1. Hiểu như thế nào về đăng ký tàu biển đang đóng ?

Đăng ký tàu biển đang đóng là một quy trình quan trọng và cần thiết trong lĩnh vực hàng hải, được chi tiết hóa trong khoản 6 của Điều 3 Nghị định 171/2016/NĐ-CP tại Việt Nam. Quy định này nhằm mục đích chính là đảm bảo sự minh bạch và quản lý hiệu quả đối với tàu biển đang trong quá trình đóng.

Theo quy định, đăng ký tàu biển đang đóng áp dụng cho những tàu đã được đặt sống chính, tuy nhiên, vẫn chưa hoàn thành việc đóng tàu. Quy trình này đặt ra nhiều điều kiện cụ thể theo Điều 23 của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của tàu biển đang đóng. Cụ thể các điều kiện bao gồm:

- Tàu biển đang đóng cần có một hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển đang đóng. Điều này có nghĩa là có một thỏa thuận chính thức giữa các bên liên quan, trong đó mô tả rõ ràng về quá trình đóng tàu, các yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện thanh toán. Việc có hợp đồng này giúp đảm bảo tính pháp lý và trách nhiệm của cả bên mua và bên bán.

- Tên gọi riêng của tàu biển đang đóng cũng là một yếu tố quan trọng cần được đăng ký. Tên gọi này thường được chọn một cách cẩn thận, phản ánh đặc điểm hoặc giá trị của tàu, đồng thời phải tuân theo các quy định và hạn chế liên quan đến việc đặt tên tàu.

- Cuối cùng, tàu đã được đặt sống chính là điều kiện quan trọng khác mà đăng ký tàu biển đang đóng cần tuân thủ. Điều này xác định rằng quá trình đặt sống chính của tàu đã được hoàn tất và tàu sẽ chính thức trở thành một phương tiện hàng hải hoạt động sau khi hoàn thành việc đóng.

Qua quy trình đăng ký này, chính phủ có thể theo dõi và kiểm soát chặt chẽ quá trình đóng tàu, đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra đúng quy định và đảm bảo an toàn cũng như chất lượng của tàu biển. Nó cũng tạo ra một cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin về các tàu đang đóng, hỗ trợ trong việc quản lý và đưa ra các quyết định chiến lược về phát triển ngành hàng hải. Đối với các bên liên quan như chủ tàu, người đóng tàu và cơ quan quản lý, quy trình này mang lại sự minh bạch và tính dễ theo dõi, giúp họ tham gia tích cực vào quá trình đóng tàu một cách hiệu quả.

2. Để đăng ký tài biển đang đóng cần có những giấy tờ nào ?

Hệ thống quy định về đăng ký tàu biển đang đóng tại Việt Nam đã được chi tiết và điều chỉnh một cách cụ thể theo Nghị định 171/2016/NĐ-CP, có sự điều chỉnh và bổ sung từ Nghị định 86/2020/NĐ-CP. Căn cứ vào khoản 2 Điều 13 của Nghị định 171/2016/NĐ-CP, quy định này đặc tả chi tiết về hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng, đặc biệt là những giấy tờ và thông tin cần thiết để thực hiện quá trình này một cách hiệu quả và minh bạch.

- Trước hết, một yếu tố quan trọng trong hồ sơ đăng ký là Tờ khai theo Mẫu số 01, được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Đây là bản khai đơn của chủ tàu, cung cấp các thông tin quan trọng về tàu như tên gọi, thông số kỹ thuật và các chi tiết liên quan đến quá trình đóng tàu.

- Tiếp theo, một phần quan trọng khác của hồ sơ đăng ký là Hợp đồng đóng mới tàu biển hoặc hợp đồng mua bán tàu biển đang đóng. Bản chính của hợp đồng này cùng với bản dịch công chứng nếu hợp đồng được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, giúp chính quyền và các bên liên quan hiểu rõ về điều kiện và cam kết giữa các đối tác trong quá trình đóng tàu.

- Một yếu tố quan trọng khác trong hồ sơ là Giấy xác nhận tàu đã đặt sống chính của cơ sở đóng tàu. Điều này cần có xác nhận từ tổ chức đăng kiểm, đảm bảo rằng tàu đã hoàn tất quá trình đặt sống chính, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Nếu tàu không có sống chính, thì giấy xác nhận của cơ sở đóng tàu cũng được chấp nhận, nhưng cần có xác nhận từ tổ chức đăng kiểm về việc lắp ráp thân vỏ tàu. Điều này đặc biệt quan trọng khi tàu đã đạt 50 tấn khối lượng hoặc 1% khối lượng toàn bộ ước tính của số vật liệu sử dụng làm thân vỏ tàu. Điều này nhấn mạnh vào việc đảm bảo rằng quá trình sản xuất tàu được thực hiện đúng quy định và đạt đến mức độ an toàn và chất lượng yêu cầu.

