Giấy phép đầu tư của công ty còn khoảng 1 năm nữa là hết hạn. Vì vậy, mình muốn biết thủ tục xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư ? bên công ty luật Minh Khuê có thực hiện dịch vụ gia hạn giấy phép đầu tư không? Nếu có thì có thể cho mình biết thông tin về thời gian tiến hành thủ tục và chi phí như thế nào được không?

Mình rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này

Kính thư

Người gửi: Dung Do

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư?

Tư vấn thủ tục gia hạn giấy phép đầu tư - Ảnh minh họa

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

1. Trình tự thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đầu tư:

- Bước 1: Doanh nghiệp liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn và chuẩn bị thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Bước 2: Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả - Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

+ Đối với người nộp hồ sơ: nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì phải xuất trình CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng từ chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định) và Văn bản ủy quyền có xác nhận chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.

+  Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra đầu mục hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ (đầu mục hồ sơ đầy đủ và kê khai đầy đủ theo qui định) thì lập và giao biên nhận hồ sơ cho chủ đầu tư  theo qui định. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Trả kết quả:

 Căn cứ ngày hẹn trên Biên nhận, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp hoặc người đại diện ủy quyền của Doanh nghiệp đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả giải quyết.

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ

- Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu Phụ lục I-4, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.

- Bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có)

- Bản sửa đổi bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc, 01 bộ copy)

3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

5. Phí, lệ phí: chưa thu phí

6. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư năm 2005.

- Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006.

- Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày  15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Quyết định số 731/TTg ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định 188/2004/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt qui hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 có tính đến 2020.

- Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.

- Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp-phát triển công nghiệp hiệu quả cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010, có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 23/04/2009.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê 

----------------------------- 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN:

1. Tư vấn xin cấp phép đầu tư;

2. Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư;

3. Tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh;

4. Các dịch vụ cung cấp cho nhà đầu tư trong nước;

5. Tư vấn thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam;

6. Dịch vụ tư vấn Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài;