Trong thế giới kinh doanh và phát triển, dự án đầu tư phát triển đóng vai trò là khởi đầu cho những sự thay đổi đáng kể. Như những bước tiến vượt bậc trong cách mọi người sống và làm việc, những dự án này thể hiện tầm nhìn và cam kết của các nhà đầu tư và doanh nghiệp với việc tạo nên tương lai tốt đẹp hơn. Qua ví dụ cụ thể trong bài viết, chúng ta sẽ cùng khám phá cách một dự án đầu tư phát triển đã thay đổi một cộng đồng hoặc ngành công nghiệp và những học được từ thành công của nó.

 

1. Dự án đầu tư phát triển là gì?

Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, định nghĩa về khái niệm dự án đầu tư phát triển được thể hiện một cách cụ thể như sau: "Dự án đầu tư phát triển, dưới tên gọi chung là dự án, bao gồm nhiều loại, bao hàm một loạt các hoạt động như chương trình và dự án liên quan đến việc xây dựng mới; dự án liên quan đến việc cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng các dự án đã từng được đầu tư xây dựng; dự án mua sắm các tài sản, kể cả thiết bị và máy móc không đòi hỏi việc lắp đặt; dự án tương quan đến việc sửa chữa hoặc nâng cấp các tài sản và thiết bị; dự án cũng như đề án liên quan đến hoạt động quy hoạch; dự án và đề án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, áp dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật và tiến hành điều tra cơ bản; cùng với đó là những chương trình, dự án và đề án đầu tư phát triển mang tính đặc thù khác."

Tóm lại, trong bất kỳ dự án đầu tư xây dựng nào, dù nguồn vốn huy động là bao nhiêu, yêu cầu tuân theo quy định của Luật Đấu thầu là bắt buộc. Hơn nữa, cần hiểu rằng việc đầu tư phát triển đại diện cho một hình thức đầu tư trực tiếp khác. Mục tiêu của hoạt động này là tạo ra và duy trì khả năng sản xuất trong các hoạt động kinh doanh và sinh hoạt xã hội. Một cách trực quan hơn, điều này tương đương với việc tạo ra tài sản mới cho các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ, và thậm chí là mở rộng đến cả nền kinh tế.

Trong tiếng Anh, dự án đầu tư phát triển được gọi là "Development investment project."

 

2. Đặc điểm của dự án đầu tư phát triển

– Việc đầu tư vốn vào nguồn lao động cùng với các nguồn tài nguyên vật tư để thúc đẩy quá trình phát triển hoạt động là một nhiệm vụ đòi hỏi sự đầu tư tài chính khá lớn.

– Vốn đầu tư có quy mô khá đáng kể thường phải tiếp tục đọng lại trong suốt thời gian diễn ra quá trình đầu tư, tạo nên sự liên quan và phụ thuộc cao trong hoạt động kinh doanh.

– Với những dự án mang sứ mệnh quan trọng đối với quốc gia, lượng lực lao động sử dụng đều đặn tạo nên sự tương tác lớn đối với nguồn nhân lực.

– Theo các đánh giá về dự án đầu tư, khoảng thời gian thực hiện dự án diễn ra trong một tầm thời gian rất dài, được đo lường từ giai đoạn khởi công đến lúc hoàn thành và chuyển sang giai đoạn hoạt động thực tế.

– Trong suốt quá trình vận hành, dự án phải đối mặt với hàng loạt tác động đến từ các yếu tố kinh tế, chính trị, môi trường tự nhiên và xã hội, tạo nên một sự phức tạp và đa chiều trong quản lý và điều hành.

– Với tính chất lớn mạnh và quy mô đầu tư khá lớn, dự án phát triển mang theo độ rủi ro cao. Sự kết hợp giữa quy mô đầu tư lớn và thời gian kéo dài trong cả giai đoạn đầu tư và hoạt động tạo ra một bộ khung rủi ro đa dạng và thách thức.

