1. Có bắt buộc phải hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại các trường mẫu giáo cho người lao động?

Theo quy định của khoản 4 Điều 136 của Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho người lao động. Điều 82 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP chi tiết hóa trách nhiệm này như sau: Người sử dụng lao động phải xây dựng phương án, kế hoạch hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo đối với người lao động có con ở độ tuổi phù hợp, bằng tiền hoặc hiện vật, tuỳ theo điều kiện cụ thể. Đảm bảo rằng quyết định về hỗ trợ tuân thủ đầy đủ các quy định của Bộ luật Lao động và các nghị định liên quan, đặc biệt là Điều 63 và 64 của Bộ luật Lao động cũng như các quy định trong Chương V của các nghị định.

Đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp và xác định nguồn lực cần thiết để thực hiện chương trình hỗ trợ một cách hiệu quả và bền vững. Đảm bảo rằng chương trình hỗ trợ được triển khai một cách công bằng, không phân biệt đối xử giữa các nhân viên và tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức doanh nghiệp. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của chương trình hỗ trợ và điều chỉnh nó khi cần thiết để đảm bảo rằng nó đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của người lao động. Quyết định về việc hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo cho người lao động là một phần quan trọng của chính sách nhân sự nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

2. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Dựa trên quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, các đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm: Trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo (trừ trẻ em dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, miễn là chúng đáp ứng ít nhất một trong những điều kiện sau:

- Trẻ em có cha, mẹ hoặc người chăm sóc đang sống trong các vùng đặc biệt khó khăn, kinh tế - xã hội hoặc thôn quê có điều kiện khó khăn, xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo có thể được hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Điều này nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn địa lý và kinh tế để đảm bảo rằng trẻ em có điều kiện tốt nhất để tiếp cận giáo dục mầm non và phát triển toàn diện.

- Theo quy định của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, các trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng cũng có thể được hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Điều này nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các gia đình đang gặp khó khăn về mặt kinh tế và xã hội, đặc biệt là các gia đình mà trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng đầy đủ. Đây là một biện pháp hỗ trợ quan trọng để đảm bảo rằng trẻ em có điều kiện tiếp cận giáo dục mầm non và phát triển toàn diện, không bị giới hạn bởi hoàn cảnh gia đình.

- Các trẻ em là thành viên trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo cũng có thể được hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Điều này nhấn mạnh vào việc hỗ trợ các gia đình đang đối diện với tình trạng kinh tế khó khăn và có thu nhập thấp, giúp đảm bảo rằng trẻ em trong những gia đình này có điều kiện tiếp cận giáo dục mầm non và phát triển toàn diện. Hỗ trợ này cũng là một biện pháp hữu ích để giảm bớt gánh nặng kinh tế đối với các gia đình đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói.

- Theo quy định của pháp luật về người có công với cách mạng, các trẻ em là con của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, hoặc các đối tượng khác được ưu đãi theo quy định của pháp lệnh về người có công với cách mạng cũng có thể được hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Điều này là một biện pháp nhằm ghi nhận và tri ân đóng góp của các gia đình có người thân đã hy sinh hoặc có công với cách mạng, đồng thời đảm bảo rằng các trẻ em trong những gia đình này có điều kiện tiếp cận giáo dục mầm non và phát triển toàn diện.

- Trẻ em khuyết tật đang tham gia học hòa nhập cũng được xem xét để được hỗ trợ chi phí gửi trẻ tại nhà trẻ hoặc lớp mẫu giáo. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng các trẻ em khuyết tật cũng có cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non và tham gia vào môi trường học đồng bằng và tích hợp. Hỗ trợ này cung cấp cho các gia đình có trẻ em khuyết tật một sự hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ em phát triển toàn diện và tham gia vào xã hội một cách tích cực.

Do đó, chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo sẽ áp dụng cho con của người lao động nếu chúng thuộc vào các trường hợp được quy định trên. Tuy mỗi doanh nghiệp có thể có quy định riêng về hỗ trợ cho con của người lao động khi gửi con tại trường mẫu giáo, nhưng nhà nước lại cũng đã có quy định hỗ trợ cho các đối tượng là trẻ em mẫu giáo như đã nêu trên.

3. Hồ sơ để đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

Theo quy định tại Khoản 3 của Điều 7 trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo, nội dung chính sách được quy định như sau: Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 của Điều này sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa là 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ sẽ được tính dựa trên số tháng học thực tế, nhưng không vượt quá 9 tháng/năm học.

Để nộp hồ sơ, cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cần tuân thủ các quy định sau:

- Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm a của Khoản 1, cần nộp một trong các loại giấy tờ sau: Bản sao kèm theo bản chính hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu, hoặc cung cấp thông tin về số định danh cá nhân của trẻ em hoặc của cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú của trẻ em (trong trường hợp sổ hộ khẩu bị mất).

- Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm b của Khoản 1, cần nộp một trong các loại giấy tờ sau: Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ sở bảo trợ xã hội về tình trạng của trẻ.

- Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm c của Khoản 1, cần nộp bản sao và mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp.

- Đối với trẻ em thuộc đối tượng quy định tại điểm d và đ của Khoản 1, cần nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy xác nhận về tình trạng khuyết tật hoặc quyết định về việc trợ cấp xã hội của cơ quan quản lý.

Do đó, để được hưởng quyền lợi cho con mình, bạn cần thực hiện đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định trên.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Trẻ mẫu giáo trong tuổi phổ cập giáo dục mầm non được hỗ trợ tiền ăn trưa.

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!