1. Thẩm quyền của chiến sĩ bộ đội biên phòng trong xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại Điều 40 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình, những chiến sĩ thuộc biên phòng không chỉ có quyền áp đặt các biện pháp kỷ luật nhằm bảo đảm an ninh biên giới, mà còn có quyền thực hiện các hình thức phạt nhằm đảm bảo kỷ luật và tuân thủ quy định.

Một trong những hình thức phạt mà họ có thể áp dụng là cảnh cáo, nhằm cảnh báo và đưa ra lời nhắc nhở đối tượng vi phạm. Đồng thời, họ cũng có thể áp dụng hình thức phạt tiền, với mức phạt không vượt quá 1% số tiền tối đa quy định cho lĩnh vực cụ thể theo Điều 24 của Luật hiện hành, tuy nhiên không quá 500.000 đồng. Những biện pháp này nhằm đảm bảo tính kỷ luật và tuân thủ quy định trong hoạt động của chiến sĩ biên phòng, giúp duy trì trật tự và an ninh biên giới của đất nước.

 

2. Thẩm quyền của trạm trưởng, đội trưởng bộ đội biên phòng trong xử phạt vi phạm hành chính

Cũng tại quy định ở điều luật trên, thẩm quyền của trạm trưởng, đội trưởng bộ đội biên phòng trong xử phạt vi phạm hành chính bao gồm một số quyền hạn sau:

- Trong tư cách Trạm trưởng hoặc Đội trưởng, những cá nhân được quy định theo khoản 1 của điều này sở hữu một số quyền hạn đáng kể nhằm đảm bảo tính kỷ luật và tuân thủ quy định. Trước tiên, họ có quyền áp đặt biện pháp phạt cảnh cáo, một hình thức nhằm cảnh báo và lưu ý đối tượng vi phạm về hành vi không tuân thủ quy định. Bằng việc sử dụng biện pháp này, họ mong muốn đảm bảo rằng các thành viên trong đơn vị của mình nhận thức được hậu quả của hành vi vi phạm và cần tuân thủ quy tắc và quy định.

Ngoài ra, họ cũng được phép áp dụng hình thức phạt tiền trong trường hợp vi phạm, với mức phạt không vượt quá 5% số tiền tối đa quy định cho lĩnh vực cụ thể theo Điều 24 của Luật hiện hành, tuy nhiên không quá 2.500.000 đồng. Những quyền hạn này của Trạm trưởng và Đội trưởng nhằm mục đích chủ yếu là duy trì kỷ luật và đảm bảo tuân thủ quy định trong các hoạt động của đơn vị. Điều này giúp bảo vệ trật tự và an ninh cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoạt động hiệu quả của toàn bộ đội ngũ.

-  Trong vị trí đội trưởng của Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, các cá nhân này được ủy quyền một loạt quyền hạn quan trọng để bảo vệ trật tự và chống lại hoạt động ma túy và tội phạm. Trước hết, họ có quyền áp đặt biện pháp phạt cảnh cáo, một biện pháp nhằm cảnh báo và nhắc nhở đối tượng vi phạm về hành vi không tuân thủ quy định. Điều này nhằm đảm bảo rằng các thành viên trong đội đặc nhiệm nhận thức rõ ràng về hậu quả của việc vi phạm và cần tuân thủ quy tắc và quy định.

Ngoài ra, họ cũng có thẩm quyền áp dụng hình phạt tiền trong trường hợp vi phạm, với mức phạt không vượt quá 10% số tiền tối đa quy định cho lĩnh vực cụ thể theo Điều 24 của Luật hiện hành, tuy nhiên không quá 10.000.000 đồng. Hơn nữa, đội trưởng còn được ủy quyền tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 02 lần số tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này. Điều này nhằm đảm bảo sự mất mát kinh tế đối với những cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm và tác động tiêu cực lên hoạt động tội phạm.

Cuối cùng, đội trưởng cũng có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật này. Điều này bao gồm các biện pháp như phục hồi, khôi phục hoặc sửa chữa những thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm. Tóm lại, các quyền hạn của đội trưởng trong Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm nhằm mục đích chủ yếu là đảm bảo tính kỷ luật, tuân thủ quy định và ngăn chặn hoạt động ma túy và tội phạm. Những biện pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và trật tự xã hội.

 

3. Thẩm quyền của chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng cấp tỉnh, hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh trong xử phạt vi phạm hành chính

Trong vai trò chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng cấp tỉnh, hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng và cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, những cá nhân này được trao đầy đủ quyền hạn để đảm bảo trật tự và chống lại các hoạt động liên quan đến ma túy và tội phạm.