 

3. Quy định về dự án đầu tư phát triển

Bước đầu tiên, chúng ta hãy xem xét chi tiết về những yếu tố quan trọng cần được tập trung trong quá trình triển khai dự án đầu tư phát triển:

 1. Tính thực tiễn: Trước khi bắt đầu xây dựng một dự án đầu tư phát triển, việc tìm hiểu, nghiên cứu và đánh giá cẩn thận là vô cùng quan trọng. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng mọi điều kiện và tình huống liên quan đều được tính toán và điều chỉnh sao cho phù hợp với quá trình đầu tư.
 2. Tính khoa học: Dự án nghiên cứu đầu tư phát triển yêu cầu sự tỉ mỉ và chi tiết. Mỗi khía cạnh trong dự án phải được tính toán một cách chính xác và cẩn thận để tránh bất kỳ sai sót nào. Đặc biệt, việc tính toán nội dung tài chính cần được đặc biệt chú trọng.
 3. Tính pháp lý: Trong quá trình thực hiện dự án phát triển, một trong những yêu cầu quan trọng là tính pháp lý. Đây là một yêu cầu bắt buộc mà tất cả các doanh nghiệp đều phải tuân theo. Mọi dự án đầu tư phát triển cần phải dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc, đảm bảo tuân thủ luật pháp và chính sách được quy định bởi Nhà nước. Điều này đòi hỏi những người thực hiện dự án phải nắm vững luật pháp và chính sách mới nhất của Nhà nước để đảm bảo tuân thủ.
 4. Tính đồng nhất: Mọi dự án đầu tư phải tuân theo các quy định của các cơ quan chức năng liên quan đến đầu tư phát triển, bao gồm cả các quy trình thủ tục. Đối với những dự án có tính quốc tế, doanh nghiệp cần phải tuân theo các quy định chung có tính toàn cầu.

Trước khi dự án đầu tư được tiến hành, doanh nghiệp cần phải đảm bảo đủ các yêu cầu để đảm bảo quá trình triển khai diễn ra thuận lợi, không vi phạm bất kỳ quy định hoặc luật pháp nào mà Nhà nước đã ban hành.

Tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về việc phân loại dự án đầu tư phát triển dựa trên một số tiêu chí cụ thể:

 1. Phân loại dựa trên đối tượng đầu tư: Dự án đầu tư phát triển có thể được phân loại dựa trên tính chất của đối tượng đầu tư. Cụ thể, đầu tư cho các đối tượng vật chất như tài sản vật chất hoặc tài sản thực như nhà xưởng, máy móc, thiết bị; và đầu tư cho các đối tượng phi vật chất như đầu tư vào tài sản trí tuệ và nguồn nhân lực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế và dịch vụ.
 2. Phân loại dựa trên phân cấp quản lý: Dự án đầu tư phát triển có thể được chia thành các loại dựa trên mức độ quan trọng quốc gia, bao gồm các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B và C. Đây là cách để quản lý và ưu tiên phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
 3. Phân loại dựa trên lĩnh vực hoạt động: Dự án đầu tư phát triển cũng có thể được phân loại dựa trên lĩnh vực hoạt động của kết quả đầu tư, bao gồm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
 4. Phân loại dựa trên đặc điểm hoạt động: Dự án đầu tư phát triển có thể được phân chia dựa trên đặc điểm hoạt động của kết quả đầu tư, bao gồm đầu tư cơ bản và đầu tư vận hành.
 5. Phân loại dựa trên thời gian hoạt động: Dự án đầu tư phát triển cũng có thể được phân loại theo thời gian hoạt động của kết quả đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội, bao gồm đầu tư thương mại và đầu tư sản xuất.
 6. Phân loại dựa trên quan hệ quản lý của chủ đầu tư: Dự án đầu tư phát triển có thể được phân loại dựa trên quan hệ quản lý của chủ đầu tư, bao gồm đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
 7. Phân loại dựa trên nguồn vốn: Dự án đầu tư phát triển cũng có thể được phân loại dựa trên nguồn vốn sử dụng, bao gồm đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài.
 8. Phân loại dựa trên vùng lãnh thổ: Dự án đầu tư phát triển có thể được phân loại dựa trên vùng lãnh thổ hoặc vị trí địa lý, bao gồm đầu tư phát triển cho các vùng lãnh thổ cụ thể, các vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn.

Như vậy, việc phân loại dự án đầu tư phát triển dựa trên các tiêu chí khác nhau giúp chúng ta hiểu rõ hơn về đa dạng và độ phức tạp của các loại dự án đầu tư, từ đó có cơ sở để lập kế hoạch và triển khai một cách hiệu quả.

