Bảo hiểm xã hội tỉnh ở công ty a kêu tôi phải gộp 02 sổ bảo hiểm lại và giảm trừ thời gian đóng bảo hiểm trùng ở công ty a của tôi và giữ nguyên thời gian đóng bảo hiểm ở công ty b của tôi là đúng không. Nhờ luật sư tư vấn giùm, tôi xin cảm ơn.

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

2. Luật sư trả lời:

Trường hợp một người có hai sổ BHXH:

Trường hợp của bạn căn cứ vào những thông tin mà bạn cung cấp bạn công ty a và có đóng bảo hiểm từ tháng 5/2005 đến nay. Trong thời gian đó từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2017, bạn lại tiếp tục tham gia bảo hiểm ở công ty b như vậy bạn có thời gian đóng BXHX trùng nhau.

Căn cứ khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tếcó quy định cụ thể như sau:

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

Theo đó, trường hợp một người có hai sổ BHXH thì sẽ tiến hành gộp sổ thành mọt cuốn sổ duy nhất.

Thủ tục gộp sổ:

Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 27 Quyết định595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế)

>> Xem thêm:  Mẫu Hợp đồng đặt cọc và biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

- Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Nơi nộp hồ sơ: cơ quan BHXH cấp huyện/ quận

Thời gian cấp lại sổ mới sau khi có yêu cầu gộp sổ: Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. (khoản 2 Điều 29 Quyết định595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế)

Trường hợp bạn có thời gian đóng BHXH và BHTN trùng nhau thì sẽ được hoàn trả tiền (không gộp sổ)

Căn cứ điểm e mục 3.1 khoản 3 Điều 43 Quyết định595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế)

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Hỏi về dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến của Luật Minh Khuê ?

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Cảm nhận về buổi đào tạo Kỹ năng tư vấn pháp luật doanh nghiệp: Một buổi học thú vị