1. Hộ kinh doanh cá thể có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn hay không ?

Thưa luật s,ư xin hỏi: Em vừa mở 1 hiệu thuốc tây, hiện tại đã xong thủ tục làm giấy phép kinh doanh và mã số thuế và đã đóng 3 loại tiền trên phiếu ghi: thuế môn bài, kỳ tính thuế 04/2015: 750.000đ, Thuế GTGT hàng sxkd trong nước tháng 4,5,6/2015: 900.000đ, thuế thu nhập từ hoạt động sxkd của cá nhân tháng 4,5,6: 450.000đ.
Vậy cho mình hỏi: Mình còn phải làm những thủ tục nào nữa?( chẳng hạn như có bắt buộc phải mua hóa đơn bán hàng, hóa đơn đỏ k?) và kỳ đóng thuế tiếp theo mình cần đóng bao nhiêu? đóng vào lúc nào? đóng những loại nào?
Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

1. Hộ kinh doanh cá thể có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn hay không?

Hộ kinh doanh cá thể không bắt buộc phải sử dụng hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn của hộ kinh doanh phụ thuộc vào nhu cầu của hộ và quy định của pháp luật về điều kiện cấp hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể.

Căn cứ Điều 13 thông tư 39/2014/TT-BTC:

1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.

2. Hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng số tương ứng với đề nghị của tổ chức, hộ và cá nhân không kinh doanh gọi là hóa đơn lẻ.

Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.

Căn cứ khoản 2 Điều 12 thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Khoản 25 Điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC: Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một trăm triệu đồng trở xuống là đối tượng không chịu thuế GTGT.

Như vậy, Khi có nhu cầu sử dụng hóa đơn, hộ kinh doanh đề nghị thuế cấp hóa đơn quyển hoặc hóa đơn lẻ để cung cấp cho khách hàng. Nếu xét thấy hộ kinh doanh không nằm trong trường hợp thuế không cấp hóa đơn thì thế sẽ làm thủ tục để cấp hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể.

2. Các loại thuế, thời hạn đóng và mức đóng

Hộ kinh doanh cá thể chịu 3 loại thuế:

- Thuế môn bài:

Mức nộp thuế môn bài: Theo Biểu thuê môn bài của hộ kinh doanh quy định tại văn bản hợp nhất số 33/VBHN-BTC, ngày 14/07/2014 về thuế môn bài. Cửa hàng đóng mức thuế môn bài năm 2015 là 750.000 đồng nên thu nhập tính thuế một tháng của cửa hàng trong khoảng từ trên 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.

Kỳ tính thuế môn bài theo năm và thời hạn được quy định tại Điều 17 thông tư 156/2013/TT-BTC về quản lý thuế:

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

- Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (điều 26 thông tư 156)

- Thuế GTGT, TN HKD: Thuế GTGT hàng sxkd trong nước tháng 4,5,6/2015: 900.000đ, suy ra kỳ tính thuế GTGT theo quý, mức thuế GTGT hàng tháng là 300.000. Thuế thu nhập từ hoạt động sxkd của cá nhân tháng 4,5,6: 450.000 đồng, suy ra thuế thu nhập hàng tháng là 150.000 đồng.

Thời hạn nộp thuế GTGT, TN HKD hàng quý căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 21 thông tư 156/2013/TT-BTC:

Căn cứ Thông báo nộp thuế, Hộ nộp thuế khoán nộp tiền thuế của quý chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn quyển thì thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng bổ sung chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu trên hóa đơn là thời điểm khai thuế theo từng lần phát sinh.

3. Xác định mức doanh thu khoán

Thuế GTGT = Thuế suất GTGT X Doanh thu khoán

Thuế TN HKD = Thuế suất TN HKD x Doanh thu khoán

Trong đó,

-Thuế GTGT quý = 900.000 đồng

- Thuế TN HKD = 450.000 đồng

- Thuế suất thuế GTGT hoạt động sản xuất = 3%

- Thuế suất thuế TN HKD hoạt động sản xuất = 1.5%

Suy ra doanh thu khoán hàng quý là 30 triệu, mức khoán này được sử dụng ổn định trong vòng 1 năm. Nên thuế GTGT của quý II/2015 là 900.000 đồng, thuế TN HKD quý II/2015 là 450.000 đồng.

Mọi vướng mắc pháp luật thuế vui lòng gọi: 1900.6162 (nhấn máy lẻ phím 5) để được luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại.

Trân trọng./.

2. Tư vấn về nghĩa vụ nộp thuế đối với hộ kinh doanh ?

Kính chào công ty Luật Minh Khuê,xin chào Luật sư. Tôi xin Luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi có thuê 1 ki ốt của sân vận động thể thao để mở 1 cửa hàng kinh doanh quần áo thể thao và giầy bóng đá từ tháng 12/2013. từ khi mở cửa hàng không có 1 cá nhân hay đơn vị nào đến thu thuế hay hỏi gì về vấn đề nộp thuế.Nhưng thời gian qua có 1 người nói là thuế thành phố xuống thu với mức 300.000đ/tháng ?

