1. Áp thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

Thưa luật sư, doanh nghiệp tôi thành lập tháng 9/2012, cuối năm 2014 đầu năm 2015 doanh nghiệp tôi có ký một hợp đồng về phần mềm với doanh thu 4 tỷ đồng. Công ty chúng tôi đầu tư dự án này là dự án về khoa học công nghệ. Vậy công ty chúng tôi có được hưởng ưu đãi nào về thuế không?
Mong luật sư giải đáp. Rất cảm ơn sự tư vấn từ luật sư!

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì thu nhập của doanh nghiệp tư thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; đầu tư xây dựng- kinh doanh cơ sở ương tạo công nghệ cao,ương tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thông cấp thoát nước; cầu đường bộ, đường sắt; cảng hàng không; cảng biển, cảng song; sân bay, nhà ga và công ttrinfh cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trong khác do thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit; các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng sạch, năng lương từ việc tiểu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học thì được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm.

Theo Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định thì đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực trên được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều 12 Thông tư số 96/2015/TT-BTC được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên vào trường hợp của đơn vị bạn; doanh nghiệp bạn thành lập tháng 9/2012, cuối năm 2014 đầu năm 2015 doanh nghiệp bạn có ký một hợp đồng về phần mềm với doanh thu 4 tỷ động; nếu doanh nghiệp bạn phát sinh thu nhập chịu thuế trong năm 2015 từ dự án mới này thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm 2015; nếu thu nhập chịu thế phát sinh từ năm sau đó thì thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục từ năm đầu tiền doanh nghiệp bạn có thu thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới hưởng ưu đãi; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Tính thuế như thế nào khi mua máy móc nước ngoài nhập về Việt Nam?

2. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong trường hợp nào?

Thuế đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư mới có được ưu đãi ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ vào khoản 8, khoản 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định các trường hợp được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

"8. Điều 14. Được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 13 của Luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá chín năm tiếp theo.

2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá bốn năm tiếp theo.

3. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầutư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịuthuế từ dự án đầu tư, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ nămđầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nôngnghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 của Luật này được tính từngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứngdụng công nghệ cao.

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địabàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (đầu tư mở rộng) nếu đáp ứng một trongba tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạtđộng cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăngthêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tưmở rộng quy định tại khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dựán đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp."

Điều 15 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 được bổ sung thêm khoản 3 theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013 như sau:

“1. Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi them cho lao động nữ.

2. Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiếu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi them cho lao động là người dân tộc thiểu số.

3. Doanh nghiệp thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ."

Và theo Điều 17 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định các trường hợp được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp khác như sau:

- Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động nữ.

- Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp bằng số chi thêm cho lao động là người dân tộc thiểu số.

- Doanh nghiệp chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao cho cá nhân, tổ chức thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Như vậy, từ quy định trên có thể thấy doanh nghiệp chỉ được miễn, giảm thuế trong các trường hợp trên. Do vậy, đối với công ty bạn thành lập lần đầu ở huyện không thuộc các địa bàn được giảm, miễn thuế bạn phải xác định bạn thuộc trường miễn hoặc khu vực bạn chuyển đến có chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp như thế nào để áp dụng chính xác.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Lệ phí trước bạ là gì ? Cách tính lệ phí trước bạ theo quy định mới

3. Hạch toán xây lắp

Thưa luật sư, Trong tháng 10/2010 công ty em đã hoàn thành 1 công trình xấy lắp và đã được hạch toán hết vào năm 2010, nhưng thời hạn bảo hành hợp đồng vẫn còn. Năm 2011, vào tháng 5, công trình có một số chỗ cần phải sửa chữa. Vậy chi phí sửa chữa này em có được hạch toán vào công trình trên không? Công ty em là 1 công ty nhỏ, nên thi thoảng mới phải photo tài liệu, nhưng số tiền photo thường dưới 100.000đ. Chủ cửa hàng photo viết giấy biên nhận thanh toán, vậy giấy biên nhận này có được tính vào chi phí không? Nếu có, thì được hạch toán như thế nào?

