Luật sư tư vấn về chủ đề "bộ đội biên phòng"

bộ đội biên phòng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bộ đội biên phòng.

Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015

Nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Bộ đội biên phòng theo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015
Về vị trí, chức năng của Bộ đội Biên phòng: Khoản 1 Điều 12 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 quy định “Bộ đội Biên phòng là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới”.

Quyền hạn kiểm tra tàu thuyền của bộ đội biên phòng ?

Quyền hạn kiểm tra tàu thuyền của bộ đội biên phòng ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có vấn đề muốn được tư vấn như sau: Gia đình em làm nghề biển đánh bắt cá, tép gần bờ ngư cụ bằng lưới, thuyền gồm có 3 thuyền viên với công suất 24 mã lực. Nhưng có những thuyền lại đánh bắt bằng thuốc nổ (mìn tự chế).