1. Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

=> Tải ngay Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ tại đây.

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ SỐ 1111

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố Hà Nội

I. Thông tin về doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần BBK

Mã số doanh nghiệp: 0123456777

Địa chỉ trụ sở chính: Số 57/121 phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0324555666  Email: congtycophanbbk@gmail.com 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Ông Nguyễn Minh Khang

Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số 574 do Sở Công thương thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 01 năm 2015; cấp đăng ký thay đổi lần 1 ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số 863 do Sở Công thương thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 05 năm 2015; cấp đăng ký thay đổi lần 2 ngày 01 tháng 05 năm 2020.

II. Đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số 863 do Sở Công thương thành phố Hà Nội cấp ngày 01 tháng 05 năm 2018 như sau:

1. Thời hạn gia hạn: 05 năm

2. Lý do gia hạn: tiếp tục thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá

3. Các đề xuất khác (nếu có):

III. Doanh nghiệp cam kết

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

Các tài liệu gửi kèm:

1. Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa số 574;

2. Giấy phép lập cơ sở bán lẻ số 863.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Khang

Nguyễn Minh Khang

                                                                                                                                                         

____________

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

2 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ đề nghị gia hạn.

2. Mục đích của mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Cơ sở bán lẻ là nơi hoặc doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh bán lẻ, nghĩa là bán sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp cho khách hàng cuối cùng. Đây là nơi mà người tiêu dùng thường mua sắm và có thể là cửa hàng, cửa hàng tạp hóa, siêu thị, quầy hàng, nhà sách, nhà hàng, quán cafe, trung tâm mua sắm, và nhiều loại cơ sở kinh doanh khác. Cơ sở bán lẻ là một phần quan trọng của hệ thống phân phối và tiếp thị hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng. 

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ là tài liệu có chứa thông tin và yêu cầu cần thiết để đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động các cơ sở bán lẻ, tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ được thực hiện theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ. Mục đích của mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ là để yêu cầu sự phê duyệt từ cơ quan chính quyền hoặc cơ quan quản lý cấp phép để tiếp tục hoạt động kinh doanh tại cơ sở bán lẻ sau khi giấy phép hiện tại đã hết hạn. Dưới đây là một số mục đích cụ thể của mẫu đơn này:

+ Duy trì hoạt động kinh doanh: Mẫu đơn giúp doanh nghiệp hoặc cá nhân tiếp tục hoạt động kinh doanh tại cơ sở bán lẻ của họ sau khi giấy phép hiện tại đã hết hạn.

+ Tuân thủ quy định pháp luật: Thường xuyên, cơ quan chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ quy định về việc gia hạn giấy phép để đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh được điều hành theo đúng quy định của pháp luật.

+ Cập nhật thông tin: Mẫu đơn này cung cấp cơ hội để cập nhật thông tin về cơ sở bán lẻ, bao gồm thông tin liên hệ, vị trí, và bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động kinh doanh.

+ Đảm bảo an toàn và chất lượng: Cơ quan cấp phép thường xem xét việc gia hạn để đảm bảo rằng cơ sở bán lẻ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng.

+ Đảm bảo thuế và các khoản phí liên quan khác: Gia hạn giấy phép cũng có thể liên quan đến việc đảm bảo thanh toán các khoản thuế và phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bán lẻ.

Tóm lại, mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ là công cụ giúp đảm bảo rằng hoạt động kinh doanh bán lẻ được thực hiện hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Dựa trên tiểu mục 15 của Mục I trong Danh mục các thủ tục hành chính mới được ban hành, cũng như các thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực thương mại quốc tế, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, được quy định trong Quyết định số 233/QĐ-BCT năm 2018, nội dung thủ tục xin gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ được xác định như sau:

Bước 1: Trong khoảng thời gian ít nhất là 30 ngày trước khi Giấy phép lập cơ sở bán lẻ hết hiệu lực, các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cần gửi hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép đến cơ quan cấp Giấy phép.

Bước 2: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép sẽ thực hiện kiểm tra và yêu cầu chỉnh sửa hoặc bổ sung nếu cần, để đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện và hợp lệ.

Bước 3: Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ và hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép sẽ thực hiện việc gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ. Trong trường hợp từ chối, cơ quan cấp Giấy phép phải cung cấp văn bản trả lời và giải thích rõ lý do từ chối.

Theo đó thì việc thực hiện gửi hồ sơ có thể qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Sở Công thương hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (nếu đủ điều kiện

Thành phần hồ sơ gia hạn giấy phép lập cơ sở bán lẻ bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (theo Mẫu số 07, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 09/2018/NĐ-CP).

- Bản giải trình với các nội dung sau:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: bao gồm địa chỉ cơ sở bán lẻ, mô tả vùng lân cận và các khu vực liên quan, cũng như các khu vực sử dụng cho mục đích lập cơ sở bán lẻ. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 22, Khoản 1 của Nghị định này, kèm theo tài liệu liên quan đến địa điểm lập cơ sở bán lẻ.

+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: bao gồm kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường, nhu cầu về lao động, và đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh.

+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất (trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam ít nhất 01 năm trở lên), giải trình về vốn, nguồn vốn, và phương án huy động vốn, cùng với tài liệu về tình hình tài chính.

- Tài liệu từ cơ quan thuế chứng minh rằng không còn nợ thuế quá hạn. d) Bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án lập cơ sở bán lẻ (nếu có), và Giấy phép kinh doanh.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Thủ tục cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề này hay gặp phải bất kì vấn đề pháp lý nào khác, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp nhanh chóng. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết. Trân trọng!