Tôi muốn thế chấp căn nhà trên nhưng ngân hàng yêu cầu tôi phải xác định là trước thời điểm kết hôn tôi chưa kết hôn với ai.  Tôi đã ra phường để yêu cầu họ xác nhận cho tôi đây là lần đăng ký kết hôn thứ 1 nhưng phường nói là chưa có xác nhận như thế bao giờ - mặc dù khi đăng ký kết hôn cả 2 người đã làm thủ tục xác nhận chưa đăng ký kết hôn lần nào. Vậy tôi phải giải quyết vấn đề trên ra sao?

Xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Bá Bình

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Theo quy định tại Chương V, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cũng như các quy định của pháp luật hiện hành thì việc xác nhận tình trạng hôn nhân là để biết một người có đang trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp, nghĩa là đang kết hôn và chưa ly hôn. Việc xác nhận kết hôn lần thứ bao nhiêu không được pháp luật đặt ra. Do đó, yêu cầu của Ngân hàng là không có cơ sở pháp luật.

Theo thông tin mà anh trình bày, việc anh đứng tên ngôi nhà đã được tạo lập trước khi kết hôn, là tài sản riêng của anh. Anh có thể dùng giấy Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đứng tên mình để thực hiện các giao dịch liên quan đến ngôi nhà thuộc sở hữu riêng của mình theo quy định của pháp luật.    

Các văn bản liên quan:

+ Nghị định 158/2005/NĐ-CP Về đăng ký và quản lý hộ tịch;

>> Xem thêm:  Tư vấn luật hành chính miễn phí qua tổng đài: 1900.6162

+ Luật hôn nhân gia đình 2000;

+  Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật hôn nhân gia đình về quan hệ hô nhân gia đình có yếu tố nước ngoài;

+ Nghị định Số : 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

+  Nghị định Số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày ban hành 22 tháng 10 năm 2001về việc thi hành Luật Hôn nhân gia đình;

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn pháp luật giao thông trực tuyến qua tổng đài điện thoại