Sau đó, công ty đã cho tôi nghỉ việc và thanh toán chỉ 10 ngày của tháng thứ 7 là 10x200.000 = 2.000.000 (đồng). Tôi muốn hỏi :

1. Công ty làm như vậy có đúng với quy định của pháp luật không ?

2. Nếu tôi yêu cầu công ty bồi thường vì lý do công ty không ký hợp đồng lao động và chấm dứt lao động một phía, tôi phải khiếu nại ở đâu và như thế nào? và công ty phải bồi thường cho tôi như thế nào theo đúng qui định của bộ luật lao động ?

Xin cảm ơn Luật sư !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời : 

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau :

 

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động 2012 

Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nghị định 119/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo

Nội dung tư vấn : 

Thứ nhất, theo quy định tại điều 18 Bộ luật lao động năm 2012, khi bạn làm việc cho công ty, công ty phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động với bạn:

“Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động:

Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.”

Mặt khác, trừ trường hợp là công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng thì giao kết hợp đồng lao động phải bằng văn bản theo quy định tại điều 16, bộ luật lao động 2012:

"Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, công ty của bạn phải có nghĩa vụ giao kết hợp đồng bằng văn bản với bạn nhưng công ty đã không làm nên công ty đã vi phạm quy định pháp luật về lao động.

Khi vi phạm về việc giao kết hợp đồng như trên, công ty của bạn sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại điều 5, Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thứ hai, về yêu cầu bồi thường của bạn:

Bạn đưa ra yêu cầu công ty của bạn bồi thường là do công ty không ký hợp đồng với bạn và chấm dứt lao động một phía là chưa có cơ sở pháp lý: việc công ty không ký hợp đồng với bạn là có vi phạm pháp luật lao động nhưng chỉ là cơ sở để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty.Và khi công ty của bạn cho bạn nghỉ việc cũng không được coi là chấm dứt lao động một phía, vì thực tế giữa bạn và công ty chưa ký hợp đồng lao động nên không có căn cứ cho rằng công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật với bạn được.

Do vậy, khi có tranh chấp lao động giữa bạn và công ty bạn thì theo quy định của bộ luật lao động bạn sẽ không được bồi thường.

Tuy nhiên, về nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động theo quy định bộ luật lao động 2012 thì việc giải quyết tranh chấp luôn phải :

Tôn trọng, bảo đảm để các bên tự thương lượng, quyết định trong giải quyết tranh chấp lao động và việc giải quyết tranh chấp lao động trước hết phải được hai bên trực tiếp thương lượng nhằm giải quyết hài hòa lợi ích của hai bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm trật tự và an toàn xã hội.

Vậy, khi giải quyết tranh chấp lao động giữa bạn và công ty của bạn, bạn hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu công ty bồi thường cho bạn một khoản tiền mà theo bạn là thỏa đáng vì đã xâm phạm đến lợi ích của bạn. Nếu hai bên có thể dàn xếp và thương lượng được về khoản bồi thường này thì việc thương lượng đó vẫn được cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tôn trọng.

Thứ ba, về vấn đề khiếu nại :

Căn cứ theo các điều 5, điều 6, điều 15 của Nghị định 119/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động, Luật dạy nghề, Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo thì khi công ty của bạn có hành vi vi phạm pháp luật lao động và xâm phạm đến quyền, lợi ích của bạn thì bạn có quyền gửi đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp lần đầu đến chính công ty của bạn. Trường hợp bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của công ty hoặc đã hết thời hạn khiếu nại lần đầu thì bạn có thể khiếu nại lần hai lên Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính. Nếu bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc quá thời hạn khiếu nại lần hai thì bạn có quyền khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại và văn bản liên quan hoặc khởi kiện vụ án tại Tòa án nơi công ty của bạn đặt trụ sở chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.