Cho tôi hỏi, trong đkkd thấy có giấy phép cho thuê lại lao động hiệu lực từ ngày 14/1/2014 đến 14/1/2017. Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất là tháng 2/2018, vậy là giấy phép quá hạn, không còn hiệu lực phải không. 

Người gửi : Lee Hyune

Luật sư trả lời:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

2. Nội dung giải đáp:

Theo quy định của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Điều 12. Thời hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

2. Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động được cấp lại có thời hạn không quá thời hạn của Giấp phép đã được cấp trước đó.

 Trong trường hợp của công ty bạn, giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động chỉ có thời hạn trong 36 tháng và cụ thể là từ ngày 14/1/2014 đến 14/1/2017. Khi giấy phép đã hết hiệu lực nếu công ty có nhu cầu thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động thì cần phải làm giấy đề nghị gia hạn giấy phép .

Để được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động, doanh nghiệp cần làm các bước thủ tục sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm:

 -Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động theo mẫu

- Văn bản chứng minh đủ điều kiện về vốn pháp định;

- Giấy chứng nhận việc đã thực hiện ký quỹ;

- Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Giấy chứng minh đủ điều kiện về địa điểm

Bước 2.Gửi giấy đề nghị cấp lại giấy phép cho thuê lao động :

Doanh nghiệp cho thuê gửi hồ sơ theo quy định tại đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Bước 3. Nhận kết quả, giấy phép :

 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào các nội dung quy định có liên quan để quyết định việc cấp, cấp lại hoặc gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong thời hạn 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới, 20 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại và gia hạn, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp không cấp, không cấp lại hoặc không gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê