1. Quy định về chính sách ưu đãi đối với Bộ đội Biên phòng

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 106/2021/NĐ-CP về chính sách ưu đãi và chế độ đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng như sau:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo có thời gian từ 05 năm trở lên nếu có nhu cầu chuyển gia đình đến định cư ổn định cuộc sống lâu dài ở khu vực biên giới, hải đảo được chính quyền địa phương nơi chuyển đến ưu tiên giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai; hỗ trợ về chỗ ở, nhà ở cho gia đình, việc làm cho vợ hoặc chồng của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng và được hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định.

- Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng ngoài được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách khác trong Quân đội còn được hưởng phụ cấp trách nhiệm bảo vệ biên giới, hải đảo trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hải đảo.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Bộ đội Biên phòng đang có thời gian công tác liên tục từ đủ 05 năm trở lên ở khu vực biên giới đất liền, đảo, quần đảo, hàng tháng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo. Trường hợp chế độ phụ cấp công tác lâu năm ở biên giới, hải đảo được quy định tại nhiều văn bản thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chế độ, chính sách đó.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng khi làm cán bộ tăng cường xã biên giới nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, hàng tháng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và chế độ bồi dưỡng sức khỏe hàng năm tăng thêm theo quy định của pháp luật.

2. Hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 106/2021/NĐ-CP về hệ thống tổ chức của Bộ đội Biên phòng như sau:

Hệ thống tổ chức Bộ đội Biên phòng Việt Nam bao gồm:

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng:

+ Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm: Bộ Tham mưu; Cục Chính trị; Cục Trinh sát; Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm; Cục Cửa khẩu; Cục Hậu cần; Cục Kỹ thuật;

+ Các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng gồm: Hải đoàn Biên phòng; Lữ đoàn thông tin Biên phòng; Học viện Biên phòng; Trường Cao đẳng Biên phòng; Trường Trung cấp 24 Biên phòng; Trung tâm huấn luyện - cơ động;

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Phòng Tham mưu; Phòng Chính trị; Phòng Trinh sát; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm; Phòng Hậu cần; Phòng Kỹ thuật;

- Đồn Biên phòng; Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng; Hải đội Biên phòng

+ Đồn Biên phòng gồm: Đội Vũ trang; Đội Vận động quần chúng; Đội Trinh sát; Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đội Kiểm soát hành chính; Đội Tham mưu - Hành chính; Đội Tàu thuyền; Trạm Biên phòng;

+ Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu càng gồm: Ban Tham mưu; Ban Chính trị; Ban Trinh sát; Ban Phòng, chống ma túy và tội phạm; Ban Hậu cần - Kỹ thuật; Đội Hành chính; Đội Thủ tục; Đội Tàu thuyền; Trạm Biên phòng;

+ Hải đội Biên phòng gồm: Đội Tham mưu - Hành chính; Đội Tuần tra biên phòng.

3. Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự biên giới

Bộ đội Biên phòng là một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới; quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh chống tội phạm; tham gia làm công tác đối ngoại. Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong giữ gìn an ninh trật tự biên giới như sau:

- Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới đất liền, các hải đảo, vùng biển và tại các cửa khẩu; giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc;

- Lực lượng Bộ đội Biên phòng phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang của Tổ quốc;

- Thực hiện chủ trương cải cách hành chính; đổi mới tư duy, tác phong, phong cách làm việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần Đảng;

- Tiếp tục ổn định lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, cửa khẩu; giữ ổn định để phát triển, phát triển để giữ ổn định.

- Bộ đội biên phòng cũng đã chủ động phối hợp với các lực lượng như: Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Cảng vụ, Quản lý thị trường... duy trì an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu; kiểm tra, kiểm soát các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về an ninh quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu, buôn lậu có vũ trang, gian lận thương mại... Bộ đội biên phòng chủ trì tổ chức và phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công với nhiều vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các chất ma túy... Trong cuộc đấu tranh giữ gìn an ninh, trật tự đầy cam go và quyết liệt đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng đã lập được nhiều chiến công vang dội, nhiều đồng chí là “khắc tinh” của các loại tội phạm ở khu vực biên giới; nhưng cũng đã có những hy sinh, mất mát không thể kể hết.

Các đơn vị Bộ đội biên phòng còn tích cực, chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng còn chủ động thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, tham mưu cho địa phương thực hiện tốt đối ngoại nhân dân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới với các nước láng giềng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước láng giềng trong tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành chính sách, pháp luật, bảo vệ đường biên, mốc giới, dấu hiệu đường biên giới quốc gia; duy trì có trật tự các hoạt động lưu thông biên giới; kịp thời phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi vi phạm của các loại đối tượng; tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội; phối hợp chặt chẽ trong nắm, trao đổi tin tức, tình hình, chủ động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới từ sớm, từ xa; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Trong các vấn đề của an ninh phi truyền thống có những vấn đề xuyên quốc gia, do đó, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống đòi hỏi phải có sự hợp tác giữa các quốc gia. Bộ đội Biên phòng đóng vai trò quan trọng trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, đưa ra cảnh báo, dự báo sớm, phối hợp hành động, tạo nguồn lực và sức mạnh tổng hợp ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; hợp tác, phối hợp với các quốc gia có chung đường biên giới và tổ chức quốc tế, lực lượng bảo vệ biên giới, nhằm xây dựng hành lang pháp lý, thiết lập cơ chế hợp tác để phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa, thiên tai, bảo đảm an ninh biển thông qua các chương trình, kế hoạch và cơ chế phù hợp.

Xem thêm: Bộ đội biên phòng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Hệ thống tổ chức của Bộ đội biên phòng Việt Nam mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!