- Nếu chủ tàu là tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, họ cần cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và đầy đủ thủ tục cho tàu biển đang đóng của họ. Bản sao của giấy tờ này phải được chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trong trường hợp chủ tàu là tổ chức nước ngoài, thêm vào đó, họ phải nộp giấy phép thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Điều này giúp chính quyền kiểm tra và xác nhận rằng tổ chức nước ngoài có sự hiện diện và đáp ứng đủ yêu cầu pháp lý trong quá trình đóng tàu. Bản sao của giấy phép này cũng cần được chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Trong khi đó, nếu chủ tàu là cá nhân, họ cần nộp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, tùy thuộc vào loại giấy tờ phù hợp nhất với tình huống cụ thể. Điều này đảm bảo rằng thông tin cá nhân của chủ tàu được xác thực và đối chiếu một cách chặt chẽ. Bản sao của giấy tờ này cũng cần được chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu.

Trong trường hợp chủ tàu là cá nhân người nước ngoài, giấy tờ duy nhất cần nộp là hộ chiếu, cũng cần được chứng thực hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu. Điều này giúp chính quyền kiểm tra danh tính và xác nhận tính hợp pháp của cá nhân đó trong quá trình đóng tàu.

Lưu ý rằng hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến cơ quan đăng ký tàu biển. Điều này mang lại sự linh hoạt cho người nộp hồ sơ, phản ánh cam kết của chính phủ Việt Nam trong việc tối ưu hóa quy trình đăng ký và làm việc hiệu quả với các bên liên quan trong ngành hàng hải.

Tổng quan, hồ sơ đăng ký tàu biển đang đóng không chỉ là một bước quan trọng để quản lý và kiểm soát quá trình sản xuất tàu một cách hiệu quả, mà còn là cơ sở để đảm bảo an toàn và tính hợp pháp của các tàu biển hoạt động trên biển. Việc tuân thủ đầy đủ các quy định và cung cấp thông tin chính xác trong hồ sơ đăng ký là chìa khóa để đạt được mục tiêu này và đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành hàng hải.

3. Để cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển thì cần qua các bước nào ?

Quy trình đăng ký tàu biển đang đóng tại Việt Nam, theo các quy định chi tiết tại khoản 4 và khoản 5 của Điều 13 Nghị định 171/2016/NĐ-CP, đã được điều chỉnh và bổ sung thông qua Nghị định 86/2020/NĐ-CP. Đây là một quá trình chặt chẽ và minh bạch, nhằm đảm bảo rằng mọi hoạt động liên quan đến đăng ký tàu biển đang đóng diễn ra đúng quy định và theo đúng thời gian quy định.

Theo quy định, cơ quan đăng ký tàu biển có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức hoặc cá nhân nộp trực tiếp. Trong trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu hoặc chưa hợp lệ, cơ quan này sẽ ngay lập tức hướng dẫn người nộp hồ sơ cách hoàn thiện. Ngược lại, nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu, cơ quan đăng ký tàu biển sẽ thực hiện việc ghi vào sổ theo dõi, cấp giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả đúng thời gian quy định.

Trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu chính, cơ quan đăng ký tàu biển cũng có quy trình linh hoạt. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu, cơ quan đăng ký tàu biển sẽ hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện trong thời gian không quá 02 ngày làm việc. Ngược lại, khi hồ sơ đủ điều kiện, cơ quan sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và trả trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

Quan trọng hơn, cơ quan đăng ký tàu biển phải hoàn thành quy trình này không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Điều này thể hiện cam kết của chính phủ trong việc tối ưu hóa quy trình và cung cấp dịch vụ nhanh chóng và chất lượng.

Chủ tàu, theo quy định, cần nộp lệ phí đăng ký tàu biển theo quy định của Bộ Tài chính. Họ có thể nộp trực tiếp hoặc chuyển vào tài khoản của cơ quan đăng ký tàu biển trước khi nhận kết quả.

Chủ tàu cũng phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc gửi hồ sơ, văn bản và các chi phí chuyển khoản, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của họ đối với quá trình đăng ký tàu biển.

Lưu ý rằng cơ quan đăng ký tàu biển cũng có trách nhiệm trả lời bằng văn bản nếu không cấp giấy chứng nhận và đối chiếu đầy đủ thông tin với người nộp hồ sơ, giữ cho quá trình này trong sự minh bạch và minh bạch nhất có thể. Điều này giúp xây dựng lòng tin và tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định của ngành hàng hải tại Việt Nam.

Xem thêm: Quản lý và khai thác tàu biển là gì ? Operate a ship là gì ?

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn