Luật sư tư vấn về chủ đề "dự án đầu tư"

dự án đầu tư | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề dự án đầu tư.

Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP

Mẫu báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công

Quy định thu hồi vốn tạm ứng thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công
Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công có quyền tạm ứng vốn theo quy định tại Nghị định 99/2021/NĐ-CP. Tại Nghị định này có quy định chi tiết về nguyên tắc, mức tạm ứng vốn và thủ tục thu hồi tạm ứng vốn. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ với bạn đọc thủ tục thu hồi tạm ứng vốn dự án đầu tư công.

Giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công

Giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về giám sát và đánh giá chương trình đầu tư công theo Nghị định 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư...

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt
Nhà nước thực hiện áp dụng các ưu đãi đầu tư vào trong chính sách thuế; tín dụng, chính sách sử dụng đất đai và tài nguyên, xuất khẩu và nhập khẩu, cùng với các ưu đãi khác dựa vào căn cứ vào quy hoạch và định hướng phát triển trong từng thời kì.

Những quy định chung về đầu tư của Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Những quy định chung về đầu tư của Nghị định 31/2021/NĐ-CP
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê của chúng tôi sẽ biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định chung về đầu tư của Nghị định 31/2021/NĐ-CP; Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư...

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2020

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư năm 2020
Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 quy định như thế nào về các trường hợp cần thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài? Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận ra sao? cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Các trường hợp cần bảo đảm đảm thực hiện dự án đầu tư? Thủ tục bảo đảm thực hiện dự án của nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.
Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, quy định về hình thức bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với những trường hợp nào? Thủ tục để thực hiện bảo đảm dự án đầu tư như thế nào? mức bảo đảm là bao nhiêu? Luật Minh Khuê xin giải đáp trong bài viết dưới đây.

Hoạt động xúc tiến đầu tư là gì? Các quy định về hoạt động xúc tiến đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020

Hoạt động xúc tiến đầu tư là gì? Các quy định về hoạt động xúc tiến đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020
Pháp luật đã đặt ra quy định về hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Vậy xúc tiến đầu tư có nghĩa là gì? Các quy định về hoạt động xúc tiến đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2020 như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây: