1.  Có được tiếp tục gia hạn dự án đã chậm tiến độ nhiều lần không?

Việc điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư đang thực hiện được thực hiện dựa trên quy định tại điểm a khoản 4 Điều 117 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Điều này đưa ra các quy định rõ ràng và giới hạn về thời gian cho việc điều chỉnh tiến độ của các dự án đầu tư.

- Dự án đã điều chỉnh tiến độ trước ngày  Luật Đầu tư năm 2020 có hiệu lực (trước ngày 1/1/2021) sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo quy định mới. Thời gian điều chỉnh không được quá 24 tháng kể từ ngày 1/1/2021, hoặc kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện dự án đầu tư cuối cùng tại văn bản quyết định/chấp thuận đầu tư đã cấp, trừ trường hợp ngoại lệ quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư.

​- Hạn chế 24 tháng chỉ áp dụng đối với những dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư. (Không áp dụng đối với dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư.)

​- Dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư không bị hạn chế về tiến độ thực hiện theo quy định trên.

​- Dự án đầu tư bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định về đất đai có thể bị chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020

Với các quy định này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quy trình và tiến độ của các dự án đầu tư, đồng thời giữ vững sự minh bạch và tính ổn định trong môi trường đầu tư. Đối với những dự án đã quyết định chủ trương đầu tư, thời gian điều chỉnh tiến độ không vượt quá 24 tháng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp linh hoạt trong quá trình triển khai và hoàn thành dự án. Tuy nhiên, hạn chế này không áp dụng cho các dự án hoạt động theo Giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư, giữ cho các dự án này giữ được tính linh hoạt và không bị ràng buộc nặng nề về thời gian. Đối với các dự án bị thu hồi đất do không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, cơ quan đăng ký đầu tư có quyền chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án theo quy định nhấn mạnh sự quan trọng của việc thực hiện các cam kết và nghĩa vụ đối với việc sử dụng đất.

 

2. Xử lý dự án không thực hiện đúng thời gian gia hạn

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư đối với những dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật có những hạn chế và điều kiện nhất định. Dưới đây là một phân tích chi tiết:

 Điều kiện chung:

-  Hạn chế về thời gian: Nhà đầu tư sẽ không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án quá 24 tháng so với tiến độ ban đầu được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu.

- Trường hợp ngoại lệ:

+ Hậu quả bất khả kháng: Được áp dụng khi có hậu quả không lường trước được, nằm ngoài ý chí và kiểm soát của con người, phù hợp với quy định của pháp luật về dân sự và đất đai.

+ Chậm cấp đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Có thể điều chỉnh tiến độ nếu nhà đầu tư chậm được cơ quan nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

+ Chậm thủ tục hành chính: Áp dụng khi cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

+ Thay đổi quy hoạch: Được áp dụng khi cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch, yêu cầu điều chỉnh tiến độ theo quy định của pháp luật.

+ Thay đổi mục tiêu đầu tư: Có thể điều chỉnh tiến độ khi thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bổ sung mục tiêu theo quy định của pháp luật.

+ Tăng vốn đầu tư từ 20% trở lên: Được áp dụng khi nhà đầu tư có nhu cầu tăng tổng số vốn đầu tư từ 20% trở lên, làm thay đổi quy mô toàn bộ dự án.

Nhận xét và Đề xuất:

- Điều chỉnh tiến độ dự án là quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả và đúng tiến độ, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện trong các trường hợp cụ thể được quy định.

- Việc chậm tiến độ do các vấn đề về đất đai và thủ tục hành chính được xem xét làm cơ sở để nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh, nhằm giữ cho dự án không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Việc tăng vốn đầu tư có thể dẫn đến thay đổi quy mô dự án, nhưng điều này cần được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

- Đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên theo dõi và đánh giá thực tế để áp dụng quy định một cách linh hoạt và hợp lý.

Quy định này giới hạn thời gian điều chỉnh để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả của dự án đầu tư. Những hạn chế thời gian được xác định mạch lạc và chi tiết, với sự linh hoạt trong các trường hợp ngoại lệ như hậu quả bất khả kháng, chậm cấp đất, chậm thủ tục hành chính, thay đổi quy hoạch, thay đổi mục tiêu đầu tư, và tăng vốn đầu tư từ 20% trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư có cơ hội điều chỉnh tiến độ trong những tình huống đặc biệt, giúp họ vượt qua những thách thức không dự kiến. Tuy nhiên, quy định này cũng đặt ra những điều kiện chặt chẽ để tránh lạm dụng và đảm bảo rằng những điều chỉnh đều phải được cơ quan nhà nước kiểm soát và phê duyệt.

 

3. Thời gian hoạt động của dự án đầu tư theo quy định pháp luật

Theo quy định tại Điều 44 của Luật Đầu tư năm 2020, thời hạn hoạt động của các dự án đầu tư được chi tiết và xác định như sau:

- Khu vực kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Khu vực ngoài các khu vực kinh tế:

+ Thời hạn hoạt động không quá 50 năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn khó khăn về kinh tế xã hội hoặc đặc biệt khó khăn, hoặc có số vốn đầu tư lớn nhưng khả năng thu hồi vốn chậm, thời hạn hoạt động có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 năm.

- Dự án được cơ quan nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất: Thời gian cơ quan nhà nước chậm bàn giao đất không tính vào thời gian hoạt động và tiến độ thực hiện dự án.

- Gia hạn thời hạn hoạt động:

+ Các nhà đầu tư có thể được xem xét gia hạn thời gian hoạt động khi hết thời hạn, miễn là đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn tối đa quy định (70 năm), trừ những dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên thiên nhiên, hoặc các dự án chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho cơ quan nhà nước.

Quy định này tạo điều kiện cho sự linh hoạt trong thời hạn hoạt động của dự án đầu tư, nhưng đồng thời đặt ra các điều kiện và hạn chế để đảm bảo quản lý chặt chẽ và bảo vệ môi trường.

- Thời hạn theo khu vực kinh tế và ngoài khu vực:

+ Dự án trong khu vực kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm.

+ Dự án ngoài khu vực kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 50 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và vốn đầu tư.

- Quy định về thời hạn chậm cấp đất: Các nhà đầu tư không bị tính thời gian chậm cấp đất vào thời gian hoạt động và tiến độ dự án.

- Gia hạn thời hạn hoạt động:

+ Cơ hội gia hạn thời hạn hoạt động được cân nhắc khi các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện đầu tư và không vượt quá thời hạn tối đa quy định (70 năm).

+ Các dự án đầu tư có đặc điểm như sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ ô nhiễm môi trường hoặc thâm dụng tài nguyên thiên nhiên có thể không được gia hạn.

Bài viết liên quan: Mẫu đơn xin gia hạn kiểm tra thuế mới, chi tiết nhất năm 2023

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!