1. Đưa bí mật đời sống riêng tư của trẻ lên mạng phải có sự đồng ý trong trường hợp nào?

Việc đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng là một vấn đề đáng quan ngại trong xã hội hiện đại. Để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn của trẻ em, việc quy định và áp dụng các biện pháp bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em trên môi trường mạng là cần thiết.

Theo khoản 1 Điều 36 Nghị định 56/2017/NĐ-CP, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải tuân thủ các quy định sau đây.

- Đầu tiên, họ phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên. Điều này nhằm đảm bảo rằng người có quyền quyết định cho trẻ em là ai đã đồng ý việc chia sẻ thông tin riêng tư của trẻ. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân này cũng phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em, tránh việc thông tin bị lạm dụng hay tiếp cận trái phép.

- Thứ hai, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng cần sử dụng các biện pháp và công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Điều này bao gồm việc thiết lập các hệ thống bảo mật mạnh mẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép hoặc vi phạm quyền riêng tư của trẻ em. Ngoài ra, cần có các thông điệp cảnh báo nguy cơ liên quan đến việc cung cấp hoặc thay đổi thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em, nhằm tăng cường ý thức và nhận thức của trẻ em cũng như người lớn trong việc bảo vệ thông tin riêng tư của trẻ.

- Thứ ba, cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ trẻ em theo quy định của pháp luật. Họ có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng xóa bỏ các thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. Điều này nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Trẻ em cần được bảo đảm quyền riêng tư và không bị xâm phạm thông tin cá nhân trên mạng, và mọi người xung quanh phải chịu trách nhiệm trongviệc đảm bảo điều này.

Theo quy định hiện hành, việc đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng đòi hỏi sự tuân thủ các quy định và biện pháp bảo vệ. Đầu tiên, cá nhân khi thực hiện hành vi này cần có sự đồng ý của trẻ em nếu trẻ đó đã đủ 7 tuổi trở lên. Điều này nhằm đảm bảo rằng trẻ em có quyền tự quyết định việc chia sẻ thông tin riêng tư của mình trên mạng. Trường hợp trẻ em dưới 7 tuổi, sự đồng ý của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ là điều kiện cần thiết.

Ngoài ra, khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng, cá nhân cần chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ. Điều này bao gồm việc sử dụng các biện pháp và công cụ bảo mật mạnh mẽ để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc lạm dụng thông tin của trẻ em. Cần thiết lập các hệ thống bảo mật hiệu quả và áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng. Đồng thời, cần cung cấp thông điệp cảnh báo về các nguy cơ liên quan đến việc chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ em, nhằm tăng cường ý thức của trẻ và người lớn trong việc bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em.

Việc bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trên mạng là trách nhiệm chung của xã hội. Bên cạnh cá nhân, phụ huynh và giáo dục viên đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ em về an toàn mạng và bảo vệ thông tin cá nhân. Phụ huynh cần thường xuyên tương tác và trò chuyện với con cái về nguy cơ trực tuyến và giới hạn chia sẻ thông tin cá nhân. Giáo dục viên cần cung cấp kiến thức về an toàn mạng cho trẻ em và đảm bảo môi trường học tập an toàn trên mạng. Chính phủ và các cơ quan quản lý cần xây dựng và thực thi các quy định pháp luật để đảm bảo tuân thủ và giám sát việc bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em trên mạng.

Như vậy, để đảm bảo an toàn và quyền riêng tư của trẻ em trên mạng, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan. Việc tuân thủ quy định về độ tuổi và sự đồng ý của trẻ em, công tác bảo mật thông tin cá nhân, cùng với sự giáo dục và quản lý hiệu quả, sẽ giúp bảo vệ trẻ em khỏi các nguy cơ và lạm dụng trên môi trường mạng.

 

2. Những thông tin nào được xem là thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em?

Theo quy định tại Điều 33 của Nghị định 56/2017/NĐ-CP, thông tin bí mật đời sống riêng tư và bí mật cá nhân của trẻ em bao gồm một loạt thông tin nhạy cảm như sau:

- Tên và tuổi: Thông tin cơ bản về danh tính và độ tuổi của trẻ em đều được coi là thông tin bí mật và riêng tư.

- Đặc điểm nhận dạng cá nhân: Những thông tin về đặc điểm nhận dạng cá nhân của trẻ em, chẳng hạn như số CMND, số BHXH, số CCCD, số hộ chiếu, đều thuộc danh sách thông tin bí mật.

- Thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án: Những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của trẻ em, cũng như thông tin về đời tư được ghi lại trong bệnh án của trẻ, đều được xem là thông tin bí mật và riêng tư.