- Đầu tiên, họ có quyền áp đặt biện pháp phạt cảnh cáo nhằm cảnh báo và lưu ý đối tượng vi phạm về hành vi không tuân thủ quy định. Biện pháp này nhằm tạo ra ý thức về hậu quả của hành vi vi phạm và khuyến khích tuân thủ các quy tắc và quy định.

- Ngoài ra, họ cũng có thẩm quyền áp dụng hình phạt tiền đến mức tối đa cho lĩnh vực tương ứng theo quy định tại Điều 24 của Luật hiện hành. Điều này nhằm trừng phạt vi phạm và góp phần ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật.

- Hơn nữa, các chỉ huy trưởng còn được ủy quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với những cá nhân vi phạm. Điều này nhằm giới hạn khả năng tham gia hoạt động không đúng quy định và tạo ra sự răn đe hiệu quả.

- Thêm vào đó, các chỉ huy trưởng cũng được ủy quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính liên quan. Hành động này nhằm giảm thiểu lợi ích kinh tế của những cá nhân liên quan đến vi phạm và tác động tiêu cực đến hoạt động tội phạm.

- Cuối cùng, các chỉ huy trưởng có thể áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định. Điều này bao gồm các biện pháp như phục hồi, khôi phục hoặc sửa chữa những thiệt hại gây ra bởi hành vi vi phạm.

 

4. Các biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng

Theo quy định tại Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 thì có các biện pháp khác phục hậu quả được bộ đội biên phòng áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính cụ thể như sau:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu: Điều này đòi hỏi các bên liên quan phải khôi phục tình trạng hoặc trạng thái ban đầu của một đối tượng, hệ thống hoặc môi trường bị ảnh hưởng. Điều này có thể bao gồm việc khôi phục cơ sở hạ tầng, hệ thống môi trường tự nhiên hoặc các khu vực bị hủy hoại.

- Buộc phá dỡ công trình vi phạm: Trường hợp công trình được xây dựng mà không có giấy phép hoặc không tuân thủ đúng giấy phép, các biện pháp buộc phá dỡ có thể được áp dụng. Điều này đảm bảo tuân thủ quy định xây dựng và giữ gìn trật tự công cộng.

- Buộc thực hiện biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh: Đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường hoặc gây lây lan dịch bệnh, các biện pháp buộc thực hiện việc khắc phục tình trạng này có thể được áp dụng. Điều này bao gồm việc xử lý và làm sạch môi trường, áp dụng biện pháp kiểm soát dịch bệnh và cách ly các khu vực có nguy cơ cao.

- Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc buộc đưa hàng hoá, vật phẩm hoặc phương tiện ra khỏi lãnh thổ quốc gia có thể được áp dụng. Điều này nhằm ngăn chặn hoạt động không hợp pháp, đảm bảo an ninh và trật tự công cộng.

- Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại: Trong trường hợp hàng hóa, vật phẩm hoặc văn hóa phẩm được xác định là gây hại đến sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, các biện pháp buộc tiêu hủy có thể được áp dụng. Điều này đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

- Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn: Khi thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn được phát tán, các biện pháp buộc cải chính có thể được áp dụng. Điều này nhằm đảm bảo sự trung thực và đúng đắn trong truyền thông và thông tin công cộng.

- Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hoá, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm: Trường hợp hàng hoá, bao bì, phương tiện kinh doanh hoặc vật phẩm vi phạm quy định, các biện pháp buộc loại bỏ yếu tố vi phạm có thể được áp dụng. Điều này đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn và quy định về chất lượng và an toàn.

- Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng: Trong trường hợp sản phẩm hoặc hàng hóa không đạt đủ tiêu chuẩn chất lượng hoặc an toàn, các biện pháp buộc thu hồi có thể được áp dụng. Điều này đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng và ngăn chặn sự lợi dụng hoặc nguy hiểm từ các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Trường hợp có lợi ích bất hợp pháp từ vi phạm hành chính, các biện pháp buộc nộp lại có thể được áp dụng. Điều này đảm bảo sự công bằng và phục hồi thiệt hại từ vi phạm.

- Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định: Ngoài các biện pháp nêu trên, Chính phủ có thể quy định các biện pháp khác để khắc phục hậu quả từ vi phạm hành chính. Điều này tạo ra sự linh hoạt và đáp ứng đa dạng các trường hợp vi phạm và hậu quả.

Ngoài nội dung trên, khách hàng có thể tham khảo bài viết: Bộ đội biên phòng có vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào. Còn vướng mắc, vui lòng liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Trân trọng./.