kinh phí công đoàn từ năm 2013 trở đi vì Luật Công đoàn mới có hiệu lực từ 01/01/2013, vấn đề này được quy định tại Điều 32 Luật này như sau:

"Điều 32. Hiệu lực thi hành

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Luật Công đoàn năm 1990 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực."

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ emailhoặc tổng đài luật sư tư vấn trực tuyến:1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

>> Xem thêm:  Quy định mới về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ?

2. Đóng 2% phí công đoàn có đúng không ?

Chào luật sư. Tôi có chút khúc mắc về vấn đề kinh phí công đoàn (KPCĐ), xin nhờ luật sư tư vấn giúp cho ạ. Doanh nghiệp tôi ở quận Kiến An, Hải Phòng, doanh nghiệp hiện có 5 lao động, trong đó có 3 lao động thời vụ 2 tháng, 2 lao động hợp đồng thời hạn 12 tháng (trong đó lại có 1 lao động đang tham gia bảo hiểm ở công ty khác). Tháng 8/2016 bên doanh nghiệp muốn đóng bảo hiểm cho 1 lao động đủ điều kiện tham gia BHXH, nộp hồ sơ lên BHXH thì phải xây dựng thang bảng lương nộp cho phòng Lao động thương binh và xã hội quận Kiến An. Tôi mang hồ sơ lên Phòng LĐTB và XH quận thì được hướng dẫn sang Liên đoàn lao động quận Kiến An xin giấy xác nhận doanh nghiệp tôi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Công Đoàn cơ sở. Tôi có mang công văn xin xác nhận (mẫu công văn xin xác nhận load của LĐLĐ quận 11, TP.HCM) đến LĐLĐ quận Kiến An thì cán bộ bên đó phản hồi là mẫu này không phải của LĐLĐ TP.Hải Phòng và doanh nghiệp tôi phải đóng kinh phí công đoàn thì mới xác nhận cho doanh nghiệp tôi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.
Theo tư vấn và tính toán của bên liên đoàn lao động quận Kiến An thì doanh nghiệp tôi phải đóng kinh phí công đoàn = 5người x 2%mức lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động x 6 tháng (2016) - thu 1 lần. Tôi thấy vô lý là sao bên LĐLĐ quận bắt doanh nghiệp tôi nộp hết số tiền đó thì mới chịu ký xác nhận cho doanh nghiệp tôi chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức Công Đoàn cơ sở? (Thu đủ KPCĐ của 05 lao động - bao gồm cả lao động thời vụ) Theo như tôi tìm hiểu thì việc tư vấn của liên đoàn lao động quận Kiến An như vậy là sai luật, doanh nghiệp tôi chỉ phải đóng cho 1 người tính từ thời điểm bắt đầu tham gia BHXH (tháng 8/2016) và thời gian đóng cùng lúc với đóng BHXH. Xin luật sư tu vấn giúp, theo ý hiểu của tôi như vậy có đúng hay không?
Tôi xin chân thành cảm ơn. Trân trọng!

Đóng 2% phí công đoàn có đúng không ?

Luật sư tư vấn luật Lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

Trả lời:

Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Điều 4 quy định đối tượng đóng kinh phí công đoàn bao gồm

"Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động".

Về mức đóng kinh phí công đoàn được quy định tại Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

"Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Căn cứ theo Hướng dẫn 238/HD-TLĐ năm 2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, để thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp của bạn trước tiên phải đáp ứng được các điều kiện chung về thành lập công đoàn cơ sở:

+ Có ít nhất năm công đoàn viên hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

+ Có tư cách pháp nhân.

Căn cứ theo các quy định trên, doanh nghiệp của bạn chưa đủ điều kiện để thành lập công đoàn cơ sở. Tuy nhiên dù doanh nghiệp bạn có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn.Khi DN bạn tham gia BHXH cho nhân viên thì phải lên Liên đoàn lao động quận, huyện để đóng Kinh phí công đoàn. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. (Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận, huyện nơi DN đăng ký kinh doanh). Việc tư vấn của liên đoàn lao động quận Kiến An về căn cứ đóng phí và đối tượng đóng phí là đúng theo quy định của pháp luật.

Về mẫu công văn xin xác nhận, doanh nghiệp bạn đóng công đoàn phí ở liên đoàn lao động nào thì phải thực hiện theo mẫu của đơn vị đó. Xem thêm: Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13; Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013Hướng dẫn 258/HD-TLĐ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đóng đoàn phí công đoàn.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Tư vấn có bắt buộc phải thành lập công đoàn hay không ?

