1. Hiểu thế nào về trẻ mồ côi, không nơi nương tựa và bị bỏ rơi?

Trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa và bị bỏ rơi là những trường hợp trẻ không có được sự chăm sóc, giáo dục của gia đình và người giám hộ, cụ thể bao gồm những trường hợp sau:

- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ:

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có người thân nào chăm sóc.

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ có thể được đưa đến các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em hoặc các tổ chức trợ giúp xã hội.

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ cũng có thể sống với người thân không phải là người thân ruột thịt.

+ Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ cũng có thể được chăm sóc thay thế bởi những người không phải là gia đình, kể cả việc trở thành con nuôi.

- Trẻ em bị bỏ rơi:

+ Trẻ em bị bỏ rơi và không được cung cấp chăm sóc thay thế.

+ Trẻ em bị bỏ rơi nhưng đã được đưa đến một nơi cung cấp chăm sóc thay thế.

- Trẻ em không có nơi nương tựa:

+ Trẻ em mồ côi một trong hai cha hoặc mẹ và người còn lại đã mất tích theo quy định của pháp luật.

+ Trẻ em mồ côi một trong hai cha hoặc mẹ và người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc không còn khả năng chăm sóc trẻ.

+ Trẻ em mồ côi một trong hai cha hoặc mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tù hoặc đang được đưa vào các cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Trẻ em mồ côi cả hai cha và mẹ đều đã mất tích theo quy định của pháp luật.

+ Trẻ em mồ côi cả hai cha và mẹ và người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc đang chấp hành án phạt tù hoặc đang được đưa vào các cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Trẻ em mồ côi cả hai cha và mẹ và người còn lại không còn khả năng chăm sóc.

+ Trẻ em mồ côi cả hai cha và mẹ và người còn lại đang chấp hành án phạt tù hoặc đang được đưa vào các cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Trẻ em mồ côi một trong hai cha hoặc mẹ và người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang chấp hành án phạt tù hoặc đang được đưa vào các cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc.

+ Trẻ em sống trong một gia đình có cả hai cha và mẹ nhưng đang phải đối mặt với hạn chế hoặc tạm thời mất quyền làm cha mẹ hoặc bị tách ly tạm thời khỏi một trong hai cha hoặc mẹ theo quy định của pháp luật.

2. Tăng cường ứng dụng CNTT trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi

Ngày 20/3/2024, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 324/QĐ-BLĐTBXH về Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Quyết định 1591/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030.

Theo đó, nội dung hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030 bao gồm những trường hợp sau:

- Rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Rà soát, hoàn thiện các chính sách, dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung, làng trẻ em SOS.

- Truyền thông về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em, cán bộ tại các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

- Phát triển dịch vụ tư vấn, tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần.

- Tăng cường, phát triển dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi:

+ Phát triển mạng lưới dịch vụ tìm gia đình chăm sóc thay thế, tư vấn, hỗ trợ các gia đình về chăm sóc thay thế. Tăng cường dịch vụ công tác xã hội triển khai chăm sóc thay thế trẻ em.

+ Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phù hợp nhằm đưa các trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung về các cá nhân, gia đình chăm sóc thay thế, nhận con nuôi.

+ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi.

- Tăng cường hợp tác quốc tế, vận động nguồn lực xã hội và kinh nghiệm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

- Thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình trong kế hoạch thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án có liên quan.

- Kiểm tra, theo dõi, khảo sát, đánh giá; sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng Chương trình giai đoạn tiếp theo.

3. Trẻ em mồ côi cha mẹ có được hưởng trợ cấp xã hội không?

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:

- Bị bỏ rơi chưa có người nhận làm con nuôi: Trẻ em bị bỏ rơi và không có người chăm sóc hoặc nhận làm con nuôi.

- Mồ côi cả cha và mẹ: Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại được tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật, dẫn đến việc không có nguồn nuôi dưỡng.

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, nhưng không có nguồn nuôi dưỡng đến từ gia đình.

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang ở trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở như trại giam, trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, mà không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Cả cha và mẹ bị tuyên bố mất tích: Trẻ em khi cả cha và mẹ đều được tuyên bố mất tích, không còn nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Cả cha và mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội: Trẻ em khi cả cha và mẹ đều đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, nhưng không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Cả cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em khi cả cha và mẹ đều đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở như trại giam, trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, mà không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

-Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội: Trẻ em khi cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích và người còn lại đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội, nhưng không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em khi cha hoặc mẹ bị tuyên bố mất tích và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại các cơ sở như trại giam, trường giáo dưỡng, hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc, mà không có nguồn nuôi dưỡng từ phía gia đình.

- Cha hoặc mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính: Trẻ em khi cha hoặc mẹ đang được chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội và người còn lại đang trong thời gian chấp hành án phạt tù hoặc đang chấp hành quyết định xử lý vi phạm hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Như vậy, theo quy định nêu trên, trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng bao gồm trẻ em mồ coi cha mẹ được quy định thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Xem thêm: Phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ mồ côi năm 2023-2030

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Tăng cường ứng dụng CNTT trong chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!