1. Tàu biển đang đóng chưa có tên gọi riêng có được đăng ký tàu biển Việt Nam?

Theo quy định tại Điều 17 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 thì việc đăng ký tàu biển là quá trình tổ chức, ghi chép và bảo quản các thông tin liên quan đến tàu biển trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Đồng thời, quy trình này cũng bao gồm việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam, tuân thủ theo các quy định chi tiết của Bộ Luật hàng hải Việt Nam cũng như các quy định khác trong lĩnh vực pháp luật liên quan. Mục đích chính là tạo ra một hệ thống chặt chẽ và minh bạch, giúp quản lý và kiểm soát hiệu quả về tàu biển, đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Quá trình đăng ký tàu biển tại Việt Nam đặc sắc và linh hoạt, bao gồm nhiều hình thức đa dạng để phản ánh đầy đủ các đặc điểm và yêu cầu của tàu biển. Dưới đây là danh sách chi tiết các hình thức đăng ký:

- Đăng ký tàu biển không thời hạn: Quy trình này mang tính liên tục và ổn định, đặc trưng bởi việc cung cấp thông tin chi tiết về tàu biển mà không giới hạn thời gian sử dụng.

- Đăng ký tàu biển có thời hạn: Hình thức này liên quan đến việc đăng ký tàu biển với một khoảng thời gian xác định, đảm bảo rằng thông tin và điều kiện liên quan được cập nhật theo quy định thời gian cụ thể.

- Đăng ký thay đổi: Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin của tàu biển, quy trình này cho phép chủ tàu cập nhật và điều chỉnh các thông số một cách linh hoạt và nhanh chóng.

- Đăng ký tàu biển tạm thời: Hình thức này liên quan đến việc đăng ký tạm thời khi tàu biển cần tham gia hoạt động cụ thể và có thời hạn sử dụng ngắn hạn.

- Đăng ký tàu biển đang đóng: Trong trường hợp tàu biển đang trong quá trình đóng mới, quy trình này cho phép đăng ký để theo dõi và quản lý tiến độ của công đoạn đóng tàu.

- Đăng ký tàu biển loại nhỏ: Đối với tàu biển có quy mô nhỏ, quy trình đăng ký này tối ưu hóa các thủ tục để phản ánh đầy đủ thông tin và đồng thời đảm bảo tính linh hoạt.

Những hình thức đăng ký này đồng bộ và linh hoạt, giúp quản lý và theo dõi tàu biển một cách chặt chẽ và hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật hàng hải tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tại Điều 23 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định quy trình đăng ký tàu biển đang đóng là một quá trình quan trọng, nhằm đảm bảo rằng thông tin liên quan được chủ tàu biển cung cấp đầy đủ và chính xác. Dưới đây là các điều khoản cụ thể của quy trình này:

- Quyền đăng ký của Chủ tàu biển đang đóng: Chủ tàu biển đang đóng được ưu tiên và có quyền đăng ký thông tin về tàu biển của mình trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam. Trong quá trình này, họ sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển đang đóng. Điều quan trọng là lưu ý rằng Giấy chứng nhận này không thay thế cho Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam.

- Điều kiện đăng ký tàu biển đang đóng:

+ Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển đang đóng: Để đảm bảo tính minh bạch và xác thực, tàu biển đang đóng cần phải có hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng mua bán tàu biển đang đóng.

+ Tên gọi riêng của tàu biển đang đóng: Một yêu cầu quan trọng là tên gọi riêng của tàu biển đang đóng phải được đăng ký để đảm bảo sự độc đáo và nhận diện dễ dàng.

+ Tàu đã được đặt sống chính: Việc đăng ký yêu cầu tàu đã được đặt sống chính, đặc điểm quan trọng để xác nhận quá trình đóng tàu đã bắt đầu và đang trong quá trình tiến triển.

Quá trình đăng ký tàu biển Việt Nam đối với tàu biển đang đóng đặt ra một yêu cầu quan trọng: việc phải có tên gọi riêng cho tàu biển. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính độc đáo và xác thực của mỗi chiếc tàu. Do đó, nếu tàu biển đang đóng nhưng chưa được đặt tên, thì quá trình đăng ký sẽ không thể được thực hiện.

