1. Giáo viên có được điều động nhập ngũ không ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Nếu là giáo viên có được điều động nhập ngũ không?
Trân trọng cảm ơn!
Người gửi: P.N

>> Tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự miễn phí qua tổng đài điện thoại, gọi số:1900.6162

Trả lời:

Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Theo đó, thì giáo viên không thuộc trường hợp được miễn gọi nhập ngũ và chỉ thuộc trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ khi làm việc ở vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Như vậy, nếu bạn không đang làm việc tại vùng sâu, vùng sa, vùng biên giới, hải đảo, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì khi có giấy gọi nhập ngũ bạn vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường.

>> Xem thêm:  Khu phi quân sự là gì ? Một số khu phi quân sự trên thế giới?

2. Cận thị có được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự không?

Luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc về vấn đề cận thị có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự không và một số vấn đề pháp lý khác liên quan theo quy định của pháp luật. Luật sư cho em hỏi. Em năm nay 19 tuổi và đã nhận được giấy khám sức khỏe tại quận, em đang theo học trường cao đẳng y duoc pasteur. Em cao 1.85cm và 59kg , em khám tại benh viện bình thạnh có thị lực 5/10 mắt trái lẫn mắt phải, đồng thời cận 1.75 cả 2 mắt và loạn 0.5 mắt trái. Trường hợp này em có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự với sức khỏe như trên?

Trả lời:

1. Cận thị có phải đi thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

....3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Bảng số 2, Phụ lục ban hành ban kèm theo Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP về quy định việc khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định:

STT

Thị lực

Phân loại

1

Mắt phải

Tổng thị lực 2 mắt

10/10

19/10

1

10/10

18/10

2

9/10

17/10

3

8/10

16/10

4

6,7/10

13/10- 15/10

5

1,2,3,4,5/10

6/10-12/10

6

Cận thị

2

Cận thị dưới -1,5 D

2

Cận thị từ -1,5 D đến dưới -3 D

3

Cận thị từ -3D đến dưới -4D

4

Cận thị từ -4D đến dưới -5D

5

Cận thị từ -5D trở lên

6

Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không kính hạ xuống 1 bậc

Điều 9 THông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định

Điều 9. Phân loại sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

1. Căn cứ phân loại sức khỏe

Theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Bảng số 1, Bảng số 2 và Bảng số 3 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Cách cho điểm

Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

a) Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

b) Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt;

c) Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

d) Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

đ) Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

e) Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

3. Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

a) Mỗi chuyên khoa, sau khi khám xét, bác sỹ sẽ cho điểm vào cột “Điểm”; ở cột “Lý do” phải ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó; ở cột “Ký”, bác sỹ khám phải ký và ghi rõ họ tên;

b) Phần kết luận, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe căn cứ vào điểm đã cho ở từng chỉ tiêu để kết luận, phân loại sức khỏe theo đúng quy định, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ để ở trong ngoặc đơn);

c) Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe có trách nhiệm ký vào phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự sau khi kết luận;

d) Chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe được đóng dấu của cơ quan Chủ tịch Hội đồng; chữ ký của Chủ tịch Hội đồng khám phúc tra sức khỏe được đóng dấu của đơn vị quyết định thành lập Hội đồng khám phúc tra sức khỏe.

4. Cách phân loại sức khỏe

Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại, cụ thể như sau:

a) Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

b) Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

c) Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

d) Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

đ) Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

e) Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

5. Một số điểm cần chú ý

a) Trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe;

b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn;

c) Trường hợp chưa kết luận được thì gửi công dân đó đến bệnh viện chuyên khoa gần nhất để khám và kết luận chẩn đoán. Thời gian tối đa từ 7 - 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết;

d) Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến các cơ sở y tế để điều trị.

Như vậy theo quy định trên và với thông tin bạn cung cấp: về tiêu chí thị lực bạn phân loại 6

Do vậy, dù việc khám nghĩa vụ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như về tiêu chí răng, hàm, cân nặng, chiều cao. Thì xét về tiêu chuẩn sức khỏe bạn được xếp vào loại 6 thuộc loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm:  Đã tách hộ khẩu và kết hôn có được miễn nghĩa vụ quân sự ? Mức phạt khi không nhập ngũ ?

