1. Giao dịch lô lẻ cổ phiếu là gì?

Để nắm được khái niệm giao dịch lô lẻ cổ phiếu là gì, trước hết chúng ta cần nắm rõ một số khái niệm liên quan dưới đây:

Lô chứng khoán là gì? Lô là một thuật ngữ bắt nguồn từ tiếng anh - Lot - dùng để chị đơn vị đo khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Lot cũng được sử dụng làm đơn vị đo lượng của các cặp tiền tệ, vàng, dầu hoặc các hoàng hoá khác. Tuy nhiên, với mỗi lĩnh vực, quy ước về giá trị Lot sẽ không giống nhau. Lô chứng khoán (lô cổ phiếu) là khối lượng chứng khoán (cổ phiếu) thấp nhất mà nhà đầu tư có thể giao dịch. Trong giới chuyên môn, lô chứng khoán cũng hay được gọi là đơn vị giao dịch.

Thuật ngữ lot - lô chứng khoán ra đời với mục đích và nhiệm vụ hết sức cao cả. Đây là mong đợi của các nhà chức trách về việc tạo ra mức tối thiểu trong giao dịch chứng khoán, loại bỏ thực trang giao dịch quá ít, gây tốn kém chi phí phát sinh. Mặc dù đã có quy định về lot chứng khoán tuy nhiên trên thực tế vẫn phát sinh các giao dịch không đáp ứng lot cổ phiếu theo quy định. Điều này hình thành hai cách thức giao dịch lot chứng khoán trên thị trường chứng khoán hiện nay như là: Giao dịch chứng khoán lô chẵn và giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Giao dịch lô chẵn cổ phiếu có thể được hiểu là trong một lần giao dịch, số lượng cổ phiếu mà nhà đầu tư mua sẽ tối thiểu là 100 cổ phiếu/1 lần hoặc bội số của 100 (các số chia hết cho 100), ví dụ: 200, 300,... 1000,... cổ phiếu/1 lần giao dịch.

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ là giao dịch đối với số lượng cổ phiếu không chia hết cho 100. Ví dụ: giao dịch từ 1-99 cổ phiếu trên một lần giao dịch. Các giao dịch cổ phiếu lô lẻ thường phát sinh từ việc các công ty cổ phần phát hành cổ phiếu thưởng hoặc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc do ảnh hưởng bởi các sự thay đổi về lot giao dịch của Uỷ ban chứng khoán nhà nước. Giao dịch chứng khoán lô lẻ hiện nay được áp dụng với các loại chứng khoán gồm: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền.

 

2. Thực hiện giao dịch lô lẻ cổ phiếu như thế nào?

2.1. Phương thức giao dịch cổ phiếu lô lẻ

Hiện nay, các giao dịch đối với cổ phiếu lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và giao dịch thoả thuận cụ thể. 

Khớp lệnh là thuật ngữ thể hiện việc người bán và người mua cổ phiếu đã hoàn thành một thoả thuận trên bảng giao dịch điện tử. Lệnh của người mua sẽ được ghép với nhau để giao dịch theo mức giá phù hợp và tuân thủ nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh của thị trường chứng khoán. Khớp lệnh liên tục có nghĩa là các lệnh mua hoặc bán sẽ được so khớp ngay sau khi nhập lệnh và hệ thống giao dịch chứng khoán theo các nguyên tắc so khớp lệnh sau:

- Nguyên tắc ưu tiên về giá: Theo nguyên tắc này, lệnh mua nào có mức giá cai hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước và lệnh bán nào có mức giá thấp hơn sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

- Nguyên tắc ưu tiên về thời gian: Đối với các lệnh có cùng mức giá thì ưu tiên khớp lệnh nào  nhập vào hệ thống trước.

- Nguyên tắc ưu tiên khách hàng: Trong trường hợp các lệnh giao dịch có cùng mức giá, cùng thời gian nhập lệnh vào hệ thống, sẽ ưu tiên khớp lệnh của khách hàng trước lệnh của khối tự doanh của các công ty chứng khoán.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán là bộ phận thực hiện hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán. Tự doanh là việc công ty chứng khoán đóng vai trò như một nhà đầu tư đi mua chứng khoán cho chính các công ty đó thông qua các cơ chế giao dịch khớp lệnh hoặc thoả thuận trên sàn giao dịch hoặc tại thị trường phi tập trung. Các công ty chứng khoán được phép tiến hành hoạt động tự doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: 

Thứ nhất là có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng.