3. Mức phạt khi công ty không đóng kinh phí công đoàn ?

Xin chào công ty Luật Minh Khuê, tôi có vướng mắc mong công ty tư vấn giúp tôi: Theo quy định của pháp luật hiện hành nếu công ty không đóng kinh phí công đoàn đúng mức theo quy định thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Căn cứ quy định nào?
Mong sớm nhận được phản hồi của công ty, tôi xin cảm ơn!

Công ty không đóng kinh phí công đoàn theo quy định thì bị phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn quy định về mức phí công đoàn, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lao động, bảo hiểm, cụ thể như sau:

"Điều 37. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".

Như vậy, trong trường hợp công ty không đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định của pháp luật thì sẽ bị phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Ngoài ra, công ty còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về yêu cầu của bạn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Công đoàn cơ sở là gì ? Công đoàn là gì ? Công đoàn ngành là gì ? Quy định mức phí công đoàn

4. Mức đóng kinh phí công đoàn và phương thức đóng kinh phí công đoàn ?

Xin chào Luật sư ! Doanh nghiệp tôi có thành lập từ T6/2017, có 10 lao động và công ty không thành lập công đoàn vậy công ty tôi có phải đóng phí công đoàn không ? Phương thức đóng và mức đóng như thế nào ? Nếu công ty tôi không đóng thì có bị xử phạt không ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi !

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 172 Bộ luật lao động năm 2019 (Bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021), cụ thể như sau:

"Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

1. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật công đoàn".

Theo quy định trên, có thể thấy việc thành lập công đoàn là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của người lao động. Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, không có quyền ép buộc người lao động phải thành lập công đoàn. Doanh nghiệp cũng không có nghĩa vụ phải thành lập công đoàn.

Tuy doanh nghiệp không có trách nhiệm phải thành lập công đoàn nhưng phải tạo điều kiện và hỗ trợ cho người lao động thành lập công đoàn khi có mong muốn thành lập, đồng thời phải thừa nhận và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn tiến hành hoạt động.

Theo Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ- CP quy định đối tượng đóng phí công đoàn bao gồm :

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

"1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.

6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.

7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động".

Như vậy doanh nghiệp bạn có tổ chức công đoàn cơ sở hay chưa có tổ chức công đoàn thì vẫn phải đóng kinh phí công đoàn. Khi doanh nghiệp bạn có tham gia BHXH cho nhân viên thì bạn phải lên Liên đoàn lao động quận, huyện để đóng kinh phí công đoàn.

Về mức đóng và phương thức đóng kinh phí công đoàn :

Theo Điều 5 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP có quy định về mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn :

"Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Theo quy định trên, doanh nghiệp không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở đều phải đóng kinh phí công đoàn là 2% trên quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Theo Điều 6 của Nghị định 191/2013/NĐ-CP có quy định Phương thức đóng kinh phí công đoàn :

"1. Cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động thường xuyên đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan, đơn vị mở tài khoản giao dịch căn cứ giấy rút kinh phí công đoàn, thực hiện việc kiểm soát chi và chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của tổ chức công đoàn tại ngân hàng.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

3. Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn".

Mức phạt khi không đóng kinh phí công đoàn :

Căn cứ theo Điều 37 Nghị định số 28/2020/NĐ-CPvề xử phạt vi phạm hành chính lao động, bảo hiểm, cụ thể như sau:

"Điều 37. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này".

3. Biện pháp khắc phục hậu quả :

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2021 ?

5. Mức nộp, nghĩa vụ nộp phí công đoàn của người lao động và doanh nghiệp ?

Kính chào luật Minh Khuê! Theo như em đọc luật công đoàn, em có một số vướng mắc như sau, mong luật sư có thể tư vấn giúp :
1/ Phí công đoàn 2% này do Doanh Nghiệp hay Người Lao Động nộp ?
2/ Nếu Doanh Nghiệp chưa thành lập công đoàn thì doanh nghiệp phải nộp 2% phí công đoàn này có đúng hay không ? Nếu Doanh Nghiệp đã thành lập công đoàn thì phí công đoàn sẽ do Doanh Nghiệp chịu 1% và Người Lao Động chịu 1%. Trường hơp này có đúng hay không ?
Em xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn về mức đóng lệ phí công đoàn theo luật lao động , gọi:1900.6162

Trả lời:

- Theo quy định tại Điều 26, Luật công đoàn năm 2012 quy định chi tiết Tài chính công đoàn như sau:

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

"1. Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

2. Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;

3. Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

4. Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài".

Như vậy, chi phí công đoàn sẽ do doanh nghiệp đóng với mức 2 % không phụ thuộc doanh nghiệp có tổ chức công đoàn hay không. Tham khảo bài viết liên quan: Tư vấn quy định định của pháp luật về phí công đoàn ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?