Tôi không hiểu về thuế nên muốn luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Thuế đối với hộ kinh doanh cá thể căn cứ vào Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh ;hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuếVăn bản hợp nhất 33/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 75/2002/NĐ-CP điều chỉnh mức thuế Môn bài do Bộ Tài chính ban hành được thực hiện như sau:

1. Thuế môn bài

" 2. Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế Môn bài theo 6 mức bao gồm:

- Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

- Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN...) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh.

- Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo quy định tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp.."

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

3. Thuế Giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân:

Theo quy định tại điều 2 thông tư 92/2015/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán như sau:

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn nêu trên căn cứ vào tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế và ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

Đối với cá nhân nộp thuế khoán thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán kinh doanh không trọn năm (không đủ 12 tháng trong năm dương lịch) bao gồm: cá nhân mới ra kinh doanh; cá nhân kinh doanh thường xuyên theo thời vụ; cá nhân ngừng/nghỉ kinh doanh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của một năm (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tế để xác định số thuế phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế kinh doanh. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán đã được cơ quan thuế thông báo số thuế khoán phải nộp, nếu kinh doanh không trọn năm thì cá nhân được giảm thuế khoán phải nộp tương ứng với số tháng ngừng/nghỉ kinh doanh trong năm.

Trường hợp hộ kinh doanh của bạn có buôn bán quần áo bóng đá thì tỷ lệ phần trăm thu thuế khoán như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Mức thuế áp đối với hộ kinh doanh cá thể khi mở dịch vụ photocoppy ?

Xin luật sư tư vấn cho em một số vấn đề sau ạ:em mở dịch vụ photocoppy khi ra cơ quan thuế làm thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh. Em có khai trong biên bản mức thu nhập một ngày là từ 50. 000đ đến 500. 000đ. Vậy một tháng của em là 1. 500. 000đ đến 15. 000. 000đ. Với mức thu nhập như vậy em có phải đóng thuế tncn, gtgt và thuế môn bài không ạ ?

Theo em được biết thì đối với hộ kinh doanh cá thể thì mức thu nhập dưới 100. 000. 000đ thì không phải đóng thuế phải không ạ ?

Cảm ơn luật sư!

Mức thuế áp đối với hộ kinh doanh cá thể khi mở dịch vụ photocoppy ?

Luật sư tư vấn pháp luật Thuế mở cửa hàng photo, gọi:1900.6162

Luật sư trả lời:

Căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khoán.

Tuy nhiên, khoản 4 Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành cũng quy định:

"b) Cá nhân nộp thuế khoán tự xác định doanh thu tính thuế khoán trong năm để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp trên tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu khoán, không nộp hồ sơ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Căn cứ hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra, thanh tra thuế (nếu có) cơ quan thuế xác định doanh thu khoán và mức thuế khoán dự kiến của cá nhân để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế."

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, do bạn không xác định được mức doanh thu cụ thể của mình, nên cơ quan thuế sẽ có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế cho cửa hàng bạn dựa vào kết quả kiểm tra, xác minh,...

Bạn sẽ phải nộp thuế theo mức doanh thu mà cơ quan thuế ấn định.

Vì vậy, bạn cần xác định được mức doanh thu cụ thể để đảm việc nộp thuế được đúng, đủ và chính xác.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác!

4. Hộ kinh doanh nhỏ ở chợ nộp thuế giá trị gia tăng thế nào?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi gia đinh tôi kinh doanh nhỏ ở chợ thuế môn bài của nhà tôi ở bậc 4 mỗi năm 300.000 đồng /1 năm. Vậy gia đình tôi phải nộp bao nhiêu tiền thuế GTGT trong một năm ?
Tôi xin trân thành cảm ơn!
Người hỏi: Nguyễn Chung

Hộ kinh doanh nhỏ ở chợ nộp thuế giá trị gia tăng thế nào?

Tư vấn nộp thuế giá trị gia tăng đổi với hộ kinh doanh nhỏ, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! vấn đề của bạn Luật Minh khuê xin được trả lời như sau:

Vì thông tin bạn cung cấp không nêu rõ nên chúng tôi chia làm hai trường hợp như sau:

Theo quy định tại Khoản 25 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư số 156/2013/TT-BTC : Nếu như gia đình bạn có mức thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nôp thuế giá trị gia tăng.

Nếu không thuộc trường hợp trên thì tính thuế giá trị gia tăng như sau:

- Hộ, cá nhân kinh doanh áp dung phương pháp tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trực tiếp trên doanh thu.

Số thuế GTGT phải nộp = Tỉ lệ % x Danh thu

TRONG ĐÓ:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hoá: 1%;

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua điện thoại gọi 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê