1. Hành lang bảo vệ nguồn nước được hiểu là như thế nào?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 23 của Luật Tài nguyên nước 2023 có quy định cụ thể về hành lang nước. Cụ thể như sau:

Hành lang bảo vệ nguồn nước, theo quy định tại Điều 23 Luật Tài nguyên nước 2023, là một khu vực được thiết lập với mục đích chính là bảo vệ và duy trì sự ổn định của bờ và phòng, đồng thời ngăn chặn lấn chiếm đất ven nguồn nước. Ngoài ra, hành lang này cũng nhằm phòng và chống các hoạt động có thể gây ô nhiễm và suy thoái nguồn nước.

Mục tiêu của Hành lang bảo vệ nguồn nước cũng bao gồm bảo vệ sự phát triển của hệ sinh thái thủy sinh và bảo tồn động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiệm vụ bảo vệ, bảo tồn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học và phát triển du lịch liên quan đến nguồn nước. Những quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của việc bảo vệ nguồn nước không chỉ từ góc độ môi trường và sinh thái mà còn từ góc độ văn hóa và xã hội.

 

2. Những nguồn nước nào phải lập hành lang bảo vệ?

Căn cứ dựa theo quy định tại Điều 23 Luật Tài nguyên nước có quy định cụ thể về các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, theo đó thì bao gồm có:

- Đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên sông, suối

- Hồ trên sông, suối không thuộc quy định trên

-  Hồ, ao, đầm, phá được xác định trong danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp

-  Sông, suối, kênh, mương, rạch là nguồn cấp nước, trục tiêu nước hoặc có tầm quan trọng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường

-  Các nguồn nước có chức năng bảo vệ, bảo tồn hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, giá trị văn hóa, đa dạng sinh học và phát triển du lịch không thuộc quy định.

Điều này thể hiện rằng hành lang bảo vệ nguồn nước được thiết lập không chỉ để bảo vệ môi trường nước mà còn để bảo vệ và duy trì các yếu tố quan trọng liên quan đến kinh tế, xã hội, văn hóa và du lịch.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập, công bố, điều chỉnh danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước. Đồng thời, họ cũng phải phê duyệt và điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước, kế hoạch, phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước.

Cụ thể:

Lập danh mục nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ. Điều này có thể bao gồm đập, hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên sông, suối, hồ trên sông, suối, hồ, ao, đầm, phá được xác định trong danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, sông, suối, kênh, mương, rạch có tầm quan trọng đối với các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Phê duyệt và điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm phê duyệt và điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Điều này có thể liên quan đến việc xác định ranh giới cụ thể của hành lang và đảm bảo rằng nó bao gồm đầy đủ các yếu tố cần bảo vệ.

Lập bản đồ địa chính: Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước cần được thể hiện trên bản đồ địa chính. Bản đồ này sẽ giúp thể hiện rõ ràng các ranh giới của hành lang và là cơ sở để thực hiện các biện pháp bảo vệ.

Quá trình này có thể đảm bảo rằng việc bảo vệ nguồn nước được thực hiện hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan.

 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hay không?

Căn cứ dựa theo quy định bởi khoản 2 Điều 80 có quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện như sau:

- Bảo vệ tài nguyên nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các biện pháp để bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm việc phối hợp với các cơ quan quản lý khác để giám sát và bảo vệ các trạm, công trình đo đạc, giám sát tài nguyên nước, và các công trình thăm dò, khai thác nước.

- Ứng phó với sự cố ô nhiễm nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện phải tổ chức ứng phó và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước. Họ cũng có trách nhiệm theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước theo thẩm quyền.

- Tuyên truyền và phổ biến: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công việc tuyên truyền và phổ biến thông tin về tài nguyên nước để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Họ cũng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn.

- Báo cáo và tổng hợp: Ủy ban nhân dân cấp huyện định kỳ tổng hợp và báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cũng như các biện pháp phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Quản lý mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận, quản lý và bảo vệ mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo phân công. Họ cũng tổ chức đăng ký hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước theo thẩm quyền. 

+ Tiếp nhận mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền tiếp nhận mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước từ cấp trên. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra, bảo dưỡng, và xác nhận tính chính xác của mốc giới để đảm bảo rằng hành lang này được bảo vệ đúng cách.

+ Quản lý mốc giới hành lang: Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thực hiện các biện pháp để duy trì và quản lý mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước. Điều này bao gồm việc bảo dưỡng, sửa chữa, và ghi chép về tình trạng của mốc giới để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của hành lang bảo vệ.

+ Bảo vệ hành lang bảo vệ nguồn nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thực hiện các biện pháp để bảo vệ hành lang, bao gồm việc ngăn chặn các hoạt động không phù hợp hoặc có thể gây hại cho nguồn nước, đảm bảo rằng hành lang này không bị xâm phạm.

+ Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện cũng có trách nhiệm tổ chức đăng ký các hoạt động liên quan đến khai thác và sử dụng tài nguyên nước trong hành lang bảo vệ. Điều này giúp họ kiểm soát và theo dõi các hoạt động này để đảm bảo tuân thủ các quy định và biện pháp bảo vệ nguồn nước.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

+ Phân cấp: Trong trường hợp phân cấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo các hướng dẫn, quy định và chiến lược chung được đề ra bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Họ có trách nhiệm thực hiện các quy định cụ thể áp dụng cho khu vực huyện của mình.

+ Ủy quyền từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Trong trường hợp ủy quyền, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể giao phó một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể liên quan đến quản lý tài nguyên nước cho Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều này có thể diễn ra dựa trên sự hiểu biết chặt chẽ về điều kiện địa phương và khả năng quản lý tài nguyên nước tốt hơn từ phía Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện trách nhiệm khác: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các trách nhiệm khác được quy định trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Như vậy thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm quản lý mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi có liên quan đến hành lang bảo vệ nguồn nước. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn

Tham khảo thêm: Quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, kênh mương?