Luật sư tư vấn:

Theo Luật xây dựng năm 2014Văn bản hợp nhất Luật Xây dựng số 02/VBHN-VPQH ngày 15-07-2020 của Văn phòng Quốc hội, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26-01-2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Thì:

 

1. Trường hợp nào chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng ?

Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a)     Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b)    Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hường đến kết cấu chịu lực chính;

c)     Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

 

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm văn bản gì ?

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng gồm:

a)     Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng;

b)     Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

c)     Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

d)     Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh (trừ nhà ở riêng lẻ) của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

 

3. Trường hợp nào chủ đầu tư phải gia hạn giấy phép xây dựng ?

1.    Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

2.     Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

 

4. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm văn bản nào ?

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:

a)     Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;

b)     Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

5. Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp nào ?

1.    Giấy phép xây dựng được cấp lại trong trường hợp bị rách, nát hoặc bị mất.

2.     Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng gồm:

a)     Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng;

b)    Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

Mọi vướng mắc pháp lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, nhà ở - Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay: Luật sư tư vấn pháp luật đất đaitư vấn luật xây dựng trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.6162, Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi vướng mắc.

Luật Minh Khuê (tổng hợp)