2. Chuyển trường đại học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Nếu đang học đại học được 2 năm sau đó chuyển sang học tại một trường đại học khác hoặc đã học xong trường đại học thứ nhất rồi sau đó học thêm đại học thứ hai hoặc học cao học, hoặc học liên thông từ cao đẳng lên đại học, hoặc đang học trung cấp....Các trường hợp như vậy có được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không? Trường hợp nào thì sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Trả lời

Cụ thể Căn cứ điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Theo quy định trên thì chỉ được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với 1 khoá học cao đẳng hoặc 1 khoá học đại học hệ chính quy. Học hệ trung cấp thì sẽ không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp đã học 1 khoá đại học thì sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự với 1 khoá học đó nhưng nếu học tiếp thêm văn bằng 2 thì sẽ không thuộc trường hợp được hoãn nghĩa vụ quân sự nữa.

Đang theo học xong nghỉ giữa chừng cũng sẽ chỉ được tạm hoãn 1 lần mà không được tạm hoãn cho lần tiếp theo

Trường hợp nếu còn nợ môn học, chưa tốt nghiệp được theo đúng thời hạn thì cũng thuộc trường hợp không được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Với các trường hợp như trên thì sẽ không được hoãn thực hiênj nghĩa vụ quân sự,

>> Xem thêm:  Bao nhiêu tuổi thì phải đi nghĩa vụ quân sự ?

>> Xem thêm:  Mất răng thì có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Quy định về độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự ?

3. Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự?

Thưa Luật sư! Tôi năm nay 24 tuổi , sinh ngày 1/2/1997! Tôi bị mất 1 răng to ở hàm dưới và trước đây tôi bị cận mắt trái 4,25 độ , mắt phải 5,5 độ , có cả loạn thị và tôi đã phẫu thuật Lasik vào tháng 8/2015.
Vậy năm nay nếu xét tuyển NVQS thì tôi có phải đi ko ạ ? Và tôi cũng chưa hiểu lắm vấn đề "Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm có kết quả tốt và dựa vào thị lực ko kính hạ xuống 1 bậc" là sao ạ? Cuối cùng , khi đi khám sức khỏe thì có cần cầm theo hồ sơ bệnh án để nộp bổ sung cho bác sĩ khám ko?
Cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tham gia phục vụ tại ngũ như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Cách phân loại theo Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP :Căn cứ vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự. để phân loại cụ thể như sau:

+ Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1, có thể phục vụ ở hầu hết các quân, binh chủng.

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2, có thể phục vụ trong phần lớn các quân, binh chủng.

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3, có thể phục vụ ở một số quân, binh chủng.

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, có thể phục vụ hạn chế ở một số quân, binh chủng.

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5, có thể làm một số công việc hành chính sự vụ khi có lệnh tổng động viên.

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6, là loại sức khỏe được miễn làm nghĩa vụ quân sự.

Theo Phụ lục ban hành kèm thông tư này,thì đối với chỉ tiêu về cận thị có quy định như sau:

Cận thị:

- Cận thị dưới -1,5 D

2

- Cận thị từ - 1,5 D đến dưới - 3 D

3

- Cận thị từ - 3 D đến dưới - 4 D

4

- Cận thị từ - 4 D đến dưới - 5 D

5

- Cận thị từ - 5 D trở lên

6

- Cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt

Dựa vào thị lực không

kính hạ xuống 1 bậc

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn bị cận 5D thuộc loại 6, đã mổ trên một năm, mà theo quy định trên, cận thị đã phẫu thuật trên 1 năm kết quả tốt thì dựa vào thị lực không kính ạ xuống một bậc, tức là trong trường hợp này sẽ được hạ xuống thành bậc 5. Trong trường hợp phân loại sức khỏe của bạn thuộc vào loại 5 (Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5) thì không thuộc trường hợp tuyển chọn để tham gia nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên bạn vẫn có thể làm một số công viên hành chính khi có lệnh tổng động viên. Mặt khác, theo quy định, độ tuổi phục vụ tại ngũ là đến 25 tuổi, đối với công dân trước đây học cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Nếu bạn không thuộc trường hợp được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi để gọi nhập ngũ là hết 25 tuổi và bạn đã quá độ tuổi để gọi nhập ngũ theo quy định.

>> Xem thêm:  Bị trĩ có phải đi nghĩa vụ quân sự không ? Cách tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự tự nguyện ?

4. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng đối với sinh viên ?

Kính gửi luật sư. Cháu hiện tại vừa thi đỗ vào trường đại học ở Hà Nội, hiện tại cán bộ ở xã nơi cháu ở yêu cầu cháu phải ra xã để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.
Vậy thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng như thế nào ạ ?
Cám ơn luật sư đã giúp đỡ.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 3 tháng trở lên thì phải đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Cụ thể, điều 8 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩ vụ quân sự quy định về hồ sơ và thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng như sau:

Điều 8. Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng

1. Hồ sơ

Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu).

2. Trình tự thực hiện

a) Công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, khi đi khỏi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập từ 03 tháng trở lên phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đã đăng ký nghĩa vụ quân sự để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày trở về nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập, công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng phải đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký lại;

b) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng; bổ sung các thông tin vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng hoặc đăng ký lại cho công dân (trường hợp công dân trở về);

c) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu bạn theo học chương trình đào tạo đại học và phải đi khỏi nơi cư trú từ 3 tháng trở lên thì bạn phải đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục yêu cầu khám lại sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự ? Căn cứ hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ?

5. Có được công ty trả lương khi tham gia nghĩa vụ quân sự?

Xin chào luật sư, hiện tại em đang làm ở công ty tư nhân của người nước ngoài, vừa rồi em nhận được lệnh đi khám nghĩa vụ, em xin nghỉ 1 buổi ở công ty và bị trừ lương của ngày hôm đó nhưng theo em tìm hiểu thì nếu đem nộp lệnh điều động khám thì em sẽ được hoàn trả lại lương, vậy theo luật sư thì công ty em có nên hoàn trả lại lương cho em không ?
Em xin cảm ơn !

Trả lời:

Khoản 2 Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP có quy định như sau:

"....2. Công dân không thuộc các cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được đảm bảo các chế độ sau:

a) Tiền ăn bằng mức tiền một ngày ăn cơ bản của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh;

b) Thanh toán tiền tàu xe đi, về theo chế độ quy định hiện hành của pháp luật."

Và Điểm c Khoản 2 Điều 12 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định như sau:

"....c) Công dân không thuộc cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo lệnh gọi của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả"

Như vậy, có thể xác định khi bạn nhận được lệnh khám nghĩa vụ, bạn sẽ được hưởng những chế độ như tiền ăn, tiền tàu xe và tiền của những chế độ này do Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện chi trả.

Bộ luật Lao động năm 2019 không có quy định về việc bạn nghỉ đi khám nghĩa vụ quân sự thì bạn sẽ được trả đủ lương, do đó có thể hiểu theo nguyên tắc bạn đi làm ngày nào bạn sẽ được trả lương ngày đó.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới tổng đài tư vấn trực tuyến: 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Nghĩa vụ quân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Chỉ số BMI là gì ? Điều kiện xét tuyển nghĩa vụ quân sự về chỉ số cân nặng (BMI) ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự

Trả lời:

Điều 21 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định thời gian phục vụ trong thời bình là 24 tháng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

- Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

- Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

Câu hỏi: Lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt tuyển quân

Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Thời gian khám sức khỏe từ ngày 01 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 hằng năm. Thời gian khám sức khỏe gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai theo quy định tại Điều 33 của Luật này do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Như vậy: Thời gian khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho đợt nhập ngũ đầu năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/12/2020; các địa phương căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để sắp xếp lịch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho phù hợp.

Trường hợp gọi công dân nhập ngũ lần 2 vào năm 2021 thì thời gian khám sức khỏe lần 2 sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Câu hỏi: Lý do chính đáng khi không đi khám nghĩa vụ quân sự

Trả lời:

- Bị ốm hoặc trên đường đi bị ốm, tai nạn.

- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp đang bị ốm nặng.

- Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp chết nhưng chưa tổ chức tang lễ.

- Nhà ở của công dân hoặc nhà ở của thân nhân nằm trong vùng đang bị thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

- Không nhận được giấy gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do lỗi của người hoặc cơ quan có trách nhiệm hoặc do hành vi của người khác gây khó khăn hoặc cản trở, gồm:

+ Không thông báo hoặc thông báo chậm các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Dùng lời nói, hành động ngăn cản, đe dọa về vật chất hoặc tinh thần đối với người có trách nhiệm khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.