- Hình ảnh cá nhân: Bao gồm các hình ảnh, video hoặc bất kỳ hình thức nào khác mô tả trực quan về hình dáng và ngoại hình của trẻ em.

- Thông tin về thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ em: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin cá nhân và mối quan hệ với trẻ em của các thành viên trong gia đình và người chăm sóc trẻ.

- Tài sản cá nhân: Thông tin về tài sản cá nhân mà trẻ em sở hữu, chẳng hạn như tiền mặt, tài khoản ngân hàng, tài sản vật chất, đều thuộc danh sách thông tin bí mật.

- Số điện thoại: Đây là thông tin cá nhân quan trọng và bí mật, bao gồm số điện thoại di động hoặc cố định của trẻ em.

- Địa chỉ thư tín cá nhân: Gồm địa chỉ email, địa chỉ liên lạc bằng thư tín hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác mà trẻ em sử dụng để giao tiếp và tiếp nhận thông tin.

- Địa chỉ, thông tin về nơi ở, quê quán: Bao gồm địa chỉ hiện tại và thông tin về quê quán của trẻ em.

- Địa chỉ, thông tin về trường, lớp, kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em: Thông tin về trường học, lớp học, thành tích học tập và mối quan hệ bạn bè của trẻ em đều được xem là thông tin bí mật và riêng tư.

- Thông tin về dịch vụ cung cấp cho cá nhân trẻ em: Gồm thông tin về các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục, giải trí hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác mà trẻ em sử dụng hoặc tham gia.

Tất cả các thông tin trên đều được coi là thông tin bí mật và riêng tư, và việc đưa thông tin này lên mạng yêu cầu sự đồng ý và trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em.

 

3. Kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải có biện pháp bảo vệ người sử dụng là trẻ em?

Trách nhiệm của các doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng đối với an toàn thông tin của trẻ em đã được quy định chi tiết tại khoản 1 của Điều 35 trong Nghị định số 56/2017/NĐ-CP như sau: Theo quy định, cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động trên môi trường mạng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cũng như tổ chức và cá nhân khác, để bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em trên môi trường mạng. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải thực hiện các biện pháp, chính sách và quy trình nhất định để đảm bảo an toàn thông tin và ngăn chặn thông tin gây hại cho trẻ em, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Theo quy định, doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng có trách nhiệm áp dụng các biện pháp sử dụng dịch vụ bảo vệ người sử dụng dành cho trẻ em. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải đảm bảo rằng các dịch vụ và nội dung trên môi trường mạng được thiết kế và cung cấp an toàn, phù hợp với độ tuổi và tính cách phát triển của trẻ em.

Các doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng cũng phải chịu trách nhiệm cảnh báo hoặc gỡ bỏ các thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em. Điều này áp dụng cho các thông tin, dịch vụ giả mạo, xuyên tạc hoặc xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Trách nhiệm này nhằm đảm bảo rằng trẻ em không tiếp cận hoặc tiếp nhận thông tin không phù hợp, có thể gây hại tâm lý, văn hóa hoặc đe dọa sự phát triển và an toàn của trẻ em.

Để thực hiện trách nhiệm này, các doanh nghiệp cần xác định và áp dụng các công nghệ và giải pháp kỹ thuật tiên tiến để lọc và kiểm soát nội dung trên môi trường mạng. Họ cần đảm bảo rằng các công cụ và cơ chế bảo vệ được triển khai một cách hiệu quả và đáng tin cậy, nhằm ngăn chặn và loại bỏ các thông tin, dịch vụ không phù hợp với trẻ em.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần nắm vững quy định và chính sách của pháp luật về an toàn thông tin mạng và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Họ phải tuân thủ các quy định liên quan đến cung cấp thông tin và dịch vụ trực tuyến cho trẻ em, đồng thời tham gia các hoạt động giáo dục và tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tóm lại, doanh nghiệp kinh doanh và cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng phải có biện pháp sử dụng dịch vụ bảo vệ người sử dụng dành cho trẻ em và cảnh báo hoặc gỡ bỏ thông tin, dịch vụ gây hại cho trẻ em. Đây là trách nhiệm quan trọng để đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của trẻ em trên không gian mạng. Các doanh nghiệp cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ quy định pháp luật và tham gia hoạt động tuyên truyền, giáo dục để góp phần xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho trẻ em.

Xem thêm >> Trẻ em được yêu cầu xóa bỏ thông tin bí mật đời sống riêng tư không?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến bài viết hoặc vấn đề pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi và góp ý từ quý khách. Để đảm bảo rằng chúng tôi có thể hỗ trợ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng và tốt nhất, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng và lựa chọn chúng tôi. Chúng tôi hi vọng được hỗ trợ và đồng hành cùng quý khách trong việc giải quyết mọi vấn đề pháp lý một cách tốt nhất.