1. Công ty có được trả lương bằng cổ phiếu cho người lao động không?

Trong nền kinh tế hiện đại, việc trả lương cho nhân viên không chỉ dừng lại ở việc chi trả bằng tiền mặt mà còn mở ra nhiều lựa chọn khác nhau, trong đó có việc trả lương bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, quy định về việc này cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 95 của Bộ luật Lao động 2019, công ty phải trả tiền lương cho người lao động bằng tiền Đồng Việt Nam, tuy nhiên trong trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam thì có thể trả bằng ngoại tệ. Điều này khẳng định rằng việc trả lương bằng cổ phiếu không phải là một lựa chọn mặc định theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, việc trả lương bằng cổ phiếu không phải là điều cấm định. Điều này được minh họa qua các quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CPLuật Doanh nghiệp 2020. Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về việc bán cổ phần, trong đó có quy định về việc trao đổi cổ phần cho nhân viên. Điều này tạo điều kiện cho việc trả lương bằng cổ phiếu thông qua việc nhân viên có thể mua cổ phần của công ty. Thêm vào đó, Luật Doanh nghiệp 2020 cũng quy định về việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên, đặc biệt là trong các chương trình thưởng thành tích.

Các chương trình thưởng thành tích cho nhân viên bằng cổ phiếu có thể được phân loại thành nhiều loại như ESOP, ESPP, Restricted stock, Phantom stock, và Quyền tăng giá trị cổ phiếu. Trong đó, ESPP (Employee Stock Purchasing Plan) là một trong những phương thức phổ biến. Theo Investopia, ESPP là kế hoạch mua cổ phiếu của nhân viên, nơi mà nhân viên có thể mua cổ phiếu của công ty với mức giá chiết khấu.

Trong ESPP, nhân viên tham gia bằng cách đóng góp một phần tiền lương thông qua khoản khấu trừ được xây dựng trước. Công ty sau đó sẽ sử dụng khoản tiền này để mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi. Qua đó, ESPP có thể được coi là một hình thức trả lương bằng cổ phiếu cho nhân viên, trong đó công ty trích một phần tiền lương của nhân viên để mua cổ phần của công ty và giao cho nhân viên tham gia.

Như vậy, việc trả lương bằng cổ phiếu cho nhân viên là một hình thức trả lương đặc biệt, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và thỏa thuận giữa công ty và nhân viên. Qua đó, nó cũng tạo ra cơ hội cho nhân viên tham gia vào sự phát triển và thành công của công ty một cách trực tiếp.

2. Điều kiện để phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty

Để phát hành cổ phiếu cho người lao động trong công ty, các quy định và điều kiện phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Dưới đây là những điều kiện cần thiết theo quy định tại Điều 64 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP:

- Có phương án phát hành cổ phiếu được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông: Trước khi thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên, công ty phải có một kế hoạch cụ thể được đưa ra và chấp thuận thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông. Điều này đảm bảo rằng mọi quyết định đều được thực hiện dưới sự giám sát và chấp thuận của cổ đông.

- Hạn mức phát hành: Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Điều này giúp đảm bảo rằng việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên không ảnh hưởng quá mức đến cơ cấu cổ đông và quyền lợi của các cổ đông hiện tại.

- Xác định và công bố danh sách người lao động tham gia: Công ty cần xác định rõ tiêu chuẩn và danh sách nhân viên được tham gia chương trình, cũng như nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện. Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc phân phối cổ phiếu cho nhân viên.

- Nguồn vốn chủ sở hữu đủ để tăng vốn cổ phần: Công ty phải đảm bảo có nguồn vốn chủ sở hữu đủ để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên. Điều này bao gồm việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các nguồn khác được pháp luật quy định.

- Mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của nhân viên: Tổ chức phát hành cần phải mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu từ nhân viên. Điều này đảm bảo rằng tiền của nhân viên được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích.

- Tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Trong trường hợp phát hành cho nhân viên là nhà đầu tư nước ngoài, công ty cần tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho nhân viên cần được hạn chế chuyển nhượng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là ít nhất 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định và bền vững của thị trường cổ phiếu và quyền lợi của các cổ đông hiện tại.

- Tuân thủ các điều kiện khác được quy định tại khoản 4 Điều 60 của Nghị định: Ngoài những điều kiện cụ thể nêu trên, công ty cũng cần tuân thủ các điều kiện khác được quy định tại khoản 4 Điều 60 của Nghị định, nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên.

Như vậy thì để thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho nhân viên, công ty cần tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện và quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng và bền vững trong quản lý cổ đông và quyền lợi của nhân viên.

3. Ý nghĩa của việc cho phép trả lương bằng cổ phiếu cho người lao động?

Việc cho phép trả lương bằng cổ phiếu cho người lao động khi được sự đồng ý của họ mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng:

- Tạo động lực cho nhân viên: Khi được trả lương bằng cổ phiếu, nhân viên có thể cảm thấy động viên hơn trong công việc của mình. Họ không chỉ làm việc để nhận được một khoản tiền mặt, mà còn có cơ hội tham gia vào sự phát triển và thành công của công ty thông qua việc sở hữu cổ phiếu.

- Tăng tính cam kết và trách nhiệm: Việc sở hữu cổ phiếu của công ty có thể tạo ra một cảm giác cam kết cao hơn từ phía nhân viên. Họ có thể cảm thấy rằng họ là một phần của công ty và có trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh và sự phát triển của công ty.

- Tạo sự kết nối giữa nhân viên và công ty: Việc sở hữu cổ phiếu khiến nhân viên cảm thấy họ có một liên kết tinh thần với công ty. Họ không chỉ là nhân viên, mà còn là cổ đông của công ty, và điều này có thể tạo ra một cảm giác tự hào và cam kết với công ty.

- Tạo ra một cộng đồng cổ đông nhân viên: Việc trả lương bằng cổ phiếu có thể tạo ra một cộng đồng cổ đông nhân viên trong công ty. Nhân viên có thể chia sẻ các quan điểm và quan tâm về việc làm việc của công ty, tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

- Thúc đẩy sự phát triển của công ty: Việc sở hữu cổ phiếu của công ty giúp nhân viên có lợi ích trực tiếp từ sự thành công của công ty. Họ có thể được hưởng lợi từ việc tăng trưởng giá trị cổ phiếu và các khoản cổ tức, đồng thời cũng có thể đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của công ty thông qua công việc hàng ngày của mình.

Như vậy, việc cho phép trả lương bằng cổ phiếu cho người lao động khi được sự đồng ý của họ không chỉ là một hình thức trả lương mới mẻ mà còn mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho cả nhân viên và công ty. Nó có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sự cam kết và trách nhiệm của nhân viên và đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại tổng đài 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể. Xin trân trọng cảm ơn!

Ngoài ra các bạn còn có thể tham khảo thêm: Tiền lương là gì? Quy định của pháp luật lao động về tiền lương