 

4. Vai trò của dự án đầu tư phát triển

Trước hết, hãy xem xét từ góc độ toàn bộ nền kinh tế quốc gia, với một sự sâu sắc hơn về dự án đầu tư phát triển:

 1. Quan điểm vĩ mô: Từ quan điểm quy mô lớn, dự án đầu tư phát triển không chỉ bao gồm các hoạt động đầu tư trong nước mà còn bao gồm cả hoạt động đầu tư nước ngoài. Hai khía cạnh này tương hỗ với nhau, tạo ra một tương tác sâu sắc và thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế.
 2. Hiệu ứng tác động đa chiều: Khi hoạt động đầu tư trong nước đạt được hiệu suất cao, nền kinh tế có thể phát triển một cách ổn định, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Từ đó, cơ sở pháp lý cũng được cải thiện, hạ tầng ngày càng hiện đại hơn. Những thành tựu này cung cấp một nền tảng vững chắc để thuận lợi hóa việc tiếp cận và hấp thụ đầu tư nước ngoài.
 3. Sự tương quan quan trọng giữa nguồn vốn trong nước và đầu tư nước ngoài: Nguồn vốn mà các doanh nghiệp trong nước đầu tư để mở rộng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Cơ chế này thường thông qua các tập đoàn đa quốc gia. Thường thì các doanh nghiệp này sẽ lựa chọn đối tác tiềm năng, có khả năng tương thích để tiếp nhận đầu tư.

Như vậy, có thể thấy rằng trong những năm qua, chính phủ đã khuyến khích các doanh nghiệp thúc đẩy việc đầu tư tự thân để phát triển quy mô sản xuất. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh với các doanh nghiệp nước ngoài, mà còn tạo cơ hội tăng cường sự phát triển kinh tế bền vững.

Trong một khía cạnh khác, hãy xem xét từ góc độ của các đơn vị kinh tế trong nước và sự quan trọng của dự án đầu tư:

– Quyết định khả năng tăng trưởng: Với các doanh nghiệp trong nước, dự án đầu tư mang đóng góp quan trọng trong quá trình tăng trưởng. Đầu tư không chỉ là một hoạt động quan trọng, mà còn xác định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Để thực hiện mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp cần đầu tư một mức vốn dài hạn và bổ sung các tài sản cần thiết.

– Tối ưu hóa giá trị tài sản: Để tối đa hóa giá trị của tài sản, doanh nghiệp cần phải có chiến lược cụ thể trong việc lựa chọn dự án đầu tư phát triển thích hợp và hiệu quả. Nếu không có các ý tưởng sáng tạo về phát triển, doanh nghiệp sẽ không thể đạt được sự tăng trưởng mong muốn, đặc biệt trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh như hiện nay.

– Khẳng định vị thế: Để giữ vững vị trí trên thị trường, doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tìm ra các hoạt động thích hợp để đổi mới và phát triển sản phẩm, dịch vụ. Chỉ có như vậy, doanh nghiệp mới có khả năng cạnh tranh và loại bỏ được những đối thủ tiềm năng.

Dự án đầu tư có thể tập trung vào phát triển sản phẩm hoặc kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, nhằm thu được lợi nhuận cao. Dựa trên cấu trúc tài sản đầu tư, doanh nghiệp có thể phân chia thành các loại sau:

· Đầu tư vào tài sản cố định.

· Đầu tư vào tài sản lưu động.

· Đầu tư vào tài sản tài chính.

Tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của từng doanh nghiệp, dự án đầu tư có thể tập trung vào:

· Đầu tư để tăng cường khả năng sản xuất.

· Đầu tư để đổi mới sản phẩm.

· Đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Đầu tư để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Với sự phân loại này, doanh nghiệp có thể lựa chọn dự án đầu tư phù hợp với mục tiêu kinh doanh của mình và thúc đẩy sự phát triển bền vững.