Yêu cầu này không chỉ là vấn đề hình thức, mà còn là bước quan trọng nhằm xác nhận danh tính và nhận diện độc đáo của tàu biển trong hệ thống đăng ký quốc gia. Việc có tên gọi riêng cho tàu biển đang đóng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý, mà còn đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong các hoạt động liên quan đến tàu biển.

 

2. Nguyên tắc đặt tên cho tàu biển đang đóng như thế nào?

Tại Điều 21 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 thì quá trình đặt tên cho tàu biển Việt Nam là một quy trình quan trọng, đòi hỏi sự cân nhắc và tuân thủ các nguyên tắc sau đây để đảm bảo tính chất độc đáo và tôn trọng văn hóa:

- Tự do đặt tên: Chủ tàu có quyền tự do đặt tên cho tàu biển của mình. Tuy nhiên, tên này không được trùng với bất kỳ tên nào đã được đăng ký trong Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam, nhằm đảm bảo tính duy nhất của mỗi chiếc tàu.

- Loại trừ tên thuộc cơ quan và tổ chức quan trọng: Cấm sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, hoặc tổ chức chính trị-xã hội làm toàn bộ hoặc một phần tên của tàu biển, trừ khi có sự chấp thuận chính thức từ cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

- Tuân thủ truyền thống lịch sử và văn hóa: Nghiêm cấm sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Điều này nhằm đảm bảo rằng tên của tàu biển không chỉ là một danh xưng, mà còn là biểu tượng đại diện cho giá trị và tâm huyết của cả cộng đồng.

 

3. Phải ghi địa chỉ nhà máy đóng tàu với tàu biển đang đóng khi đăng ký vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam?

Điều 24 Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015 quy định sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam chứa đựng những thông tin cực kỳ quan trọng và đa dạng, bao gồm các thành phần cơ bản dưới đây:

- Thông tin về tàu biển: Ghi chép sự thay đổi về tên của tàu biển, nếu có. Bao gồm tên và nơi đặt trụ sở của chủ tàu, cũng như thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của chủ tàu nước ngoài. Nếu có, ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở của người thuê tàu trần, người thuê mua tàu và người khai thác tàu. Xác định rõ loại tàu biển và mục đích sử dụng để tạo ra bức tranh chi tiết về đặc điểm và công dụng của tàu.

- Thông tin về cảng đăng ký: Ghi rõ cảng nơi tàu biển được đăng ký.

- Thông tin về số đăng ký: Xác định số đăng ký độc nhất của tàu biển, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình theo dõi và xác nhận.

- Thông tin về thời điểm đăng ký: Ghi chép thời điểm chính xác khi tàu biển được đăng ký, là thông tin quan trọng để theo dõi sự thay đổi và cập nhật.

- Thông tin về nhà máy đóng tàu biển và năm đóng: Ghi chép thông tin chi tiết về nhà máy nơi tàu biển được đóng, tạo nên một hình ảnh đầy đủ về nguồn gốc và quá trình sản xuất của chiếc tàu. Xác định năm chính xác khi tàu biển được đóng, làm nổi bật sự phát triển và hiện diện lịch sử của tàu.

- Thông số kỹ thuật chính của tàu biển: Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật chính của tàu biển, từ kích thước đến công suất, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về đặc tính kỹ thuật của chiếc tàu.

- Tình trạng sở hữu và thay đổi liên quan: Thông tin về tình trạng sở hữu hiện tại của tàu biển và mọi thay đổi liên quan đến quyền sở hữu. Điều này giúp theo dõi và hiểu rõ về sự biến động trong quản lý sở hữu của tàu.

- Thời điểm và lý do xóa đăng ký: Ghi chép thời điểm và lý do chính xác khi quyết định xóa đăng ký của tàu biển. Thông tin này tạo điều kiện để hiểu rõ hơn về các sự kiện quan trọng trong vòng đời của tàu.

- Thông tin về đăng ký thế chấp: Nếu có, cung cấp thông tin về quá trình đăng ký thế chấp tàu biển, đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý tài chính liên quan đến tàu.

Những thông tin này không chỉ là cơ bản mà còn là nền tảng để hiểu rõ hơn về lịch sử và tính chất của mỗi chiếc tàu biển, đồng thời tạo ra một hệ thống quản lý chặt chẽ và minh bạch trong lĩnh vực đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đăng ký tàu biển Việt Nam bao gồm các hình thức nào. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.