Trả lời:

Chi phí bảo hành được đưa vào chi phí hợp lýxác định chịu thuế TNDN, nhưng chỉ đưa vào giá thành công trình ( nếu trước đây bạn đã trích trước chi phí này. Bây giờ chi)2. Luật thuế TNDN và quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn yêu cầu chi phí hợp lý phải có hóa đơn, trừ một số trường hợp mua hàng của người không kinh doanh.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Người dân tự xây dựng nhà có phải đóng thuế xây dựng hay không?

4. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì công ty ghi nhận thuế đầu vào được không?

Thưa luật sư, Chi nhánh công ty tại tỉnh/thành phố khác thì có được nhận hóa đơn đầu vào không hay phải xuất hóa đơn đầu vào cho công ty chính ạ ? Cảm ơn1

Luật sư tư vấn:

Căn cứ điểm b, điểm c khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC :

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, có thành lập đơn vị trực thuộc (chi nhánh, Ban quản lý dự án…) thì người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

Ví dụ 12: Công ty kinh doanh bất động sản A có trụ sở tại Hà Nội, Công ty là chủ đầu tư dự án phát triển nhà tại thành phố Đà Nẵng, Công ty thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng để quản lý dự án thì chi nhánh Công ty A phải thực hiện đăng ký thuế, khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản này tại Đà Nẵng.

Trường hợp các đơn vị trực thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị trực thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Căn cứ qui định trên, nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc khai thuế GTGT riêng thì các hóa đơn đầu vào của chi nhánh phải mang tên và mã số thuế của chi nhánh, Công ty mẹ không kê khai thuế GTGT đầu vào các hóa đơn này. Công ty tổng hợp phần giá vốn để hạch toán chi phí của toàn công ty .

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Mức phạt tiền thuế chậm nộp theo quy định mới nhất năm 2020 ?

5. Thuê kho khác tỉnh thì công ty có phải kê khai và nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh không?

Thưa luật sư, xin hỏi: Việc thuê mướn kho bãi với công ty khác tỉnh thì kê khai, hạch toán như thế nào ? Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Mục b Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

b) Doanh nghiệp, tổ chức đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang địa bàn tỉnh, thành phố khác nhưng không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) trên địa bàn khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, thuộc đối tượng được hạch toán Khoản thu của ngân sách nhà nước theo quy định của Luật quản lý thuế, thì được sử dụng mã số thuế đã cấp để khai thuế, nộp thuế với cơ quan thuế tại địa bàn nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh.

“Người nộp thuế đã được cấp mã số thuế nếu phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh sang các tỉnh, thành phố khác (không thành lập chi nhánh hoặc đơn vị trực thuộc) phải thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh mới hoặc mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế.

Người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 01-ĐK-TCT, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức sử dụng mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT kèm hợp đồng hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh mới, mở rộng để đăng ký thuế với Cục thuế tỉnh, thành phố nơi có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh mới hoặc mở rộng. Người nộp thuế phải tự ghi mã số thuế đã được cấp trên tờ khai đăng ký thuế này”.

Căn cứ Điểm c, Điểm đ, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về kê khai thuế GTGT:

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

... Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c, khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh...

Ví dụ 17: Công ty B có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, có các kho hàng tại Hải Phòng, Nghệ An không có chức năng kinh doanh. Khi Công ty B xuất bán hàng hóa tại kho ở Hải Phòng cho Công ty C tại Hưng Yên thì Công ty B không phải kê khai thuế GTGT bán hàng vãng lai tại địa phương nơi có các kho hàng (Hải Phòng, Nghệ An)...".

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp Công ty bạn có trụ sở chính tại Hà Nội công ty bạn có thuê kho chứa hàng tại Hải Dương (kho không có chức năng kinh doanh chỉ thực hiện việc nhập và xuất hàng cho khách hàng theo hóa đơn bán hàng của Công ty lập) thì Công ty phải thực hiện đăng ký thuế kho hàng cho cơ quan thuế địa phương nơi kho hàng trú đóng theo quy định.

Khi xuất hàng hóa cho khách hàng, Công ty không phải kê khai thuế GTGT vãng lai nơi kho hàng trú đóng mà thực hiện kê khai tập trung tại trụ sở chính Hà Nội, khi chuyển hàng hóa về kho, Công ty lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài, thuế môn bài năm 2020 ?