1. Trường hợp nào được gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về trường hợp gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước như sau:

Đối tượng gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới bao gồm: Phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới quá thời gian lưu hành tại Việt Nam quy định tại Giấy phép liên vận ASEAN trong trường hợp bất khả kháng.

Như vậy, trong trường hợp bất khả kháng thì đơn vị vận tải đường bộ quốc tế được thực hiện gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện vận tải của mình.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về các phương tiện được cấp Giấy phép liên vận ASEAN như sau:

Giấy phép liên vận ASEAN được cấp cho các phương tiện sau đây:

- Phương tiện thương mại được phép đi lại nhiều lần, mỗi lần không quá 30 ngày và có thời hạn 01 năm kể từ ngày cấp;

- Phương tiện thuộc các doanh nghiệp phục vụ các công trình, dự án thực hiện trên lãnh thổ Lào có thời hạn 01 năm và không bị hạn chế về thời gian của mỗi lần;

- Phương tiện phi thương mại (không bao gồm phương tiện cứu hỏa, phương tiện cứu thương, phương tiện cứu hộ, phương tiện thực hiện cứu trợ nhân đạo) được phép đi lại một lần và có thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày cấp.

Lưu ý: Thời hạn của giấy phép liên vận cấp cho phương tiện không được vượt quá niên hạn sử dụng của phương tiện.

 

2. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS

Căn cứ theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 10 Nghị định 119/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới, để được gia hạn thời gian lưu hành phương tiện tại Việt Nam, đơn vị vận tải đường bộ quốc tế cần thực hiện thủ tục sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

- Đơn đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS theo mẫu;

- Giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (bản chính);

- Sổ theo dõi hoạt động của phương tiện (bản chính);

- Giấy đăng ký phương tiện (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu);

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Sở Giao thông vận tải, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi phương tiện gặp sự cố bất khả kháng (sau đây gọi là Sở Giao thông vận tải).

Bước 3: Giải quyết thủ tục hành chính

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thực hiện gia hạn thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới.

- Trường hợp không gia hạn, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

 

3. Mẫu giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam

>>> Tải ngay Mẫu giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI GIAN LƯU HÀNH CỦA PHƯƠNG TIỆN TẠI VIỆT NAM

REQUEST FOR EXTENSION OF VEHICLE OPERATION PERIOD IN VIET NAM

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá

To: Department of Transport of Thanh Hoa province

1. Người xin gia hạn (Applicant Name): Nguyễn Văn A.

2. Địa chỉ: (Address) Số 20, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

3. Số điện thoại: (Telephone number) 097XXXXXXX, Số Fax/Địa chỉ email: (Fax number/Email address) nguyenvana@gmail.com

4. Đề nghị Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện vận tải sau: Kindly request Provincial Transport Department of Thanh Hoa to extend the operation period in Viet Nam for the following vehicle(s):

- Biển số xe (Registration number): 36F-XXX.XX

- Giấy phép liên vận GMS số (GMS Road Transport Permit number) 01/2001 được cấp bởi (issued by) Tổng cục A,… vào ngày (on the date of) 01/01/2001 (dd/mm/yyyy)

- Ngày hết hạn của giấy phép (Expiry date of transport permit): 31/12/2001 (dd/mm/yyyy)

5. Lý do xin gia hạn (Reason for extension): Phương tiện hư hỏng không kịp sửa chữa (Mô tả lý do không thể về nước theo quy định (describe the reason of unability to timely return to its Home country)

6. Đề nghị gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam trong thời gian 10 ngày, từ ngày 01/02/2001 đến ngày 10/02/2001 Request for extension of vehicle operation period in Viet Nam in 10 day(s), from 01/02/2001 (dd/mm/yyyy) until 10/02/2001 (dd/mm/yyyy)

7. Chúng tôi xin cam kết (We commit):

a) Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam và các văn bản kèm theo (To take full responsibility for the truthfulness and accuracy of the request for extension of vehicle operation period in Viet Nam and the attached documents).

b) Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam cũng như những quy định ghi trong Hiệp định GMS (To comply strictly with all provisions of Viet Nam’s Laws as well as the provisions of GMS Agreement).

                                                                                         

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 01 năm 2001

Place, 30/01/2001 (dd/mm/yyyy)

Người xin gia hạn (Applicant name)

Ký, ghi rõ họ và tên (Signature & full name)

Lái xe, chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền

(Driver, vehicle owner or authorized person).

A

Nguyễn Văn A

 

4. Xử lý khi mất giấy phép liên vận Việt Nam và nước ngoài

Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và nước ngoài là loại giấy phép cấp cho các phương tiện cơ giới bằng đường bộ qua lại biên giới thông qua thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước tương ứng. Theo đó, tùy vào thỏa thuận giữa Việt Nam và quốc gia giao kết mà loại giấy phép liên vận; đối tượng, thời gian được phép tại ngoại và các vấn đề khác liên quan sẽ khác nhau.

Khi giấy phép liên vận giữa Việt Nam và nước ngoài hết hạn hoặc quá thời gian lưu hành vì lý do chính đáng thì sẽ được gia hạn một lần với một khoảng thời gian cụ thể để có thể khắc phục. Ví dụ: đối với giấy phép liên vận CLV thì phương tiện của Lào, Campuchia gặp trường hợp bất khả kháng (thiên tai, tai nạn giao thông, hỏng phương tiện không thể sửa chữa tại Việt Nam) được gia hạn một lần với thời hạn không quá 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết hạn.

Giấy phép liên vận Việt Nam với các nước thực hiện Hiệp định GMS có bao gồm phù hiệu liên hệ. Phương tiện cơ giới khi qua biên giới bằng hai loại giấy phép này phải gắn Biển ký hiệu phân biệt quốc gia và phù hiệu liên vận do các cơ quan có thẩm quyền cấp cùng với việc cấp giấy phép liên vận (đối với giấy phép liên vận CLV thì không có phù hiệu liên vận mà chỉ có biển ký hiệu phân biệt quốc gia). Nếu không gắn biển ký hiệu phân biệt quốc gia hoặc phù hiệu liên vận thì sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Trường hợp xe bị mất phù hiệu liên vận, ký hiệu phân biệt quốc gia, giấy phép hay hết thời hiệu của giấy phép cần phải báo cho cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn cấp lại.

Ngoài ra, đối với hành vi điều khiển xe vận chuyển hành khách liên vận quốc tế không có hoặc không có gắn ký hiệu phân biệt quốc gia, phù hiệu liên vận theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phù hiệu không do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài không gắn ký hiệu phân biệt quốc gia theo quy định sẽ bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Bài viết tham khảo: Quy định mới về thủ tục cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS

Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 hoặc gửi thư trực tiếp với địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.