1. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là gì ?

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp (văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp) là tài liệu mà cơ quan nhà nước cấp cho một cá nhân hoặc tổ chức với mục đích công nhận quyền sở hữu của họ đối với kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ ghi nhận thông tin của chủ sở hữu, thông tin sản phẩm có kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ và phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam sau khi chủ đơn hoàn thành mọi thủ tục đăng ký, thực hiện nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí cấp văn bằng. 

Trên bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ thể hiện đầy đủ thông tin về số văn bằng, tên kiểu dáng, chủ bằng độc quyền, tên tác giả, số đơn, ngày nộp đơn, số quyết định cấp văn bằng bảo hộ và hiệu lực của bằng độc quyền. Đính kèm theo bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là bộ ảnh chụp sản phẩm có kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký.

 

2. Tại sao cần gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp ?

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực là 5 năm kể từ ngày đơn đăng ký được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ngày nộp đơn sẽ được ghi nhận trên tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Trước khi hết thời hạn bảo hộ, chủ sở hữu có thể tiếp tục làm thủ tục gia hạn hiệu lực cho bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Mỗi lần gia hạn sẽ có hiệu lực trong 5 năm và được gia hạn tối đa 02 lần.

Thủ tục gia hạn kiểu dáng công nghiệp chỉ có thể được thực hiện khi kiểu dáng công nghiệp đang được bảo hộ và được ghi nhận bởi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Tiếp theo, chỉ có chủ sở hữu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được quyền thực hiện thủ tục gia hạn cho bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Trong trường hợp, chủ sở hữu không thể trực tiếp thực hiện thủ tục này thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân hoặc tổ chức thay mình nộp hồ sơ. 

Để thực hiện gia hạn cho bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu cần tiến hành trước khi bằng độc quyền hết hạn 6 tháng hoặc muộn nhất là 6 tháng kể từ ngày bằng độc quyền chính thức hết hiệu lực. Nếu trong thời hạn này mà chủ sở hữu không thực hiện gia hạn thì kiểu dáng công nghiệp sẽ không được bảo hộ. Trong trường hợp nếu có xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu sẽ không có cơ sở hoặc tài liệu hợp pháp để thực hiện các biện pháp bảo vệ cho quyền lợi của mình

 

3. Hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Để thực hiện gia hạn cho văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

- Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực vản bằng bảo hộ (Thông tư 01/2007-TT BKHCN)

Trong tờ khai cần được kê khai đầy đủ thông tin chủ đơn, thông tin gia hạn bao gồm số văn bằng bảo hộ, số phương án gia hạn, số tháng nộp muộn, tên các phương án gia hạn. Ngoài ra, cần đính kèm các tài liệu cần thiết phục vụ yêu cầu gia hạn. Trong trường hợp thông tin kê khai tại tờ khai chưa đầy đủ hoặc có thiết sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo và thời hạn để chủ đơn có thể điều chỉnh và bổ sung tài liệu để sửa chữa. Nếu trong thời hạn quy định, chủ đơn không kịp thời bổ sung tài liệu hoặc bổ sung nhưng chưa thỏa đáng, đơn yêu cầu gia hạn có thể bị từ chối. Do vậy, khi kê khai thông tin tại tờ khai, chủ đơn cần rà soát và đối chiếu kỹ càng để tránh những sai sót không đáng có và không làm ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận đơn. 

- Bản gốc Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. 

Thông tin gia hạn sẽ được Cục sở hữu trí tuệ ghi nhận trực tiếp vào văn bằng bảo hộ

- Giấy ủy quyền 

Nếu chủ sở hữu không trực tiếp nộp hồ sơ yêu cầu gia thì sẽ cần chuẩn bị thêm văn bản ủy quyền để người được ủy quyền có thể thay mặt chủ đơn nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ. 

 

4. Phí, lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Các khoản phí, lệ phí cần nộp theo quy định bao gồm các khoản sau:

- Lê phí gia hạn: 100.000 VNĐ/ 01 văn bằng

- Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực: 160.000 VNĐ/ 01 văn bằng

- Phí sử dụng bằng độc quyền: 700.000 VNĐ/ 01 văn bằng

- Phí công bố quyết định ghi nhận gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 VNĐ/ 01 đơn yêu cầu

- Phí đăng bạ quyết định gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 VNĐ/ 01 văn bằng

Sau khi thực hiện đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định, hồ sơ yêu cầu gia hạn sẽ được Cục Sở hữu tiếp nhận và có thông báo về kết quả hồ sơ. 

Trường hợp 1: Hồ sơ yêu cầu gia hạn không có thiết sót, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để thực hiện gia hạn, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Thông tin quyết định gia hạn sẽ được ghi nhận vào bản gốc bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Thông tin gia hạn sẽ được đăng bạ và công bố trên trang Công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ. 

Trường hợp 2: Hồ sơ yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc chưa đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu theo quy định để gia hạn. Cục sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo dự định từ chối gia hạn, chỉ rõ những vấn đề cần điều chỉnh, làm rõ hoặc yêu cầu bổ sung thêm tài liệu. Người nộp đơn sẽ được ấn định thời gian để phản hồi lại thông báo trên. Nếu trả lời thỏa đáng, đơn yêu cầu gia hạn sẽ tiếp tục được chấp nhận. Nếu trả lời vẫn còn thiết sót, đơn yêu cầu gia hạn sẽ bị từ chối. 

Vì vậy, để không bị ảnh hưởng và có thể gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp kịp thời, chủ sở hữu nên chú ý hiệu lực văn bằng để tránh tình trạng quá hạn gia hạn văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.