Thứ hai là đã được cấp giấy phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

- Nguyên tắc ưu tiên khối lượng: Trong trường hợp các lệnh giao dịch đều của Khách hàng hoặc đều của khối tự doanh, có cùng mức giá, cùng thời gian nhập lệnh thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên khớp lệnh trước.

Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục được thực hiện: Từ 9h15 - 11h30 và từ 13h00 - 14h30.

Giao dịch thoả thuận là những giao dịch chứng khoán do các nhà đầu tư tự thoả thuận với nhau về giá cả và khối lượng cổ phiếu. Trong đó, giá thoả thuận này phải nằm trong giới hạn giá cổ phiếu đó tại ngày giao dịch.

Thời gian giao dịch thoả thuận được thực hiện: Từ 9h15 - 11h30 và Từ 13h00 - 15h00

 

2.2. Cách thức giao dịch cổ phiểu lô lẻ

Hiện nay tại Việt Nam có 3 sàn giao dịch chứng khoán là HNX (Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội), HOSE - HSX (Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh) và UPCOM - Unlisted Public Company Market (Nơi giao dịch cho các công ty chưa đại chúng chưa niêm yết).

Đối với sàn HNX và UPCOM:

Để đặt lệnh giao dịch lô cổ phiếu lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh như sau:

- Nếu giao dịch trên sàn chứng khoán, có thể đặt lệnh giao dịch trên các online qua các app của Công ty chứng khoán bạn đang sử dụng, đặt lệnh qua nhân viên quan lý tài khoản hoặc đặt lệnh qua tổng đài của các Công ty chứng khoán bạn mở tài khoản.

- Nếu giao dịch thoả thuận, nhà đầu tư thự hiện đặt lệnh giao dịch với nhân viên quản lý tài sản hoặc đặt lệnh qua tổng đài của Công ty chứng khoán.

Sau khi lệnh giao dịch lô lẻ cổ phiếu được khớp thì việc thanh toán cũng được thanh toán như các giao dịch bình thường từ tài khoản của nhà đầu tư.

Đối với sàn HSX (hay HOSE):

Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh thông báo về việc chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ ngày 12/09/2022.

Theo đó, để thực hiện giao dịch cổ phiếu lô lẻ, nhà đầu tư phải thực hiện đặt lệnh giao dịch thông qua các Công ty chứng khoán như trường hợp giao dịch cổ phiếu lô chẵn. Quy định về bước giá, đơn vị yết giá và biên độ dao động giá đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ cũng thực hiện tương tự chứng khoán lô chẵn.

Phương thức giao dịch và thời gian giao dịch chứng khoán lô lẻ: Tương tự các sàn HNX và UPCOM.

Lệnh được sử dụng để giao dịch: Nhà đầu tư được sử dụng lệnh giới hạn đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Quy định về giao dịch chứng khoán lô chẵn tại HOSE được thực hiện như sau:

+) Thời gian giao dịch:

Đối với giao dịch khớp lệnh:

  • 9h00 - 9h15 khớp lệnh định kỳ mở cửa
  • 9h15 - 11h30 khớp lệnh liên tục
  • 13h00 - 14h30 khớp lệnh liên tục
  • 14h30 - 14h45 khớp lệnh định kỳ đóng cửa

Đối với giao dịch thoả thuận: Từ 9h00 - 15h00 (trừ thời gian nghỉ trưa từ 11h30 - 13h00).

+) Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

+) Đơn vị giao dịch (lô chứng khoán - lot): Tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 500 cổ phiếu cho một lệnh giao dịch. Nếu là giao dịch thoả thuận thì không quy định đơn vị.

+) Lệnh giao dịch: Nhà đầu tư sử dụng các lệnh sau: Lệnh ATO - Lệnh giao dịch tại mức khốp lệnh xác định giá mở cửa; Lệnh LO - Lệnh giới hạn; Lệnh ATC - Lệnh giao dịch tại mức khớp lệnh xác định giá đóng cửa; Lệnh MP - Lệnh thị trường.

+) Để giao dịch cổ phiếu lô chẵn, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh online qua các app đầu tư chứng khoán của Công ty chứng khoán hoặc liên hệ nhân viên quản lý tài khoản, tổng đài của các công ty chứng khoán.

Trên đây là các nội dung được Luật Minh Khuê sưu tầm và biên tập lại. Trường hợp có nhầm lẫn hoặc vướng mắc, mời quý bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 19006162 để được hỗ trợ. Trân trọng!