 

5. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư

Chính phủ của Việt Nam đã tập trung vào việc quản lý các hoạt động đầu tư, bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ trong việc thống nhất và điều hành quản lý các hoạt động này. Bộ này có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Thẩm định, phê duyệt chiến lược, kế hoạch và chính sách đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài, và trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 • Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản pháp luật về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài.
 • Tạo ra biểu mẫu thực hiện các thủ tục đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài.
 • Hướng dẫn, phổ biến, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến đầu tư.
 • Xây dựng và duy trì Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư cùng cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư.
 • Xây dựng cơ chế giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư và phòng ngừa tranh chấp giữa Nhà nước và nhà đầu tư.
 • Tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài.
 • Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, và xúc tiến đầu tư cả trong nước và ngoài nước.
 • Kiểm tra, thanh tra, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư, cùng việc đàm phán và ký kết các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư.

Ủy ban nhân dân tại cấp tỉnh và các cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động đầu tư tại địa phương. Các nhiệm vụ của họ bao gồm phối hợp với các cơ quan để xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư tại địa phương, giải quyết khó khăn và vướng mắc của nhà đầu tư, cùng việc đánh giá và báo cáo về hoạt động đầu tư tại địa phương.

 

6. Ví dụ về một dự án đầu tư phát triển

Một ví dụ về dự án đầu tư phát triển có thể là việc xây dựng một khu du lịch sinh thái tại một vùng quê hoặc nông thôn ở Việt Nam. Dự án này có thể bao gồm việc xây dựng các hạng mục như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, các hoạt động giải trí, khu vườn hoa, đường dạo chơi, và các dịch vụ phục vụ du khách.

Dưới đây là một phần mở rộng về ví dụ này:

Dự án đầu tư phát triển: Xây dựng Khu du lịch sinh thái "Hương Dịch Sơn"

Mục tiêu dự án: Dự án "Hương Dịch Sơn" nhằm tạo ra một khu du lịch sinh thái hiện đại và bền vững, giúp thu hút du khách từ trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ ngơi và tận hưởng không gian thiên nhiên trong vùng nông thôn tại tỉnh Lâm Đồng. Dự án hướng đến việc tạo cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, thúc đẩy kinh tế địa phương và bảo vệ môi trường.

Các hạng mục chính trong dự án:

 1. Xây dựng các loại hình lưu trú đa dạng: khách sạn, biệt thự, homestay, campsite.
 2. Xây dựng nhà hàng và quán café với không gian thoáng đãng, hướng ra các khung cảnh đẹp.
 3. Thiết kế và xây dựng khu vườn hoa, khu vui chơi giải trí cho trẻ em, và khu thể thao.
 4. Xây dựng các đường dạo chơi, đặt bàn ghế nghỉ ngơi tại các điểm ngắm cảnh.
 5. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nông nghiệp, như hái trái cây, làm bánh, trồng cây, gắn kết du khách với cuộc sống nông dân.
 6. Đầu tư hệ thống xử lý chất thải và tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường.

Các giai đoạn thực hiện:

 1. Tiến hành nghiên cứu khả thi và lập kế hoạch chi tiết.
 2. Xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm các công trình như đường xá, hệ thống cấp nước và thoát nước, và điện.
 3. Xây dựng các hạng mục lưu trú, nhà hàng, quán café và các cơ sở vui chơi giải trí.
 4. Xây dựng hạng mục vườn hoa, đường dạo chơi, và các khu trải nghiệm nông nghiệp.
 5. Kiểm tra, bàn giao và điều chỉnh để đảm bảo mọi hạng mục hoạt động ổn định và đạt chất lượng.

Dự án "Hương Dịch Sơn" không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương mà còn giúp bảo vệ và phát triển thiên nhiên xanh sạch của vùng, tạo nên môi trường thú vị cho du khách khám phá và tận hưởng.

Công ty Luật Minh Khuê trân trọng gửi đến quý khách hàng những lời tư vấn quý giá và trân quý. Chúng tôi vô cùng vui mừng đề xuất một lời mời đặc biệt, nhất là trong trường hợp quý khách đang đối diện với các thách thức pháp lý hoặc có bất kỳ vấn đề nào đang gây trở ngại. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi qua số hotline độc quyền: 1900.6162. Đồng thời, chúng tôi cũng trân trọng mời quý khách hàng chia sẻ thông tin chi tiết qua thư điện tử tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để có cơ hội được hỗ trợ và nhận lời giải đáp cho những thắc mắc với tốc độ nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bằng lòng biết ơn về sự hợp tác đáng giá từ phía quý khách hàng!